Doelen bereiken vanuit een visie

Doelen bereiken vanuit een visie

Ga doelen bereiken vanuit een heldere inspirerende visie en ervaar meer vitaliteit en flow.

Onze doelgroep: organisaties en mensen die vitaler willen worden en meer flow willen ervaren. 

Wil jij:

 • Bouwen aan vitaliteit, groei en ontwikkeling om betere (bedrijfs)resultaten te behalen?
 • Doelen bereiken vanuit een heldere inspirerende visie?
 • Vol vertrouwen blijven bouwen aan jouw eigen La Sagrade Familia?

Wij helpen jou bij het maken en creëren van jouw eigen heldere inspirerende visie zodat jij meer vitaliteit en flow ervaart. 

Bouwen aan jouw eigen La Sagrada Familia

La Sagrada Familia is in mijn ogen het meest fascinerende werk van Gaudi. Deze basiliek is een prachtig voorbeeld van bouwen als proces. Hoe vaak men ook gedacht heeft dat de basiliek nu bijna af was, telkens weer gebeurde er iets waardoor het bouwproces opnieuw enorm werd vertraagd.

Of zou dit misschien wel de oorspronkelijke bedoeling geweest zijn van Gaudi? Wilde Gaudi de mensheid duidelijk maken dat alleen het bouwproces zelf werkelijk belangrijk is? Dat het om de reis gaat en niet alleen om de eindbestemming? 

 

Wil jij net als Gaudi – bouwen aan jouw eigen grootste meesterwerk? Ontwerp dan een eigen heldere inspirerende visie en wijdt de rest van je leven aan de uitvoering hiervan.

Doe het, geniet van de reis en kijk of jij jouw eigen bouwwerk wel kan voltooien.

Speciale La Sagrada Familia vakantie aanbieding

Vol vertrouwen blijven bouwen aan jouw visie

Vertrouwen is de basis voor alles als je vitaliteit in orde is. Zonder vertrouwen verleg je geen grenzen en blijf je binnen je comfort zone. En dat betekent ook dat je nooit de juiste acties, op de juiste manier, in de juiste volgorde, op het juiste moment en om de juiste redenen doet.

Het resultaat van het niet hebben van vertrouwen is nul, geen progressie, geen ontwikkeling, geen groei. Je blijft hangen in angsten en komt geen stap verder. Andere (betere!) resultaten behalen vergt een andere aanpak. Ga niet stug door met iets wat niet werkt. Dat is natuurlijk waanzin.

Sta open voor veranderingen en verander jezelf. Ga in op uitdagingen en daag jezelf uit. Verleg continu de grenzen van je comfort zone. Alles is energie, niets staat stil. Of je vergroot je comfort zone of je verkleint je comfort zone. Stilstand is een illusie. 

Hoe krijg je meer vertrouwen?

Zet nieuwsgierigheid om in passie. Jouw meest belangrijke waarden zet je hierbij centraal.

Zet passie vervolgens om in een heldere inspirerende visie zodat het eenvoudig wordt om geïnspireerde acties te gaan ondernemen. De deelnemers aan de Scheybeeck Academy hebben laten zien dat deze aanpak werkt. Jaardoelen en Jaarplan bleken een perfecte combinatie te zijn om resultaten te boeken.

Angst is niet erg. Angst kan namelijk als een kompas fungeren. Weet jij dat angst zelfs een flow trigger is? 

Heb vertrouwen, doe het gewoon en geniet van de reis. De doelen stellen gids geeft support.

Wil je meer flow ervaren?

Creëer een heldere inspirerende visie, maak een strategisch plan en zorg voor alignment.

Een visie is een richtpunt en resulteert in focus. Focus, Heldere Doelen en Uitdagingen zijn allen flow-triggers. Een inspirerende visie zet de flow-triggers in beweging.


Doe het en geniet van de reis. 

Jeoen Langeveld en flow
Jeroen Langeveld

Jeroen Langeveld (1966) begeleidt als lid van het managementteam van Scheybeeck de ondernemingen bij veranderingstrajecten, strategie bepaling en turnarounds.

Vitaliteit is mijn hoogste waarde.

Niet uit luxe maar uit noodzaak en overlevingsinstinct. Misschien heb ik het geluk gehad dat ik hier al op jonge leeftijd al achterkwam. Van een zwak jongetje met een broze gezondheid naar een sterke vent die nu vaak de vitaalste man in de kamer is. Op het gebied van vitaliteit heb ik de kracht van compounded interest ontdekt. Compounded interest geldt natuurlijk niet alleen op het gebied van geld, maar op elk levensgebied. 
Mijn Purpose:

Ik zie het als mijn purpose/taak om meer vitaliteit en flow in de wereld te brengen.

 

Wil jij in contact met mij komen:

Telefoon: 06 51 32 83 84

Mail: Jeroen@DoelenStellenGids.nl
Wat levert het jou op?

Een heldere inspirerende visie als startpunt en richtpunt om jouw eigen meest waardevolle waarden te leven en te bouwen aan jouw eigen La Sagrada Familia.

Bestel mijn boek en ga aan de slag met jouw eigen visie. Geniet van de reis en ervaar meer vitaliteit en flow.Waar te beginnen?

 

Begin met de juiste vragen te stellen.

Download ons gratis eboek.

Vitaliteit 100%
Vertrouwen 100%
Bouwen 100%

Resultaten geven overduidelijk aan of je iets goed of fout doet

Dus ben je nu niet tevreden over de resultaten die je behaalt … ga dan niet stug door met wat je nu doet.

Betere resultaten ga je behalen als jij de juiste dingen, in de juiste volgorde, vanuit de juiste mindset doet, doelen bereiken wordt dan eenvoudig. Want als andere mensen het kunnen in jouw omgeving, dan kan jij het ook!

 • Ben je nu niet tevreden over de resultaten die je behaalt?
 • Wil jij jouw doelen vanaf nu wel bereiken?
 • Moet de vitaliteit van jou of jouw bedrijf verbeteren?

Maak vitaliteit, groei en ontwikkeling dan je nummer 1 prioriteit. Ontwikkel een inspirerende visie en zet de flow-triggers in beweging en ga meer vitaliteit en flow ervaren.

 

Doelen bereiken vanuit een visie

Een inspirerende visie is de stip aan de horizon waar al de acties op gericht zijn. Een visie geeft aan waar jullie het allemaal voor doen. Het is het grote plaatje waar jullie stap voor stap naar toe werken, dit is wat jullie uiteindelijk willen bereiken. Dit is wat in jullie ogen succesvol zijn betekent en wat jullie in de meest ideale situatie zien gebeuren.

Samenhang bedrijfsvisie, afdelingsvisie en persoonlijke visie

Juist in onzekere tijden kijken de medewerkers naar de leiders voor richting en duidelijkheid.

Een goed geformuleerde visie geeft richting en duidelijkheid.

Alleen als een heldere visie geformuleerd is kunnen de medewerkers de visie omarmen, begrijpen en zien welke bijdrage zij als team (teamvisie) en persoonlijk (persoonlijke visie) kunnen leveren om de grote bedrijfsvisie te realiseren.

Een goede visie inspireert

Een teamvisie inspireert het team en een persoonlijke visie inspireert de persoon. Wil je alle neuzen binnen jouw bedrijf of afdeling dezelfde kant opkrijgen? Start dan met een inspirerende visie. De persoonlijke visie dient aan te sluiten bij de afdelingsvisie en de afdelingsvisie dient aan te sluiten op de bedrijfsvisie. Alignement is het resultaat. En een visie doet nog meer:

 1. Een visie maakt de persoonlijke bijdrage duidelijk en maakt vooral ook veel energie vrij!
 2. Energie welke nodig is om de lange termijn doelen te behalen.
 3. Energie die de vitaliteit binnen jouw bedrijf enorm vergroot!
 4. Medewerkers kunnen alleen hun vitale rol goed invullen als zij energiek en vitaal zijn.
 5. Alleen dan kunnen zij een bijdrage leveren aan de inspirerende bedrijfsvisie en de bedrijfsresultaten!

De bedrijfsvisie zorgt voor verbondenheid binnen het bedrijf en afdelingen, geeft richting, maakt energie vrij en leidt tot betere en gedragen besluitvorming wat uiteindelijk zich vertaalt in betere (financiële)resultaten.

Er ontstaat dan een duidelijke samenhang tussen de visie – speerpunten – jaardoelen – afdelingsdoelen en persoonlijke doelen.

 

Een persoonlijke visie brengt samenhang tussen de verschillende rollen en levensgebieden. Het maakt duidelijk waar je JA tegen zegt en vooral ook waar je Nee tegen zegt.

Doelen bereiken en verwachtingen inlossen

Hoge verwachtingen inlossen is niet eenvoudig. Hoge verwachtingen hebben is wel het startpunt om betere resultaten te gaan behalen. Waarom dit zo is? Heel eenvoudig, zonder het hebben van positieve verwachtingen kom jij niet in beweging en waarom zou je ook? Dus het startpunt voor betere resultaten zijn hoge verwachtingen.

Doelen bereiken en hoge verwachtingen inlossen

Maar vervolgens moet je deze hoge verwachtingen wel inlossen.

Los je de verwachtingen niet in dan krijg je in het meest gunstige geval alleen te maken met teleurstellingen. In een meer ongunstig geval ben je jouw baan kwijt of gaat jouw bedrijf failliet om maar eens twee voorbeelden te geven.

Hoe hoger het ambitieniveau is, des te meer energie zal moeten worden aangewend om dit ambitieniveau te realiseren.  

Je beste doen en laten heeft jou/jouw team tot dit punt gebracht en gaat je niet verder brengen. 

Dus als jij als persoon ambitieus bent dan moet:

 • De WIE jij bent groeien als mens.
 • Moet de WAT je doet groeien/beter worden.
 • En moet de HOE je jouw werk doet groeien en naar een hoger niveau gaan.

Hoge verwachtingen inlossen heeft dus alles te maken met de groei van de WIE, WAT en HOE.

Om de organisatie visie te kunnen realiseren, dienen de medewerkers te groeien op de WIE, WAT en HOE aspecten. 

 1. Maar wanneer komen mensen in beweging?
 2. Hoe worden hoge verwachtingen ingelost?
 3. Welk probleem dient eerst getackeld te worden?

Onbewust Onbekwaam is het grootste probleem

Zolang je denkt dat je goed bezig bent – terwijl je laag scoort ten opzichte van de gouden standaard – ga jij nooit de hoge verwachtingen inlossen!

Zolang iemand denkt dat hij goed bezig is, terwijl hij dat helemaal niet is – afgezet tegen het referentiekader – dan ontbreekt bij die persoon elke prikkel en dus noodzaak om te gaan verbeteren. En dus verbetert die persoon ook niet. 

 

Bewust onbekwaam is de oplossing

De oplossing ligt in de volgende fase. Zodra iemand bewust wordt van zijn onbekwaamheid ontstaat WEL de prikkel om te groeien en stappen voorwaarts te zetten.

Maar hoe wordt iemand bewust van zijn onbekwaamheid?

De oplossing is eenvoudig:

Test – Ontvang je score – Onderneem de juiste actie – Verbeter jouw resultaten.

Vervolgens test jij elke 3 maanden waar je staat, monitor je de progressie en: 

Test opnieuw – Ontvang je nieuwe score – Onderneem opnieuw de juiste actie – Verbeter ook nu weer jouw resultaten.

DSG brengt jouw de tools om te testen, te groeien en te ontwikkelen. Voor zowel organisaties als ambitieuze mensen.

Betere (bedrijfs) resultaten en persoonlijke groei en -ontwikkeling zijn het logische gevolg. Want na het testen start het leertraject. Pas als iemand zelf tot de conclusie komt dat hij moet verbeteren, ontstaat een ingang om te verbeteren en kan het leertraject starten. Noodzakelijk is herkenning, erkenning en de bereidheid om te verbeteren. De juiste tools en begeleiding maken vervolgens het verschil.

Bewust bekwaam worden – het leertraject

Zodra je bewust wordt van hetgeen je nu nog tegenhoudt om een volgende stap te zetten, dan kan je dit oplossen. Maar je kan niet oplossen wat je niet weet. En als jij denkt dat er geen probleem is dan komt het niet eens in je op om te verbeteren.

Maar als je WEET wat de ‘GAP’ is dan kan je de ‘GAP’ wel overbruggen!

Natuurlijk kan je dan andere acties vanuit een andere mindset ondernemen!

Iedereen kan dat! Jij ook!

En als jij:

 • De juiste stap.
 • In de juiste volgorde.
 • Op het juiste moment.
 • Om de juiste redenen zet.

Dan ga jij de volgende stap zetten en worden jouw prestaties beter.

En met wat doorzettingsvermogen kan iedereen stappen voorwaarts zetten. En doorzettingsvermogen is geen issue als je iets doet waar je plezier aan beleeft, waar je enthousiast over bent en waar je energie van krijgt. Nieuwe routines vorm je op deze manier spelenderwijs.

Onbewust bekwaam en flow

En dan wordt het echt leuk. Nieuwe routines vormen is leuk en levert heel veel op. Zodra je nieuwe routines hebt gevormd gaan dingen ‘vanzelf’. Door vol te houden en nieuwe routines te vormen kom je vanzelf in fase IV terecht!

In fase IV ben je onbewust bekwaam en neem je intuïtief de juiste beslissingen en onderneem je automatisch slimmere acties. Logischerwijs presteer je beter en behaal je betere RESULTATEN.

Je komt NOOIT in fase IV terecht als je een ander kopieert. Je kan heel ver komen met het kopiëren van anderen, maar je gaat waarschijnlijk niet ONBEWUST ONBEKWAAM worden omdat je met kopieergedrag niet van EIGEN KRACHT uitgaat. En iedereen is anders, dus je kan NOOIT alle van belang zijnde aspecten van een ander KOPIËREN.

Om betere resultaten in minder tijd te behalen moet je doorgroeien naar fase IV, de fase waarin je kan zeggen dat je onbewust bekwaam bent geworden.

 

Wil jij jouw hoge verwachtingen inlossen samen met de doelen stellen gids?

Ontwerp dan een eigen visie en ga ervoor! Wil je meer weten over jaardoelen afgeleid van het jaarplan, start dan hier.

Heel veel zaken zijn niet te plannen en zijn niet te controleren … mee eens!

Maar er blijven gelukkig nog genoeg zaken over waar jij wel controle over hebt. In ieder geval genoeg zaken waar je wel controle over hebt om zodoende je eigen visie wel te realiseren!

 • Heb je alles al geprobeerd en wil je nu echt vooruit?
 • Ben jij ambitieus en wil je een volgende stap zetten?
 • Wil jij succes meer voorspelbaar maken voor jezelf?

Wat ga jij anders doen om andere en betere resultaten te behalen?

Ontdek wat je vandaag anders moet doen om de door jouw gewenste resultaten te behalen.

Succes is voorspelbaar als jij de juiste dingen, in de juiste volgorde vanuit de juiste mindset doet. Wanneer jij het juiste stap voor stap proces doorloopt, maak jij succes ook stap voor stap meer voorspelbaar voor jezelf.

Na het lezen van dit boek ben jij in staat om je missie, visie en meest belangrijke waarden te benoemen, jouw kwaliteiten vanuit de juiste rol in te zetten en de 8 stappen om jaardoelen te realiseren succesvol te doorlopen.

Hiermee leg jij de fundering om een volgende stap in jouw leiderschap en persoonlijke ontwikkeling te zetten, net zo als de deelnemers aan ons intern opleidingstraject hebben gedaan.

Bestel mijn boek en ga aan de slag met jouw eigen visie. Geniet van de reis.  

Visie – Vitaliteit – Flow