Categorieën
Teamdoelen

Concrete teamdoelen stellen is concrete afspraken maken

Concrete teamdoelen stellen

Concrete teamdoelen stellen

Wanneer je meer controle over jouw leven wil krijgen, dan dien je allereerst meer controle over je eigen gedachten te krijgen.

Waarom?

Je gedachten beïnvloeden in belangrijke mate je emoties.

En jouw emoties beïnvloeden weer je gedrag.

Dit gedrag heeft aansluitend natuurlijk weer een enorme invloed op de resultaten die je ervaart.

Resultaten welke zowel positief als negatief kunnen zijn.

Samenwerking om doelen te bereiken

Als jij een doel hebt gesteld dan dien je veelal met meerdere mensen samen te werken om het doel te realiseren.

Een duidelijke win – win – win stimuleert hierbij enorm.

Formuleer het gezamenlijke doel vooral helder en specifiek. Maak het SMART.

Concrete teamdoelen stellen

Wanneer je gezamenlijk een doel nastreeft en alle betrokkenen dit doel ook heel duidelijk voor ogen hebben staan, dan kunnen de teamleden ook hele duidelijke en concrete afspraken met elkaar maken.

Om gezamenlijke doelen te bereiken dienen concrete afspraken gemaakt te worden.

Concrete afspraken maken het mogelijk om op gemaakte afspraken terug te komen.

De teamleden kunnen elkaar op het vertoonde gedrag aanspreken als dat niet in lijn is met de gemaakte concrete afspraken.

Het voordeel van concrete doelen stellen is:

  • Het team weet wat men wil bereiken.
  • Welke acties ondernomen dienen te worden.
  • Wie welke actie(s) gaat ondernemen.
  • Wie verantwoordelijkheid neemt voor het resultaat van de actie(s).

Voorkom teleurstellingen

Maken de teamleden geen concrete afspraken dan zal in de praktijk veelal iedereen met de beste bedoelingen, in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier aan de slag gaan.

De kans op teleurstellingen wordt dan wel heel erg groot.

Iedereen heeft immers toch zijn eigen verwachtingen gevormd.

Daar waar de verwachtingen niet concreet zijn gemaakt hebben de teamleden geen helder en specifiek doel voor ogen hebben. Hierdoor neemt de kans op teleurstellingen enorm toe, immers de verwachtingen kunnen bij niet concrete doelen niet ingelost worden.

Voorkom teleurstellingen en ga concrete teamdoelen stellen.

Wil je meer lezen over concrete doelen en voorbeelden aangereikt krijgen?

Download dan hier ons gratis ebook.

 

 

error: Content is protected !!