Jaarplan 2023

Dank voor je aanmelding.

Via onderstaande link kan jij ons raamwerk downloaden – waarin stap voor stap – de volgende 10 onderwerpen aan bod komen:

  1. Team samenstellen.
  2. Missie vaststellen.
  3. Contextanalyse uitvoeren.
  4. Visie bepalen.
  5. Succesbepalende factoren vaststellen.
  6. Prestatie indicatoren (KPI’s) bepalen.
  7. Verdienmodel versterken.
  8. Management acties afspreken (PDCA).
  9. Financiële begroting opstellen.
  10. Uitvoeren & monitoren van het bedrijfsjaarplan.

Download hier ons jaarplan sjabloon

 

Jeroen Langeveld

error: Content is protected !!