Bedrijfswaarden voorbeelden

Bedrijfswaarden voorbeelden

Bedrijfswaarden voorbeelden vind je onderaan deze pagina. Bedrijfswaarden zijn die waarden die jij met jouw bedrijf

  • Omarmt.
  • Wil ervaren.
  • Ook wil nastreven.

Het zijn idealen die de medewerkers motiveren en die hen emotionele waarde geven zoals bijvoorbeeld trots, plezier en betrokkenheid. Bedrijfswaarden doen nog veel meer, want bedrijfswaarden zorgen voor een match met:

  • Klanten
  • Onderaannemers
  • Collega’s.
  • Alle andere stakeholders!

De bedrijfswaarden geven niet alleen aan wat belangrijk voor het bedrijf zelf is, maar dus ook wat voor de stakeholders belangrijk is!

De waarden die belangrijk en waardevol voor het bedrijf zijn en ook vervuld worden, geven energie aan de organisatie en zorgen voor enthousiasme. Wanneer de bedrijfswaarden wegvallen dan raakt de accu leeg.

Wat zijn goede bedrijfswaarden

In basis zijn er geen goede of slechte bedrijfswaarden. Bedrijfswaarden zijn immers die waarden jij met jouw bedrijf omarmt, die jij graag wil ervaren en ook wil nastreven. Dat wil niet zeggen dat je automatisch succesvol zal zijn. De betere vraag die je kan stellen is: pakken deze waarden die wij hebben omarmd positief uit en zijn wij hiermee wel of niet succesvol? En is het antwoord op deze vraag nee, analyseer dan welke waarden nu ontbreken waardoor je nu niet succesvol bent.

Welke waarden zijn nodig voor succes?

Voeg waarden toe die nodig zijn om wel succesvol te worden als je nu nog niet succesvol bent. Er zijn geen goede of slechte waarden, er zijn wel waarden die bijdragen aan je succes en waarden die niet bijdragen aan je succes. Om een beoordeling te kunnen maken zal je ook jouw eigen definitie van succes moeten formuleren.

Wil je zelf een waardevolle missie formuleren, maak dan gebruik van de meest aansprekende waarden welke waardevol voor jou zijn. Onderstaand heb ik een groot aantal bedrijfswaarden die je veel tegenkomt voor je verzameld.

Bedrijfswaarden voorbeelden

Avontuurlijkheid        

Bedachtzaamheid      

Bedrevenheid 

Bekwaamheid

Beleefdheid    

Bereidheid      

Bereidwilligheid         

Besluitvaardigheid

Betekenis        

Betrokkenheid           

Betrouwbaarheid       

Bevlogenheid

Bijdrage          

Concurrentie  

Controle          

Creativiteit

Daadkracht     

Degelijkheid    

Deskundigheid           

Dienstbaarheid

Differentiatie  

Doelgerichtheid         

Duidelijkheid 

Duurzaamheid 

Educatie          

Eerlijkheid       

Enthousiasme

Ervarenheid

Excellence      

Flexibiliteit      

Gedrevenheid

Geinspireerdheid       

Gelijkheid 

Geloofwaardigheid    

Geluk  

Gezondheid

Harmonie        

Helderheid      

Hulpvaardigheid         

Idealisme

Innovatie        

Innovatie        

Integriteit       

Klant Tevredenheid

Kwaliteit         

Leveringsbetrouwbaarheid

Loyaliteit         

Mensgerichtheid        

Moed

Nauwkeurigheid         

Nut      

Onafhankelijkheid      

Ondernemerschap

Openheid        

Optimisme      

Passie producten        

Persoonlijkheid

Pionieren                       

Plezier

Positiviteit      

Productkwaliteit         

Professionaliteit         

Representativiteit 

Respect           

Resultaatgerichtheid  

Rust    

Samenwerking

Snelheid          

Stabiliteit        

Structuur        

Succes

Synergie          

Tevredenheid

Transparantie

Vakmanschap

Vasthoudendheid       

Veiligheid        

Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid 

Vertrouwelijkheid      

Vitaliteit          

Vrijheid           

Waardecreatie 

Waardering    

Wijsheid          

Zakelijkheid    

Zekerheid

Zelfstandigheid         

Zorgvuldigheid