Categorieën
Stap 8 - Zet de volgende stap Teamdoelen

Specifieke kwaliteiten inzetten

Door jouw specifieke kwaliteiten te gaan inzetten, ga jij ook stap voor stap steeds meer vanuit kracht werken.

specifieke kwaliteiten inzetten

Fysiek zijn we allemaal verschillend en mentaal is dat niet anders. We zijn verschillend en hebben allemaal specifieke kwaliteiten die we kunnen inzetten. Door het inzetten van dit stukje uniekheid, kan ook jij het verschil maken en extra toegevoegde waarde leveren.

Categorieën
Stap 1 - Bepaal je doel Teamdoelen

Focus op je sterktes en vorm een team

Focus op je sterktes en vorm een team

Focus op je sterktes en vorm een team. Ga geen gevecht aan wat je niet kan winnen. Je bent niet overal even goed in en dus zal je een team moeten vormen zodat anderen jouw zwaktes compenseren.

Een inspirerende visie nodigt anderen uit om samen met jou een team te vormen.

Focus is een succesbepalende factor. Om resultaatgericht als team aan de slag te gaan dient het team een richtpunt te hebben.

Wat helpt is een inspirerende visie. Wanneer een bedrijf een inspirerende visie heeft geformuleerd, dan hebben alle medewerkers een richtpunt waar de acties op gericht zijn

Focus op je sterktes en vorm een team

Je focust op je sterktes, maar moet wel weten wat je zwaktes zijn. En we hebben allemaal zwaktes en dat hoeft je succes ook niet in de weg te staan als je een team hebt gevormd. Het team formuleert de teamdoelstellingen en deze geven het team focus. Samen benoem je de concrete jaardoelen met elkaar, welke afgeleid zijn van de strategische speerpunten uit het jaarplan. 

Categorieën
Teamdoelen

Teamdoelen en Persoonlijke Doelen

Teamdoelen en persoonlijke doelen kunnen elkaar versterken.

Teamdoelen en persoonlijke doelen
In de vorige teamdoelen blog hebben we gekeken naar de basis om extra toegevoegde waarde te creëren. Door meer uit te gaan van een win – win – win komen teamdoelen en persoonlijke doelen ook meer op 1 lijn te liggen.

En wanneer teams  zelf snel beslissingen dienen te nemen, dan dienen de belangen van alle betrokkenen in de afwegingen meegenomen te worden. Een win – win – win maakt dit mogelijk.

Teamdoelen en Persoonlijke Doelen.

Doelen stellen is 1. Maar aansluitend dienen ook vragen gesteld te worden als:

Categorieën
Teamdoelen

Concrete teamdoelen stellen is concrete afspraken maken

Concrete teamdoelen stellen

Concrete teamdoelen stellen

Wanneer je meer controle over jouw leven wil krijgen, dan dien je allereerst meer controle over je eigen gedachten te krijgen.

Waarom?

Je gedachten beïnvloeden in belangrijke mate je emoties.

En jouw emoties beïnvloeden weer je gedrag.

Dit gedrag heeft aansluitend natuurlijk weer een enorme invloed op de resultaten die je ervaart.

Resultaten welke zowel positief als negatief kunnen zijn.

Samenwerking om doelen te bereiken

Categorieën
Teamdoelen

Teamdoelen en Agile. Waarom teamdoelen ‘agile’ maken?

Teamdoelen en agile

Teamdoelen en agile
Niet alleen bij persoonlijke doelen is de ‘waarom’ vraag belangrijk. Ook bij teamdoelen dient dezelfde ‘waarom’ vraag gesteld en beantwoord te worden. Iedereen wil immers weten waarvoor hij het doet. Wat is de relatie tussen teamdoelen en agile? En welke rol speelt het jaarplan hierin?

Vaak zijn teamdoelen afgeleid van de missie en visie van het team en/of bedrijf. Veelal worden deze (team)doelen in het jaarplan benoemd.

Hierbij kan je onderscheid maken tussen:

  1. De strategische doelen (voor de (middel)lange termijn).
  2. En de jaardoelen uit het SMART actieplan.

Teamdoelen geven richting en focus.

Deze doelen maken duidelijk waar het team heen gaat.

Teamdoelen geven aan wat:

Categorieën
Teamdoelen

Team commitment – unanimiteit en SMART

Team Commitment

Team Commitment

Is unanimiteit noodzakelijk voor team commitment?

Veranderingen kunnen alleen succesvol worden doorgevoerd als betrokkenen uit vrije wil kiezen voor de verandering, niet omdat het ‘moet’ was mijn stelling in mijn blog ‘vroeger was alles beter’.

Een lezer stelde hierop de volgende vraag (bedankt!):

Dienen alle teamleden dan een besluit inzake veranderingen goed te keuren en zo nee, heeft dit dan invloed op het team commitment?

Categorieën
Teamdoelen

Teamdoelen stellen en Focus

Teamdoelen stellen en focus in relatie tot een jaarplan

Teamdoelen stellen en focus

Teamdoelen stellen en focus in relatie tot een jaarplan.

Heeft jouw team een teamdoel?

Heeft jouw team focus?

Een team zonder doelstellingen is geen team, immers als er geen gezamenlijke doelstellingen zijn is er ook helemaal niets wat het team bindt.

Natuurlijk kan het leuk en gezellig zijn met elkaar, maar dat is niet wat ik bedoel en dit is natuurlijk ook geen doel op zich.

error: Content is protected !!