Categorieën
Stap 3 - Vraag feedback

Concrete afspraken

Concrete afspraken

concrete afsprakenAls jij een doel hebt gesteld dan dien je veelal met meerdere mensen samen te werken om jouw doel te realiseren.

Op het moment dat er een duidelijke win – win voor alle partijen te behalen is:

 • Zal de samenwerking veelal soepeler verlopen.
 • Het doel ook sneller gerealiseerd zijn.
 • Gaan alle betrokkenen meer plezier ervaren.

In vergelijking tot een situatie waar geen sprake is van een win – win.

Ga dus altijd op zoek naar de win – win en benoem deze ook voor alle partijen.

Vervolgens ga je de stappen bepalen die nodig zijn om jouw doel daadwerkelijk te realiseren.

In de Doelen Stellen Gids maken we deze stappen visueel zichtbaar en ‘aantrekkelijk’ door aansprekende en inspirerende plaatjes per subdoel te selecteren.

Aansluitend ga jij dan actie ondernemen en dan ……..

Juist dan gebeurt er iets , iets wat jij niet wil, niet had verwacht of anders had ingeschat etc.

Weet en houdt voor ogen, dat het niet waarschijnlijk is dat jij direct en volledig volgens het vooraf uitgestippelde plan en pad, jouw doelen zal gaan realiseren.

Houd er dus rekening mee dat jij op de doelen stellen reis te maken kan krijgen met weerstand, tegenwerking, problemen, hindernissen etc.

 • En dan?
 • Geef jij dan op?
 • Stop jij ermee?
 • Gooi jij de handdoek dan in de ring?

Als jij bij de eerste de beste weerstand direct de handdoek in de ring gooit dan had jij net zo goed niet eens aan jouw doel kunnen beginnen.

Dat doe je dus ook niet.

Vraag jezelf af: Hoe reëel is het om te veronderstellen: 

 • Dat alles vanzelf zou gaan?
 • Dat iedereen volledig mee zou werken en jou van alle kanten zou steunen?  
 • Dat iedereen heel rationeel zou reageren en ook de win – win zou (blijven) zien?

 Afspraken maken

Als wij afhankelijk zijn van anderen en samenwerking nodig is om onze doelen te realiseren, dan dienen wij concrete afspraken te maken.

 • Concrete afspraken maken geeft ons immers de mogelijkheid om op deze gemaakte afspraak terug te komen.
 • Het maakt het laagdrempelig voor jou om iemand aan te spreken op zijn gedrag als dat niet in lijn is met de afspraak die jij wel met de ander gemaakt hebt.
 • Net als dat jij jouw doel SMART wil bepalen, maak jij ook concrete afspraken.

Concrete afspraken maken duidelijk:

 • Wat jij (samen met de ander(en)) wil bereiken (smart!).
 • Welke actie jullie gaan ondernemen.  
 • Wie deze actie onderneemt en daarmee dus ook verantwoordelijk is voor de uitvoering en het uiteindelijke resultaat.
 • Wanneer het resultaat gerealiseerd is

Als jij daarentegen geen concrete afspraken maakt, dan gaat veelal iedereen met de beste bedoelingen, zijn eigen gang, in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. En dit leidt in negen van de tien gevallen niet tot het gewenste resultaat.

Als jouw doel niet smart geformuleerd is dan werkt dit vage afspraken in de hand.

Als betrokkenen niet weten welke concrete afspraken zijn gemaakt om de doelen te realiseren, dan is de kans heel groot dat deze doelen niet smart (genoeg) geformuleerd zijn.

Misschien wil jij nog een keer het belang van smart doelen scherp op het netvlies krijgen?

Ik schreef eerder onderstaande blogs over SMART doelen.

Smart doelen stellen II

Smart doelen

Smart doelen flow chart

Gratis E-boek downloaden?

Doelen stellen doe je samen met de Doelen Stellen Gids

error: Content is protected !!