Doelen bereiken – Jaarplan

Creëer duidelijkheid, krijg overzicht en bouw betere bedrijfsresultaten op.

Doelen bereiken en betere bedrijfsresultaten behalen
Doelen bereiken en betere bedrijfsresultaten behalen is wat jij wil.

Hiervoor heb je duidelijkheid, overzicht en vertrouwen nodig. De meeste mensen houden niet van veranderingen zoals onderstaande grafiek duidelijk maakt. Een portie ambitie en de bereidheid om uitdagingen aan te gaan hoort er dus ook bij.

Doelen bereiken vergt een stap voor stap aanpak en dan volgen de betere bedrijfsresultaten aansluitend.

Duidelijkheid, overzicht en vertrouwen zijn 3 belangrijke waarden bij de Doelen Stellen Gids. Om vervolgens stap voor stap betere bedrijfsresultaten te gaan behalen.

Doelen bereiken bij veranderingen en chaos

Doelen bereiken bij veranderingen en chaos

Veranderingen zijn de enige constante, of we deze veranderingen nu wel willen of niet willen.

Wil jij dat veranderingen gaan plaatsvinden dan is de kans vrij groot dat jij deze gewenste veranderingen zelf – proactief – in gang zal moeten gaan zetten. Je zal eerst doelen moeten stellen voordat doelen bereiken mogelijk wordt.

Misschien is het niet eens dat je het wil, maar omdat je geen andere keus hebt en het moet!

Omdat:

 • De resultaten misschien wel zwaar tegenvallen.
 • Jij verlies maakt met je bedrijf.
 • Jij de aflossingen aan de bank of zelfs de salarissen niet meer kan betalen.

Want dan sta je met je rug tegen de muur.

Doelen bereiken bij chaos

Dan is er chaos!

En is er sprake van paniek, zorgen, boosheid, verdriet etc.

Natuurlijk kan je chaos veel beter voorkomen. Maar dan zal je wel constant energie in het systeem moeten blijven toevoegen. En met systeem bedoel ik jou, jouw afdeling, jouw bedrijf etc.

’’Heb je geen jaarplan dan ben je dus ook niet bezig met winnen. Het automatische resultaat hiervan is dat je gaat verliezen’’

En dit heeft alles met een natuurwet te maken.

2e wet thermodynamica

Iets kan goed zijn, maar het kan altijd beter. Sterker nog, als je het niet beter maakt wordt het automatisch slechter.

Dus als je niet bezig bent met winnen ga je na verloop van tijd automatisch verliezen.

Zonder het toevoegen van energie ontstaat er automatisch verval en chaos. Je hoeft er helemaal niets voor te doen! Hoe ik dat bedoel? Heel simpel, ruim je kamer, keuken of kantoor een maand lang niet op en het wordt vanzelf vies en stoffig. Het vergt een actieve inspanning om verval en viezigheid te voorkomen.

En dat geldt niet alleen voor je kamer of keuken!

Het vergt eveneens een constante actieve inspanning om verval en chaos binnen jouw bedrijf te voorkomen. Lever je deze actieve inspanning niet, dan krijg je automatisch verval en chaos in processen, kwaliteit en kwantiteit en onrust bij je mensen en collega´s.

Het gevolg laat zich raden … LAGERE BEDRIJFSRESULTATEN.

Dit verval, deze chaos heeft een naam in de natuurkunde. Men noemt dit entropie.

Doelen bereiken en entropie

Entropie blijkt heel moeilijk voorspelbaar te zijn, ook voor natuurkundigen. Men heeft het over waarschijnlijkheid, complexiteit en chaos en deze begrippen zijn niet bepaald smart.

Er zijn meerdere interessante artikelen te vinden als je meer wilt weten over entropie. Als je even googelt op: tweede wet thermodynamica vind je zeker een goed en leesbaar artikel. De samenhang tussen de noodzaak van doelen stellen en deze natuurwet wordt dan vanzelf duidelijk voor je.

Voorspelbaarheid

Binnen je bedrijf wil je zoveel mogelijk voorspelbaarheid hebben.

Voorspelbaarheid van bijvoorbeeld de:

 • Uitkomsten van de processen.
 • Kwaliteit en kwantiteit van je producten en diensten.
 • Inzet van je mensen.

Teveel onvoorspelbaarheid geeft onbetrouwbaarheid en onbetrouwbaarheid brengt risico´s met zich mee. Onvoorziene en onvoorspelbare (grote) risico´s.

Ondernemers zijn risicomijdend  en gaan alleen weloverwogen risico´s aan.

‘’Entropie zorgt er voor dat de risico´s toenemen en dat wil je niet’’

Missie Doelen Stellen Gids

Mijn MissieCreëeren van duidelijkheid, het krijgen van overzicht en vol vertrouwen bouwen aan betere bedrijfsresultaten. Als de doelen stellen gids wil ik een zinvolle bijdrage leveren en leer ik ambitieuze werknemers om betere (bedrijfs)resultaten te behalen. Belangrijke waarden zijn o.a.:

Duidelijkheid hebben en weten wat je doel is, wat je vertrekpunt is en helder voor ogen hebben wat het je oplevert en wat het je gaat kosten aan inspanning etc.

Overzicht krijgen wat er moet gebeuren om betere bedrijfsresultaten resultaten te kunnen gaan behalen.

Vertrouwen hebben in de visie, het plan wat je opstelt om je doelen te bereiken en natuurlijk vertrouwen hebben in jezelf dat jij hiertoe in staat bent.

Bouwen, stap voor stap onderneem je actie en doe je de juiste dingen in de juiste volgorde en bouw je aan betere bedrijfsresultaten en bouw je steeds meer vertrouwen op.

Ik werk altijd met een helder eind doel/visie voor ogen en maak heldere afspraken om hier te komen. Ik creëer duidelijkheid wat er moet gebeuren om nuttige en betekenisvolle doelen te stellen en te behalen. 

Het startpunt is altijd een inspirerende visie.

 • Maar hoe kom je tot een inspirerende visie?
 • Hoe bepaal je de stip op de horizon waar je over 3-5 jaar wil staan?
 • Wat is het startpunt om te komen tot een inspirerende visie?

Een inspirerende visie

Jouw visie is waardevol en belangrijk voor jou en het is de stip aan de horizon waar al je acties op gericht zijn.

Dit geeft focus en draagt eraan bij dat je prioriteit gaat geven aan die zaken die echt belangrijk en waardevol voor jou zijn.

Een visie geeft richting en inspireert om in actie te komen. 

De visie geeft aan WAT je wil bereiken en HOE je dit wilt bereiken, dus op welke manier je dit wil bereiken.

Vanuit de visie leid je een aantal speerpunten af om de visie te gaan realiseren.

De basis voor een inspirerende  visie vind je in jouw waarden. Een persoonlijke missie vind je in jouw persoonlijke waarden en een bedrijfsvisie vind je in de bedrijfswaarden.

Wanneer je vanuit waarden een inspirerende visie hebt geformuleerd is het eenvoudig om de missie hieruit af te leiden.

En dan heb je de basis gelegd om vanuit de missie, de visie te gaan realiseren en dit doe je door een aantal duidelijke speerpunten te gaan benoemen. En deze speerpunten werk je uit in concrete doelen. Het jaarplan vormt hiervoor de  basis.

Mijn visie:

In mijn visie zie ik  ambitieuze werknemers  jaardoelen uit het jaarplan naar zich toe trekken en daardoor:

 • Laten zij zien gepassioneerd te zijn en doelbewust onder uitdagende omstandigheden resultaten te kunnen behalen.
 • Hun ambities, visies en dromen waarmaken.
 • Een grote bijdrage aan de bedrijfsdoelstellingen en bedrijfsresultaten leveren.
 • Aantonen toe te zijn aan een volgende stap.

Een waardevolle missie

Het startpunt voor de hele jaarplan cyclus is een waardevolle missie.

Een waardengedreven missie geeft aan wat jouw ‘grote doel’ is, het beantwoord de ‘grote waarom je het allemaal doet’ vraag. 

Bovendien geeft het de richting aan waar al je acties op gericht zijn. 

Voorbeelden van bedrijfswaarden heb ik hier voor je verzameld.

Heb je geen missie, dan ontbreekt jouw ‘grote doel en grote waarom’ en heb je geen richting en dus is het gevolg dat je automatisch van links naar rechts gaat.

De missie vormt een logisch geheel met de visie. Het is jouw visie die grote verwachtingen wekt. En grote verwachtingen zijn een voorwaarde om betere bedrijfsresultaten te behalen. 

Zonder grote verwachtingen ontbreekt de drive om grote inspanningen te leveren. Het antwoord op de vraag ‘waarom zou ik dit allemaal doen’ ontbreekt en dus doe je het ook niet. 

De missie en visie zijn dus allesbepalend voor je toekomstig succes!

Je visie is de stip aan de horizon.

Het is het grote plaatje waar je stap voor stap naar toe werkt. Als je een visie hebt uitgewerkt en helder voor ogen hebt staan, dan ga je bepalen wat er moet gebeuren om deze visie realiteit te maken.

En als je andere uitkomsten wil gaan ervaren dan zal je ook ander gedrag moeten laten zien. En gedragsveranderingen zijn vaak niet makkelijk.

Veel makkelijker is het om te blijven doen wat je altijd gedaan hebt. Je standaard routines zitten in je systeem en kosten geen moeite.

Veranderingen en met name gedragsveranderingen kosten veel energie en ook tijd.

Bovendien voelt het oncomfortabel. En zoals gezegd kost het ook nog eens veel energie en dit heeft alles te maken met de wetten van Newton.

Maar wanneer je een inspirerende visie voor ogen hebt, dan ben je bereid het ongemak, de tijd en de energie erin te stoppen. Een inspirerende visie en een waardengedreven missie geven je de energie die nodig is om in beweging te komen. 

Maar dan moet je dus wel een heldere visie voor ogen hebben staan.

De missie en visie vormen de energie- en inspiratiebron en geven altijd de juiste richting aan.

Bepaal  jouw eigen Waardengedreven Missie in 6 stappen

Het jaarplan is het instrument.

Jaardoel afgeleid van het Jaarplan

Wanneer ambitieuze collega’s jaardoelen afgeleid van het jaarplan gaan oppakken dan ontstaat een vliegwiel. Het logische gevolg is dat de bedrijfsresultaten beter worden.

En als je het goed aanpakt, draagvlak creëert en een stap voor stap systeem hanteert, dan BEHAAL JE BETERE BEDRIJFSRESULTATEN.

In mijn visie zie ik  ambitieuze werknemers  jaardoelen uit het jaarplan naar zich toe trekken en daardoor een hele grote bijdrage aan de bedrijfsdoelstellingen en bedrijfsresultaten leveren.

Waar begin je?

Vitaliteitscurve

Begin met de vitaliteitscurve in kaart te brengen.

Vitaliteitscurve

Elk bedrijf heeft een laag top performers. De wetten van Newton laten zien dat je deze top performers ook keihard nodig hebt om de bedrijfsresultaten te verbeteren.

Deze top performers zijn ambitieus , willen vooruit en willen ook resultaten behalen. Wanneer je hen op de juiste wijste inzet en de tools geeft om stap voor stap betere resultaten te behalen, dan BEHAAL JE BETERE BEDRIJFSRESULTATEN.

Bovendien weten deze top performers heel goed waarom zij bereid zijn een grote  bijdrage aan de bedrijfsdoelstellingen en bedrijfsresultaten leveren. Zij laten namelijk overduidelijk zien:

 • Gepassioneerd te zijn en doelbewust onder uitdagende omstandigheden resultaten te kunnen behalen.
 • Hun ambities, visies en dromen waar te kunnen maken.
 • En tonen aan toe te zijn aan een volgende stap.

Vraag jij je af: hoe maak ik een jaarplan?

Wij bieden jou een stap voor stap  overzicht aan om een jaarplan te maken. 

Een speerpunt uit het jaarplan oppakken en doelen bereiken

Een speerpunt uit het jaarplan oppakken

 • Stel je voor wat er gebeurt als alle top performers van bedrijf een speerpunt uit het jaarplan naar zich toe trekken?
 • En dan vervolgens vanuit deze speerpunten smart doelen gaan stellen?
 • Mag je dan verwachten dat de bedrijfsresultaten omhoog gaan of niet?

Hoe je het ook went of keert, elke onderneming heeft uitdagingen.

Bij de een zijn de uitdagingen levensgroot en vecht men voor het voortbestaan, bij de ander zijn deze kleiner maar is er niettemin de constante noodzaak om te blijven verbeteren.

Doelen bereiken – Stilstand is achteruitgang.

Elke goede ondernemer weet dit. Elke ondernemer die denkt dat alles vanzelf wel goed zal blijven gaan, komt hier vroeg of laat achter.

Om het business spel te winnen moet je het winnen ook plannen!

En anders moet je het niet eens doen.

 • Om te winnen moet je leren kansen te zien en sneller dan je het ooit gedaan hebt.
 • Je moet vertrouwen in jezelf hebben om de resultaten te bereiken die je verwacht.
 • Verwacht daarom altijd resultaten!

Hoe jij met jouw bedrijf het business spel denkt te gaan  winnen komt tot uitdrukking in het jaarplan.

Doelen bereiken – Betere Bedrijfsresultaten Behalen

Samenvattend:

 • Stilstand is achteruitgang.
 • Om het business spel te winnen moet je het winnen ook plannen.
 • Als je het niet beter maakt wordt het automatisch slechter. Dus als je niet bezig bent met winnen ga je na verloop van tijd automatisch verliezen.
 • Entropie zorgt er voor dat de risico´s en de onvoorspelbaarheid toenemen en dat wil je niet.

Hoe jij met jouw bedrijf het business spel denkt te gaan  winnen komt tot uitdrukking in het jaarplan.

Dit alles betekent dat er volop kansen zijn om te verbeteren! En ook genoeg mogelijkheden om jaardoelen afgeleid van het jaarplan te selecteren.

Jaardoelen afgeleid van het jaarplan

Een jaardoel waar jij en je collega’s 100% vertrouwen in hebben en 100% commitment voor hebben. En door een stap voor stap aanpak en borg jij dat jij:

 1. Plezier beleeft aan de acties zelf.
 2. Energie krijgt van de acties die je onderneemt.
 3. En natuurlijk super enthousiast over jouw jaardoel bent.

Jij laat zien dat jij:

 1. Een belangrijke bijdrage aan de bedrijfsdoelstellingen en bedrijfsresultaten levert.
 2. Uit het juiste hout bent gesneden en beschikt over ambitie, vaardigheden en resultaatgericht bent.
 3. Toe bent aan een volgende stap.

Doorloop de Leercurve

Doelen bereiken, doorloop de leercurve

Doelen bereiken en financiële resultaten zijn belangrijk en het gevolg van iets heel goed doen. En door plezier, energie en enthousiasme centraal te zetten, blijf je actie ondernemen, blijf jij jezelf steeds verder ontwikkelen en ga jij de volgende stap  zetten.

Je doorloopt immers de leercurve en gaat van onbewust onbekwaam, via bewust onbekwaam en bewust bekwaam naar onbewust bekwaam.

Doelen Stellen Gids

Doelen Stellen Gids

Hier vind je heel veel informatie, aanknopingspunten en krijg je een praktisch systeem aangereikt.

Een praktisch systeem ontstaan vanuit de begeleiding van ambitieuze talentvolle medewerkers.

En vanaf het eerste moment hebben wij daarbij een jaardoel centraal gezet. Een jaardoel met een heldere meetbare financiële component (het leverde euro’s op). En met een win-win-win. De euro’s waren overigens geen doel op zich. Het jaardoel was het middel om persoonlijke groei meetbaar te maken. Tegelijkertijd levert een jaardoel afgeleid van het jaarplan nu eenmaal ook euro’s op.

Het is mijn ambitie om dit praktische stap voor stap systeem om doelen te bereiken met zoveel mogelijk mensen te delen.

Bepaal  jouw eigen Waardengedreven Missie in 6 stappen

Stap voor stap doelen bereiken

Doelen bereiken op basis van een stap voor stap systeem waarbij jaaropdrachten en jaardoelen centraal staan. Hele concrete en meetbare doelen voor waardengedreven medewerkers.

Heb jij de behoefte aan een stap voor stap proces, waarmee je structuur creëert, overzicht krijgt en rust bewaart?

 • Je gaat op een gestructureerde manier aan de slag, met een helder plan en concrete speerpunten om jouw jaardoel te realiseren.
 • Je kiest dan ook voor een systeem waarmee je betere resultaten behaalt.
 • Gaat aansluitend zelf ook een volgende stap zetten.

Mijn aanbod

Gratis eboek.

Het delen van mijn stap voor stap systeem

Het delen van ons jaarplan format en -aanpak.

Doelen Stellen Gids systeem.

Doelen Stellen Gids hanteert een eigen systeem om doelen te bereiken.

Doelen Stellen
De Doelen Stellen Gids heeft een praktisch systeem ontwikkelt om doelen te bereiken. Een stap voor stap proces waarmee je structuur creëert, overzicht krijgt en betere resultaten behaalt.

Een aantal jaren terug zijn wij een intern opleidingstraject voor ambitieuze medewerkers gestart en hebben wij de jaaropdracht hierbij centraal gezet. En gelijktijdig heb ik de website van de Doelen Stellen Gids opgezet.

Een systeem om doelen te bereiken

Elk ambitieus doel wat je stelt en iedere ambiteuze jaaropdracht die je oppakt daagt je op een bepaalde manier uit. Ambitieus wil immers zeggen dat het nieuw voor je is en dat het ook uitdagend voor je is. Veelal brengt dit met zich mee dat je vroeger of later te maken krijgt met een vorm van weerstand.

 • En wat ga je dan doen?
 • Hoe ga je hier op een constructieve manier mee om?
 • Hoe gebruik je de feedback (en weerstand is ook een vorm van feedback) om toch voorwaarts te blijven bewegen?

Wat enorm helpt is een praktisch systeem wat je navigeert naar jouw einddoel. Een gestructueerd en praktisch systeem, afgeleid van de businessplan aanpak welke wij bij onze bedrijven hanteren.

 • Waar wil je over 3 tot 5 jaar staan?
 • Welke doelen vind je belangrijk en zijn betekenisvol voor jou?
 • Vanuit welke waarden wil je handelen?
 • Wat zijn jouw sterktes waarmee jij het verschil maakt?
 • Wat is voor nodig om te borgen dat je plezier aan de acties zelf beleeft, dat je enthousiast bent en ook blijft en bovendien energie van de acties krijgt?
 • En als je een visie hebt ontwikkelt, wat zijn dan de speerpunten van jouw visie?
 • Welke rol dien je op te pakken om deze visie te realiseren?
 • Op welk gebied wil jij de expert status bereiken?

Doelen stellen en bereiken met een systeem

Ik hanteer een eigen systeem, afgeleid van de businessplan aanpak welke succesvolle bedrijven hanteren.

Een stap voor stap systeem om doelen te bereiken, waarin je o.a. ;

 1. Antwoorden op bovenstaande vragen krijgt.
 2. Doelen gaat stellen waar jij 100% achter staat, 100% voor gaat en 100% vertrouwen in hebt.
 3. Leert om structuur te creëren, overzicht en rust te bewaren, problemen te analyseren en met de juiste oplossingen te komen.

Mijn aanbod

Gratis eboek.

Stap voor stap doelen bereiken

Jaarplan format en toelichting voor bedrijven

De Doelen Stellen Gids – Mijn verhaal.

De Doelen Stellen Gids.

De Doelen Stellen Gids

Missie van de Doelen Stellen Gids:

Creëeren van duidelijkheid, het krijgen van overzicht en vol vertrouwen bouwen aan betere bedrijfsresultaten. Als de doelen stellen gids wil ik een zinvolle bijdrage leveren en leer ik ambitieuze werknemers om betere (bedrijfs)resultaten te behalen. Durf jij de uitdaging aan te gaan, meld je dan aan en begin betere resultaten te behalen.

Jeroen:

”Ik creëer duidelijkheid en overzicht om betere (bedrijfs)resultaten te behalen. Zonder duidelijkheid, overzicht en vertrouwen is er geen basis om betere (bedrijfs)resultaten te behalen”.

Als ik met een probleem geconfronteerd wordt dan wil ik duidelijk hebben wat de onderliggende problemen zijn (actie=reactie). Om van hieruit een stappenplan op te bouwen waar vol vertrouwen actie op ondernomen wordt om betere resultaten te behalen.

Betere resultaten behalen begint met het ontdekken van de missie.

 • Een missie beantwoord de grote ‘waarom’ vraag.
 • Jouw missie geeft de stip op de horizon aan waar al je acties op zijn gericht.
 • De missie vormt een logisch geheel met de visie. Het is jouw visie die grote verwachtingen wekt. En grote verwachtingen zijn een voorwaarde om betere resultaten te behalen.
 • Zonder grote verwachtingen ontbreekt de drive om grote inspanningen te leveren.
 • De missie en visie zijn dus allesbepalend voor je toekomstig succes!
 • Betere resultaten behalen begint met het ontdekken van je eigen missie.

Visie van de Doelen Stellen Gids:

In mijn visie zie ik  ambitieuze werknemers  jaardoelen uit het jaarplan naar zich toe trekken en daardoor:

 • Laten zij zien gepassioneerd te zijn en doelbewust onder uitdagende omstandigheden resultaten te kunnen behalen.
 • Hun ambities, visies en dromen waarmaken.
 • Een grote  bijdrage aan de bedrijfsdoelstellingen en bedrijfsresultaten leveren.
 • Aantonen toe te zijn aan een volgende stap.

In mijn rol als de doelen stellen gids help ik je met:

Duidelijkheid te krijgen en weten wat je doel is, wat je vertrekpunt is en helder voor ogen hebben wat het je oplevert en wat het je gaat kosten aan inspanning etc.

Overzicht te krijgen wat er moet gebeuren om betere bedrijfsresultaten resultaten te gaan behalen.

Vertrouwen te ontwikkelen in jouw visie, in het plan wat je opstelt om je doelen te bereiken en natuurlijk in jezelf.

Bouwen, stap voor stap onderneem je actie en doe je de juiste dingen in de juiste volgorde en bouw je aan betere bedrijfsresultaten en bouw je steeds meer vertrouwen op.

De Doelen Stellen Gids en Scheybeeck Academy

Een aantal jaren terug zijn wij een intern opleidingstraject voor ambitieuze medewerkers gestart. En vanaf het eerste moment hebben wij daarbij een jaardoel centraal gezet. Een jaardoel met een helder meetbaar financieel doel (het leverde euro’s op) en met een win-win-win. De euro’s waren overigens geen doel op zich. Het jaardoel was het instrument om persoonlijke groei meetbaar te maken en het realiseren van jaardoelen afgeleid van het jaarplan leverde nu eenmaal euro’s op.

Persoonlijke drijfveren als uitgangspunt

Door rekening te houden met de persoonlijke drijfveren van de deelnemers bereiken wij dat de deelnemer:

 • Zelf kiest voor een persoonlijk groeipad en veranderingen.
 • Een persoonlijke touch aan zijn jaardoel geeft.
 • Plezier beleeft aan de acties zelf om het jaardoel te bereiken, ook super enthousiast over zijn eigen jaardoel is en bovendien energie krijgt van de acties die hij/zij onderneemt.

En daarmee is een gezonde basis gecreëerd om  congruent te handelen, persoonlijke groei te stimuleren en betere resultaten te behalen.

Doelen bereiken – Hoe doe je dit?

Doelen bereiken, het lijkt zo eenvoudig. Maar in de praktijk valt dit vaak vies tegen. En eigenlijk is dit ook logisch als het een ambitieus jaardoel betreft. Ambitieus wil immers zeggen dat het uitdagend is. Je moet iets nieuws leren, iets overwinnen of ontwikkelen om dit ambitieuze doel ook te bereiken. Datgene wat je dient te overwinnen noemen wij de ‘gap’.

Een ‘gap’ overwinnen en doelen bereiken

 • Je moet een ‘gap’ overwinnen, maar hoe doe je dit?
 • Vroeg of laat krijg je te maken met weerstand. Hoe ga je hier mee om?
 • Op momenten zit alles tegen en wil je opgeven. Wat kan je dan doen?
 • Hoe creëer je momentum?
 • En hoe selecteer je een passende jaardoel? Welke criteria moet je hanteren?

Dit zijn slechts enkele zaken waar je vroeg of laat tegenaan loopt blijkt in de praktijk. Ieder heeft zijn eigen verhaal, ervaringen en achtergrond en de ‘gap’ is voor iedereen anders.

Aan mij werd de hulpvraag gesteld. Met mijn financiële achtergrond en ervaring met jaarplan trajecten werd ik gezien als iemand die zou kunnen helpen.

Dit heeft mij ertoe aan gezet om een stap voor stap proces te ontwikkelen en  dit als hulpmiddel te gaan inzetten. Een gestructueerd systeem, afgeleid van het jaarplan traject welke succesvolle bedrijven hanteren.

Gratis Eboek van de doelen stellen gids

Regelmatig stel ik een nieuw gratis eBoek beschikbaar.

De laatste versie kan je hier downloaden.

Bepaal  jouw eigen Waardengedreven Missie in 6 stappen