De Doelen Stellen Gids – Mijn verhaal.

De Doelen Stellen Gids.

De Doelen Stellen GidsMissie van de Doelen Stellen Gids:

Bouwen aan betere resultaten.

Hoe?

 1. Creëren van duidelijkheid.
 2. Krijgen van overzicht.
 3. Vol vertrouwen bouwen aan betere resultaten.

Als de doelen stellen gids wil ik een zinvolle bijdrage leveren en leer ik ambitieuze werknemers om betere (bedrijfs)resultaten te behalen. Durf jij de uitdaging aan te gaan, meld je dan aan en begin betere resultaten te behalen.

Jeroen:

”Ik creëer duidelijkheid en overzicht om betere (bedrijfs)resultaten te behalen. Zonder duidelijkheid, overzicht en vertrouwen is er geen basis om betere (bedrijfs)resultaten te behalen”.

Als ik met een probleem geconfronteerd wordt dan wil ik duidelijk hebben wat de onderliggende problemen zijn (actie=reactie). Om van hieruit een stappenplan op te bouwen waar vol vertrouwen actie op ondernomen wordt om betere resultaten te behalen.

Betere resultaten behalen begint met het ontdekken van de missie.

 • Een missie beantwoord de grote ‘waarom’ vraag.
 • Jouw missie geeft de stip op de horizon aan waar al je acties op zijn gericht.
 • De missie vormt een logisch geheel met de visie. Het is jouw visie die grote verwachtingen wekt. En grote verwachtingen zijn een voorwaarde om betere resultaten te behalen.
 • Zonder grote verwachtingen ontbreekt de drive om grote inspanningen te leveren.
 • De missie en visie zijn dus allesbepalend voor je toekomstig succes!
 • Betere resultaten behalen begint met het ontdekken van jouw eigen missie.

Visie van de Doelen Stellen Gids:

In mijn visie zie ik ambitieuze werknemers  jaardoelen uit het jaarplan naar zich toe trekken en daardoor:

 • Laten zij zien gepassioneerd te zijn en doelbewust onder uitdagende omstandigheden resultaten te kunnen behalen.
 • Hun ambities, visies en dromen waarmaken.
 • Een grote  bijdrage aan de bedrijfsdoelstellingen en bedrijfsresultaten leveren.
 • Aantonen toe te zijn aan een volgende stap.

In mijn rol als de doelen stellen gids help ik je met:

Duidelijkheid te krijgen en weten wat je doel is, wat je vertrekpunt is en helder voor ogen hebben wat het je oplevert en wat het je gaat kosten aan inspanning etc.

Overzicht te krijgen wat er moet gebeuren om betere bedrijfsresultaten resultaten te gaan behalen.

Vertrouwen te ontwikkelen in jouw visie, in het plan wat je opstelt om je doelen te bereiken en natuurlijk in jezelf.

Bouwen, stap voor stap onderneem je actie en doe je de juiste dingen in de juiste volgorde en bouw je aan betere bedrijfsresultaten en bouw je steeds meer vertrouwen op.

De Doelen Stellen Gids en Scheybeeck Academy

Een aantal jaren terug zijn wij een intern opleidingstraject voor ambitieuze medewerkers gestart. En vanaf het eerste moment hebben wij daarbij een jaardoel centraal gezet. Een jaardoel met een helder meetbaar financieel doel (het leverde euro’s op) en met een win-win-win. De euro’s waren overigens geen doel op zich. Het jaardoel was het instrument om persoonlijke groei meetbaar te maken en het realiseren van jaardoelen afgeleid van het jaarplan leverde nu eenmaal euro’s op.

Persoonlijke drijfveren als uitgangspunt

Door rekening te houden met de persoonlijke drijfveren van de deelnemers bereiken wij dat de deelnemer:

 • Zelf kiest voor een persoonlijk groeipad en veranderingen.
 • Een persoonlijke touch aan zijn jaardoel geeft.
 • Plezier beleeft aan de acties zelf om het jaardoel te bereiken, ook super enthousiast over zijn eigen jaardoel is en bovendien energie krijgt van de acties die hij/zij onderneemt.

En daarmee is een gezonde basis gecreëerd om  congruent te handelen, persoonlijke groei te stimuleren en betere resultaten te behalen.

Doelen bereiken – Hoe doe je dit?

Doelen bereiken, het lijkt zo eenvoudig. Maar in de praktijk valt dit vaak vies tegen. En eigenlijk is dit ook logisch als het een ambitieus jaardoel betreft. Ambitieus wil immers zeggen dat het uitdagend is. Je moet iets nieuws leren, iets overwinnen of ontwikkelen om dit ambitieuze doel ook te bereiken. Datgene wat je dient te overwinnen noemen wij de ‘gap’.

Een ‘gap’ overwinnen en doelen bereiken

 • Je moet een ‘gap’ overwinnen, maar hoe doe je dit?
 • Vroeg of laat krijg je te maken met weerstand. Hoe ga je hier mee om?
 • Op momenten zit alles tegen en wil je opgeven. Wat kan je dan doen?
 • Hoe creëer je momentum?
 • En hoe selecteer je een passende jaardoel? Welke criteria moet je hanteren?

Dit zijn slechts enkele zaken waar je vroeg of laat tegenaan loopt blijkt in de praktijk. Ieder heeft zijn eigen verhaal, ervaringen en achtergrond en de ‘gap’ is voor iedereen anders.

Aan mij werd de hulpvraag gesteld. Met mijn financiële achtergrond en ervaring met jaarplan trajecten werd ik gezien als iemand die zou kunnen helpen.

Dit heeft mij ertoe aan gezet om een stap voor stap proces te ontwikkelen en  dit als hulpmiddel te gaan inzetten. Een gestructueerd systeem, afgeleid van het jaarplan traject welke succesvolle bedrijven hanteren.

Gratis Eboek van de doelen stellen gids

Regelmatig stel ik een nieuw gratis eBoek beschikbaar.

De laatste versie kan je hier downloaden.