Doelen bereiken – Doelen Stellen Gids

Ontwikkel een visie, zet de volgende (carrière) stap

Doelen BereikenDoelen bereiken en resultaten behalen is waar het om draait bij de Doelen Stellen Gids. Maar wat moet je precies doen  om jaardoelen te bereiken en een volgende carrièrestap te zetten?

 1. Wil jij jouw doelen bereiken en ben jij op zoek naar een praktisch systeem om betere resultaten te behalen?
 2. Ben je op zoek naar handvatten om het jaarplan traject professioneel op te gaan pakken?
 3. Wil je een eigen waardengedreven visie ontwikkelen en de strategie uitstippelen om jouw visie realiteit te gaan maken om aansluitend de volgende carrièrestap te zetten?

Het is mijn missie om waardengedreven leidinggevenden een routekaart te geven om jaardoelen – afgeleid van het jaarplan – te bereiken, een eigen visie te ontwikkelen en aansluitend  een volgende carrièrestap te zetten.

Jaardoel afgeleid van het Jaarplan

Jaarplan

Ik zet een jaardoel afgeleid van het jaarplan hierbij centraal.

Ik zie waardengedreven ambitieuze werknemers de volgende stap in hun carrière zetten. Werknemers die  jaardoelen uit het jaarplan naar zich toe trekken en vervolgens realiseren. Hiermee leveren zij een belangrijke bijdrage aan de bedrijfsdoelstellingen en -resultaten. Zij laten overduidelijk hun ambitie, vaardigheden en resultaatgerichtheid zien. Hun toegevoegde waarde is onomstotelijk bewezen. En de volgende stap in hun carrière is de logische en onontkoombare volgende stap.

Vraag jij als leidinggevende je af: hoe maak je een jaarplan? Wij bieden jou een stap voor stap  overzicht aan om een jaarplan te maken. 

Zet de volgende carrièrestap

Een jaardoel afgeleid van het jaarplan is het instrument wat jij hierbij gaat inzetten om de volgende carrièrestap te zetten.

Een jaardoel waar jij 100% vertrouwen in hebt en 100% commitment voor hebt. En bovendien borg jij door een zorgvuldige selectie dat jij:

 1. Plezier beleeft aan de acties zelf.
 2. Energie krijgt van de acties die je onderneemt.
 3. En natuurlijk super enthousiast over jouw jaardoel bent.

Jij gaat de volgende stap in jouw carrière zetten omdat jij een  jaardoel uit het jaarplan (businessplan) van jouw bedrijf naar je toe trekt en dit jaardoel realiseert.

Jij laat zien dat jij:

 1. Een belangrijke bijdrage aan de bedrijfsdoelstellingen en -resultaten levert.
 2. Uit het juiste hout bent gesneden en beschikt over ambitie, vaardigheden en resultaatgericht bent.
 3. Toe bent aan een volgende carrièrestap.

Doelen bereiken en financiële resultaten zijn belangrijk en het gevolg van iets heel goed doen. En door plezier, energie en enthousiasme centraal te zetten, blijf je actie ondernemen, blijf jij jezelf steeds verder  ontwikkelen en ga jij de volgende stap in je  zetten.

Wi jij als leidinggevende een stap voor stap handleiding krijgen om een volgende carrière stap te zetten? Hier vind je een stap voor stap systeem om een volgende carrièrestap te zetten.

Doelen Stellen Gids

Doelen Stellen Gids hanteert een praktisch systeem om betere resultaten te behalen

Hier vind je heel veel informatie, aanknopingspunten en krijg je een praktisch systeem aangereikt.

Een praktisch systeem ontstaan vanuit de begeleiding van ambitieuze talentvolle medewerkers.

En vanaf het eerste moment hebben wij daarbij een jaardoel centraal gezet. Een jaardoel met een heldere meetbare financiële component (het leverde euro’s op). En met een win-win-win. De euro’s waren overigens geen doel op zich. Het jaardoel was het middel om persoonlijke groei meetbaar te maken. Tegelijkertijd levert een jaardoel afgeleid van het jaarplan nu eenmaal ook euro’s op.

Het is mijn ambitie om dit praktische stap voor stap systeem om doelen te bereiken met zoveel mogelijk mensen te delen.

Structuur, overzicht en resultaten

Doelen bereiken op basis van een stap voor stap systeem waarbij jaaropdrachten en jaardoelen centraal staan. Hele concrete en meetbare doelen voor waardengedreven medewerkers.

Heb jij de behoefte aan een stap voor stap proces, waarmee je structuur creëert, overzicht krijgt en rust bewaart?

 • Je gaat op een gestructureerde manier aan de slag, met een helder plan en concrete speerpunten om jouw jaardoel te realiseren.
 • Je kiest dan ook voor een systeem waarmee je betere resultaten behaalt.
 • Gaat aansluitend een volgende carrtièrestap zetten.

Drive, commitment en vertrouwen

Wanneer je doelen stelt die aansluiten op jouw basiswaarden dan is er automatisch sprake van drive, commitment en vertrouwen en creëer je een gezonde balans voor jezelf.

Het resultaat hiervan is dat je plezier beleeft aan de acties zelf om een ambitieus jaardoel te bereiken, super enthousiast over je eigen jaardoel bent en bovendien energie krijgt van de acties die je onderneemt om jouw jaardoel te realiseren.

Plezier, enthousiasme en energie zijn voorwaarden om actie te blijven ondernemen en ambitieuze jaardoelen te realiseren.

Scheybeeck Academy

Een aantal jaren terug zijn wij een intern opleidingstraject voor ambitieuze medewerkers gestart. En vanaf het eerste moment hebben wij daarbij een jaardoel centraal gezet. Een jaardoel met een helder meetbaar financieel doel (het leverde euro’s op) en met een win-win-win. De euro’s waren overigens geen doel op zich. Het jaardoel was het instrument om persoonlijke groei meetbaar te maken en het realiseren van jaardoelen afgeleid van het jaarplan leverde nu eenmaal euro’s op.

Persoonlijke drijfveren als uitgangspunt

Door rekening te houden met de persoonlijke drijfveren van de deelnemers bereiken wij dat de deelnemer:

 • Zelf kiest voor een persoonlijk groeipad en veranderingen.
 • Een persoonlijke touch aan zijn jaardoel geeft.
 • Plezier beleeft aan de acties zelf om het jaardoel te bereiken, ook super enthousiast over zijn eigen jaardoel is en bovendien energie krijgt van de acties die hij/zij onderneemt.

En daarmee is een gezonde basis gecreëerd om  congruent te handelen, persoonlijke groei te stimuleren en betere resultaten te behalen.

Doelen bereiken – Hoe doe je dit?

Doelen bereiken, het lijkt zo eenvoudig. Maar in de praktijk valt dit vaak vies tegen. En eigenlijk is dit ook logisch als het een ambitieus jaardoel betreft. Ambitieus wil immers zeggen dat het uitdagend is. Je moet iets nieuws leren, iets overwinnen of ontwikkelen om dit ambitieuze doel ook te bereiken. Datgene wat je dient te overwinnen noemen wij de ‘gap’.

Een ‘gap’ overwinnen en doelen bereiken

eder heeft zijn eigen verhaal, ervaringen en achtergrond en de 'gap' is voor iedereen anders.

 • Je moet een ‘gap’ overwinnen, maar hoe doe je dit?
 • Vroeg of laat krijg je te maken met weerstand. Hoe ga je hier mee om?
 • Op momenten zit alles tegen en wil je opgeven. Wat kan je dan doen?
 • Hoe creëer je momentum?
 • En hoe selecteer je een passende jaardoel? Welke criteria moet je hanteren?

Dit zijn slechts enkele zaken waar je vroeg of laat tegenaan loopt blijkt in de praktijk. Ieder heeft zijn eigen verhaal, ervaringen en achtergrond en de ‘gap’ is voor iedereen anders.

Aan mij werd de hulpvraag gesteld. Met mijn financiële achtergrond en ervaring met jaarplan trajecten werd ik gezien als iemand die zou kunnen helpen.

Dit heeft mij ertoe aan gezet om een stap voor stap proces te ontwikkelen en  dit als hulpmiddel te gaan inzetten. Een gestructueerd systeem, afgeleid van het jaarplan traject welke succesvolle bedrijven hanteren.

Commitment en vertrouwen en overtuigingskracht

Zorg dat je jouw eigen sterktes scherp op je netvlies hebt staan

Als je een doel wil realiseren dan is overtuigingskracht een krachtige eigenschap. Zonder enige overtuigingskracht krijg je niets gedaan en zet je niets in beweging. Het gaat natuurlijk niet alleen om de overtuigingskracht richting anderen, maar het begint met hoe overtuigd jezelf bent van de eigen mogelijkheden en je eigen invloed hierop. En dit heeft alles te maken met jouw commitment en (zelf)vertrouwen. Maar dan zal je ook je eigen sterktes scherp op je netvlies te hebben staan en deze volop te gaan inzetten.

Ik help je de voorwaarden te scheppen om je 100% commitment te geven, 100% vertrouwen in het bereiken van jouw doelen te krijgen en je eigen sterktes op je netvlies te krijgen. Het indirecte voordeel hiervan voor jou is meer:

 1. (Zelf)Vertrouwen.
 2. Overzicht en rust.
 3. Overtuigingskracht.

Overtuigende actie maakt het verschil

Pas als je zelf overtuigd bent van de mogelijkheden, anders gesteld ‘je weet dat het mogelijk is’ om je doelen te bereiken, in plaats van dat je ‘hoopt’ dat het mogelijk is om je doel te bereiken, zal je overtuigend actie gaan ondernemen.

Overtuigend actie ondernemen maakt je geloofwaardig, anderen geloven in jou, in je intentie, in jouw doelen en in jouw plannen.

De doelen stellen gids helpt je naar het punt toe te werken waarop je ‘weet’ dat jij jouw (jaar)doel gaat realiseren. Je hebt 100% commitment voor je doel en ook 100% vertrouwen in de realisatie van jouw doel.

Resultaten zijn het gevolg van de de acties die je onderneemt. Acties die je vol overtuiging neemt, resulteren in een heel ander resultaat dan acties die je zonder enige overtuiging en vertrouwen neemt.

Overtuigingskracht en een gezamenlijke win-win-win gaan altijd samen. Als er geen enkele win-win-win is, hoe kan je dan een ander overtuigen van de noodzaak en het nut van dit doel en deze actie?

Zie je resultaten of zie je geen resultaten?

Wanneer het tijd voor je wordt om te kiezen voor een andere aanpak, een aanpak waarbij een heel concreet en meetbaar resultaat centraal gezet wordt, dan zit je hier goed.

 • Geen vage mooie praatjes maar meetbare resultaten, want resultaten zijn belangrijk.Resultaten kan je altijd objectief meten als je heldere doelstellingen formuleert.
 • Doelen waar jij 100% achter staat, 100% voor gaat en 100% vertrouwen in hebt.
 • Op basis van een praktisch systeem waarmee je structuur creëert, overzicht krijgt, rust bewaart en betere resultaten behaalt. Jij laat zien toe te zijn aan de volgende carrièrestap.

De doelen stellen gids helpt jou de volgende stap in jouw carrière te zetten.

Mijn aanbod

Gratis eboek.

Het delen van mijn stap voor stap systeem

Het delen van ons jaarplan format en -aanpak.

Doelen Stellen Gids systeem.

Doelen Stellen Gids hanteert een eigen systeem om doelen te bereiken.

Doelen Stellen
De Doelen Stellen Gids heeft een praktisch systeem ontwikkelt om doelen te bereiken. Een stap voor stap proces waarmee je structuur creëert, overzicht krijgt en betere resultaten behaalt.

Een aantal jaren terug zijn wij een intern opleidingstraject voor ambitieuze medewerkers gestart en hebben wij de jaaropdracht hierbij centraal gezet. En gelijktijdig heb ik de website van de Doelen Stellen Gids opgezet.

Een systeem om doelen te bereiken

Elk ambitieus doel wat je stelt en iedere ambiteuze jaaropdracht die je oppakt daagt je op een bepaalde manier uit. Ambitieus wil immers zeggen dat het nieuw voor je is en dat het ook uitdagend voor je is. Veelal brengt dit met zich mee dat je vroeger of later te maken krijgt met een vorm van weerstand.

 • En wat ga je dan doen?
 • Hoe ga je hier op een constructieve manier mee om?
 • Hoe gebruik je de feedback (en weerstand is ook een vorm van feedback) om toch voorwaarts te blijven bewegen?

Wat enorm helpt is een praktisch systeem wat je navigeert naar jouw einddoel. Een gestructueerd en praktisch systeem, afgeleid van de businessplan aanpak welke wij bij onze bedrijven hanteren.

 • Waar wil je over 3 tot 5 jaar staan?
 • Welke doelen vind je belangrijk en zijn betekenisvol voor jou?
 • Vanuit welke waarden wil je handelen?
 • Wat zijn jouw sterktes waarmee jij het verschil maakt?
 • Wat is voor nodig om te borgen dat je plezier aan de acties zelf beleeft, dat je enthousiast bent en ook blijft en bovendien energie van de acties krijgt?
 • En als je een visie hebt ontwikkelt, wat zijn dan de speerpunten van jouw visie?
 • Welke rol dien je op te pakken om deze visie te realiseren?
 • Op welk gebied wil jij de expert status bereiken?

Doelen stellen en bereiken met een systeem

Ik hanteer een eigen systeem, afgeleid van de businessplan aanpak welke succesvolle bedrijven hanteren.

Een stap voor stap systeem om doelen te bereiken, waarin je o.a. ;

 1. Antwoorden op bovenstaande vragen krijgt.
 2. Doelen gaat stellen waar jij 100% achter staat, 100% voor gaat en 100% vertrouwen in hebt.
 3. Leert om structuur te creëren, overzicht en rust te bewaren, problemen te analyseren en met de juiste oplossingen te komen.

Mijn aanbod

Gratis eboek.

Stap voor stap doelen bereiken

Jaarplan format en toelichting voor bedrijven

De Doelen Stellen Gids – Mijn verhaal.

De Doelen Stellen Gids.

Op de doelen stellen gids site deel ik mijn ideeën, aanpak en systeem met jou.

Ideeën , aanpak en een systeem die ik ook gebruik in de coaching sessies met een groep professionals. Coaching sessies die gericht zijn op het bereiken van de jaardoelen van deze professionals.

De doelen stellen gids - Jeroen Langeveld

Jeroen:

“Als een van de coaches en trainers van ons interne opleidingstraject heb ik de deelnemers een praktisch systeem willen aanreiken om hun jaardoelen te bereiken, hun mindset verder te versterken en een volgende carrièrestap te zetten”.

Mijn missie

Het is mijn missie om waardengedreven leidinggevenden een routekaart te geven om jaardoelen afgeleid van het jaarplan te bereiken, een eigen visie te ontwikkelen en aansluitend  een volgende carrièrestap te zetten.

Mijn visie

Ik zie waardengedreven ambitieuze werknemers de volgende stap in hun carrière zetten. Werknemers die  jaardoelen uit het jaarplan naar zich toe trekken en vervolgens realiseren. Hiermee leveren zij een belangrijke bijdrage aan de bedrijfsdoelstellingen en -resultaten. Zij laten overduidelijk hun ambitie, vaardigheden en resultaatgerichtheid zien. Hun toegevoegde waarde is onomstotelijk bewezen. En de volgende stap in hun carrière is de logische en onontkoombare volgende stap.

De doelen stellen gids

Als coach help ik je de ‘gap’ in kaart te brengen tussen waar je nu staat en waar je wilt zijn. Ik help je betekenisvolle doelen te formuleren, een actieplan op te stellen en coach jou naar resultaten.

Schrijf je eigen script

Het is aan jou om je eigen script voor plezier, energie, geluk en resultaten te schrijven. Dat je uitgaat van je eigen sterktes spreekt voor zich. Wanneer je het juiste script geschreven hebt, dan vallen de puzzelstukjes op hun plaats.

De doelen stellen gids aanpak geeft vertrouwen

Zolang je bang bent, je zorgen maakt of twijfelt, kan je nooit je doel realiseren.

Als je een doel wil realiseren dan is overtuigingskracht een krachtige eigenschap. Zonder enige overtuigingskracht krijg je niets gedaan en zet je niets in beweging. Het gaat natuurlijk niet alleen om de overtuigingskracht richting anderen, maar het begint met hoe overtuigd jezelf bent van de eigen mogelijkheden en je eigen invloed hierop.

Pas als je zelf overtuigd bent van de mogelijkheden, anders gesteld ‘je weet dat het mogelijk is’ om je doelen te bereiken, in plaats van dat je ‘hoopt’ dat het mogelijk is om jouw doel te bereiken, zal je overtuigend actie ondernemen.

Overtuigende actie

Overtuigend actie ondernemen maakt je geloofwaardig, anderen geloven in jou, in je intentie, in jouw doelen en in jouw plannen.

De doelen stellen gids helpt je naar het punt toe te werken waarop je ‘weet’ dat jij jouw doel gaat realiseren.

Gratis Eboek

Regelmatig stel ik een nieuw gratis eBoek beschikbaar. De laatste versie kan je hier downloaden.