Business doelen bereiken vanuit een visie

Business doelen bereiken

Business doelen bereiken

Business doelen bereiken vanuit een visie. Het uitbouwen van de business kan leuk zijn en je plezier en energie geven i.p.v. stress en hoofdpijn te bezorgen. Door elke dag 15 minuten aan de business strategie te werken blijft het leuk, creëer je momentum, en volgen de betere bedrijfsresultaten vanzelf.

Wij kunnen met onze DSG-nulmeting snel inzichtelijk maken op welke performance gebieden organisaties nu achterblijven en waar de grootste verbeter kansen voor kleine- en middelgrote organisaties liggen.

Een nulmeting is vaak de eerste stap in een verbeterproces. Het is feitelijk een inventarisatie van de huidige situatie. Jij gaat vervolgens spelenderwijs aan de slag met de uitkomsten van de nulmeting om aan je business strategie te werken. Wij maken met onze DSG-nulmeting snel inzichtelijk:

 1. Wat de belangrijkste aandachtsgebieden voor jouw organisatie zijn vanuit een performance perspectief.
 2. Waar voor jouw organisatie de grootste verbeter kansen liggen.
 3. Op welke performance gebieden jij (relatief) laag scoort en welke jij moet verbeteren om ook betere bedrijfsresultaten te gaan behalen.

Tegelijkertijd weten wij ook allemaal dat veranderingen vaak niet eenvoudig zijn en de meeste mensen veranderingen ook niet automatisch omarmen.

Wil jij succesvol veranderingen doorvoeren en jouw gehele afdeling/organisatie in beweging te krijgen, dan heb je een gezamenlijk richtpunt nodig.

Business doelen bereiken vanuit een visie

Een bedrijfswaarden gedreven visie geeft jou en jouw team/organisatie een gezamenlijk richtpunt. Een bedrijfswaarden gedreven visie inspireert, spreekt mensen aan en geeft een stip aan de horizon waar jullie elke dag stap voor stap naar toe willen werken. Begin daarom vandaag nog om jouw eigen bedrijfswaarden gedreven visie te formuleren. Het is de op jouw bedrijfswaarden gebaseerde visie die fungeert als het richtpunt en routekaart voor de gehele organisatie bij het verbeteren van de bedrijfsresultaten. 

Het uitbouwen van de business dient leuk zijn en jou en jouw team plezier en energie te geven i.p.v stress en hoofdpijn te bezorgen. Door elke dag 15 minuten aan de business strategie te werken en stap voor stap richting de bedrijfswaarden gedreven visie te bewegen, borg je het plezier voor de medewerkers en creëer je momentum, waardoor de betere bedrijfsresultaten vanzelf volgen.

Wij kunnen jou:

 1. Begeleiden bij deze zoektocht zodat jij jouw eigen inspirerende visie kan realiseren.
 2. De tools (waaronder de nul meting) geven om snel en effectief aan de slag te gaan.
 3. Een winstgevend jaarplan format ter beschikking stellen om vanuit kracht betere bedrijfsresultaten te behalen.

Betere bedrijfsresultaten behalen

Teamdoelen en agile

Dit is wat wij doen:

Wij maken snel inzichtelijk op welke performance gebieden organisaties nu achterblijven en waar de grootste verbeter kansen liggen. 

Zodat jij als ondernemer/leidinggevende de zwakste schakels binnen jouw organisatie sterker kan maken. En met het sterker maken van de zwakste schakels kan de gehele organisatie weer groeien en vooruit kijken.

Betere bedrijfsresultaten, meer vitaliteit en een grotere energie bij organisatie en medewerkers is de uitkomst van het doorlopen van dit proces.

Bedrijfswaarden Doelen Stellen Gids

De belangrijkste bedrijfswaarden van de Doelen Stellen Gids die in al onze producten en diensten terugkomen zijn:

 1. Vitaliteit – Voor top prestaties heb je veel energie nodig en dien jij vitaal te zijn. Wij maken jou en jouw business vitaler. Vitaliteit staat bij ons voor levenskracht en het spelenderwijs uitbouwen van de business.
 2. Nieuwsgierigheid – Nieuwsgierig gaan wij samen met jou op zoek naar de ingang om snel betere resultaten te behalen en de business spelenderwijs uit te bouwen.
 3. Duidelijkheid – Wij houden van duidelijkheid en wij brengen duidelijkheid, zodat jij precies weet wat jij van ons mag verwachten en wat wij van jou verwachten om jouw business spelenderwijs uit te bouwen.
 4. Vertrouwen – Wij helpen jou overzicht en vertrouwen te krijgen in de acties die jij moet gaan ondernemen om betere financiële resultaten te gaan behalen. Wij hebben het vertrouwen dat wij samen met jou de business spelenderwijs kunnen uitbouwen.
 5. Resultaten –  Wij willen samen met jou stap voor stap en spelenderwijs de business uitbouwen. 

Waarom zetten wij bedrijfswaarden centraal?

Wij zetten bedrijfswaarden centraal omdat:

 • Wij weten dat het daarmee mogelijk is een cultuur te creëren waarin mensen niet alleen bij de organisatie willen werken.
 • De medewerkers dan ook persoonlijk gaan groeien.
 • Iedereen meer betrokken is  en volop vanuit kracht gaat werken.

Dit zijn volgens ons voorwaarden om als organisatie een volgende stap voorwaarts te kunnen gaan zetten. 

Dit alles begint met een visie. Het is de op bedrijfswaarden gebaseerde visie die de betrokkenheid vergroot, de performance verbetert en resulteert in betere bedrijfsresultaten.

Met de DSG-nulmeting ontdek je snel een eenvoudig op welke performance gebieden jij nu nog onvoldoende scoort en waar het grootste verbeter potentieel ligt.  

Business doelen bereiken - wat kan beter?

Speciaal voor kleine- en middelgrootte bedrijven hebben wij de DSG-nulmeting ontwikkeld. Een test om snel en eenvoudig vast te stellen waar jij nu staat met jouw organisatie en op welke performance gebieden de grootste verbeter kansen voor jouw organisatie liggen.

Het principe is eenvoudig:

 1. Test.
 2. Ontvang je score en identificeer op welke performance gebieden jij laag scoort.
 3. Onderneem de juiste acties.
 4. Behaal betere financiële resultaten.

Business doelen bereiken met de Doelen Stellen Gids Test

Business doelen bereiken en resultaten behalen

Resultaten geven overduidelijk aan of je iets goed of fout doet.

Dus ben je nu niet tevreden over de business resultaten die jij nu behaalt … ga dan niet stug door met wat je nu doet.

Betere resultaten ga je behalen als jij de juiste dingen, in de juiste volgorde, vanuit de juiste mindset doet. Doelen bereiken wordt dan eenvoudig. Want als andere mensen het kunnen in jouw omgeving, dan kan jij het ook!

 • Ben je nu niet tevreden over de resultaten die je behaalt?
 • Wil jij jouw business doelen vanaf nu wel bereiken?
 • Wil jij betere financiële resultaten behalen?

Nulmeting voor organisaties

Begin dan met het inzichtelijk maken waar de grootste verbeter kansen voor jou en jouw organisatie liggen. Met behulp van onze nulmeting krijg jij snel en helder op je netvlies op welke performance gebieden jij kan of misschien wel moet verbeteren om betere bedrijfsresultaten te gaan behalen.

Wij hebben een nulmeting ontwikkeld om snel en eenvoudig inzichtelijk te maken waar de grootste verbeter kansen voor jouw organisatie liggen.  

Jij krijgt helder op je netvlies op welke performance gebieden jij nu tekort komt als het gaat om winstgevende jaarplannen en het behalen van betere financiële resultaten. Alleen dan kan jij de hoge verwachtingen waar maken. 

En je moet de hoge verwachtingen inlossen!

Business doelen bereiken en een winstgevend jaarplan

Met de uitkomsten van de DSG-nulmeting  weet jij precies wat de belangrijkste aandachtsgebieden voor jouw organisatie zijn. Het is dan eenvoudig om een aantal harde concrete doelen hieruit af te leiden. Jullie op bedrijfswaarden gebaseerde visie is daarbij het richtpunt om focus te behouden en stappen voorwaarts te blijven zetten.

Hoe jullie deze visie denken te gaan bereiken werk je verder uit in een winstgevend jaarplan. In dit winstgevend jaarplan komen zaken aan bod als o.a. team samenstelling, context-analyse, missie & visie, succes bepalende factoren, KPI’s en het versterken van je verdienmodel. 

Winstgevend jaarplan schrijven

Doelgroep – Ondernemers en leidinggevenden (kleine- en middelgrootte ondernemingen). Wij begeleiden jou bij het spelenderwijs schrijven van een winstgevend jaarplan, inclusief visie, strategie en concrete harde doelen. Onze nulmeting geeft jou een vliegende start. Jij gaat direct aan de slag op die performance gebieden waar de grootste verbeter kansen voor jou liggen.

Visie – Wij zien onze doelgroep spelenderwijs bouwen aan de eigen business, stap voor stap hun visie realiseren en betere bedrijfsresultaten behalen.

Missie – Onze missie is het vergroten van business vitaliteit. Wij maken snel inzichtelijk wat jij precies moet veranderen om betere bedrijfsresultaten te gaan behalen.

Rol – De (doelen stellen) gids/coach/informatiebron zijn op het gebied van business performance, voor ondernemers en leidinggevenden. Wij coachen jou naar betere financiële resultaten!

Specialiteit – De DSG nulmeting, waarmee wij snel inzichtelijk maken waar jij nu staat met jouw organisatie en op welke performance gebieden de grootste verbeter kansen voor jouw organisatie liggen.

Spelenderwijs uitbouwen van de business – Het uitbouwen van de business kan leuk zijn en je plezier en energie geven i.p.v stress en hoofdpijn bezorgen. Door elke dag 15 minuten aan de business strategie te werken blijft het leuk en creëer je momentum, waardoor de betere bedrijfsresultaten vanzelf volgen.

Bestel eerst de DSG-nulmeting en dan kan je aansluitend bepalen of je met ons aan de slag wil gaan om spelenderwijs in 15 minuten per dag een winstgevend jaarplan te schrijven en het raamwerk te creëren om je business met plezier en energie uit te bouwen.

Drie beloftes van de Doelen Stellen Gids

 

 1. Wij maken binnen 30 minuten inzichtelijk op welke performance gebieden jouw organisatie nu achterblijft.
 2. Jij krijgt vervolgens 3-5 verbeter suggesties van ons voorgesteld om verbeteringen door te voeren op de laagst scorende performance gebieden.
 3. De opbrengst van de door ons aangereikte verbeter suggesties is minimaal 100 keer groter dan de kosten van de nulmeting/test.

Zijn wij de juiste partij om jou verder te helpen?

Er zijn weinig zekerheden in het leven. Kan jij onderstaande 5 vragen volmondig en overtuigend met een ja beantwoorden, dan hebben wij een match op waarden niveau en gaan wij er samen altijd uitkomen.

 1. Wil jij verbeteren, groeien en betere resultaten behalen in de meest brede zin?
 2. Heb jij vertrouwen in onze aanpak, beloftes en werkwijze?
 3. Houd jij van duidelijkheid, zodat jij precies weet wat jij van ons mag verwachten en wat wij van jou verwachten?
 4. Sta je ervoor open om samen met ons vanuit een nieuwsgierige basishouding de ingang voor betere bedrijfsresultaten te gaan zoeken?
 5. Wil jij jouw business vitaler maken en gaan beschikken over meer levenskracht?

Bel mij op 06 51 32 83 84 om de mogelijkheden nader te bespreken. Je mag mij natuurlijk ook mailen.

Betere bedrijfsresultaten behalen

Weet jij wat de twee grootste belemmerende factoren zijn om betere bedrijfsresultaten te behalen?

De twee grootste belemmerende factoren om betere bedrijfsresultaten te behalen zijn:

1 – Geen winstgevend jaarplan hebben.

2 – Niet de juiste mindset en uitvoerende power hebben om het winstgevend plan te kunnen uitvoeren.

Wij kunnen jou helpen om deze twee belemmerende factoren te tackelen. Onze specialisatiegebieden zijn:

 • Winstgevende jaarplannen schrijven. 
 • Meer flow ervaren.
 • Betere financiële resultaten behalen.

Wij maken inzichtelijk op welke performance gebieden personen en organisaties tekortkomen als het gaat om winstgevende jaarplannen en het behalen van betere bedrijfsresultaten.


Doelen Stellen Gids Jeroen Langeveld

error: Content is protected !!