De Doelen Stellen Gids

Jeroen Langeveld

Als de doelen stellen gids wil ik een zinvolle bijdrage leveren.

Zelfs in moeilijke tijden is er altijd wel iets dat jij kan doen om de zaken en situatie te verbeteren.

Je kunt niet alles veranderen. Maar je kan vaak wel iets op een positieve manier beïnvloeden en daarmee een positieve verandering aanbrengen.

Het is mijn missie om directieleden en (aankomende) managers een routekaart te geven om betere (financiële) resultaten te behalen.

Betere resultaten behalen
Betere resultaten behalen met de doelen stellen gids

Betere resultaten behalen begint met het krijgen van grotere verwachtingen. Met mijn boek coach ik jou door het  proces heen waardoor jij een super helder overzicht krijgt wat:

 1. Jouw werkelijke verwachtingen zijn voor de komende jaren.
 2. De visie is die je hieruit kan afleiden.
 3. Waarom jij absoluut deze visie wil verwezenlijken!
 4. Jouw missie is.
 5. De speerpunten zijn om een doorbraak te creëren.
 6. Welke rol je dient op te pakken om jouw visie te kunnen realiseren.
 7. De smart doelen zijn die je gaat stellen om stap voor stap de doorbraken te creëren en jouw visie te realiseren.
 8. Welke specifieke factoren en acties succes bepalend zijn.

Doorloop een stap voor stap proces met een zekere uitkomst en behaal betere financiële resultaten. Realiseer vol vertrouwen jouw meest waardevolle visie en ervaar plezier, enthousiasme en volop energie.

In mijn visie zie ik zie directieleden en (aankomende) managers een stap voor stap proces doorlopen en betere financiële resultaten behalen.

De Doelen Stellen Gids en Scheybeeck Academy

Een aantal jaren terug zijn wij een intern opleidingstraject voor ambitieuze medewerkers gestart. En vanaf het eerste moment hebben wij daarbij een jaardoel centraal gezet. Een jaardoel met een helder meetbaar financieel doel (het leverde euro’s op) en met een win-win-win. De euro’s waren overigens geen doel op zich. Het jaardoel was het instrument om persoonlijke groei meetbaar te maken en het realiseren van jaardoelen afgeleid van het jaarplan leverde nu eenmaal euro’s op.

Door een jaaropdracht te selecteren uit het businessplan maken wij persoonlijke groei wel meetbaar. De jaaropdracht (een speerpunt uit het businessplan) is per definitie ambitieus en levert ook nog eens (heel veel) euro’s op. 

Persoonlijke drijfveren als uitgangspunt

De persoonlijke drijfveren van de medewerkers namen wij als uitgangspunt. Door rekening te houden met de persoonlijke drijfveren van de deelnemers bereikten wij dat de deelnemer:

 • Zelf kiest voor een persoonlijk groeipad en veranderingen.
 • Een persoonlijke touch aan zijn jaardoel geeft.
 • Plezier beleeft aan de acties zelf om het jaardoel te bereiken, ook super enthousiast over zijn eigen jaardoel is en bovendien energie krijgt van de acties die hij/zij onderneemt.

En daarmee is een gezonde basis gecreëerd om  congruent te handelen, persoonlijke groei te stimuleren en betere resultaten te behalen.

Doelen bereiken – Hoe?

Doelen bereiken, het lijkt zo eenvoudig. Maar in de praktijk valt dit vaak vies tegen. En eigenlijk is dit ook logisch als het een ambitieus jaardoel betreft. Ambitieus wil immers zeggen dat het uitdagend is. Je moet iets nieuws leren, iets overwinnen of ontwikkelen om dit ambitieuze doel ook te bereiken. Datgene wat je dient te overwinnen noemen wij de ‘gap’.

Iedereen heeft zijn eigen ‘gap’ te overwinnen.

 • Je moet een ‘gap’ overwinnen, maar hoe doe je dit?
 • Vroeg of laat krijg je te maken met weerstand. Hoe ga je hier mee om?
 • Op momenten zit alles tegen en wil je opgeven. Wat kan je dan doen?
 • Hoe creëer je momentum?
 • En hoe selecteer je een passende jaardoel? 
 • Welke criteria moet je hanteren?

De methodiek is voor iedereen gelijk – maak succes voorspelbaar. 

Bovenstaande voorbeelden zijn slechts enkele zaken waar de deelnemers aan de Scheybeeck Academy tegenaan liepen.

Ieder had zijn eigen verhaal, ervaringen en achtergrond en de ‘gap’ was voor iedereen anders.

De methodiek was voor iedereen gelijk.

Ook jij kan deze methodiek eenvoudig toepassen.

Doorloop een stap voor stap proces met een zekere uitkomst en behaal betere financiële resultaten. Realiseer vol vertrouwen jouw meest waardevolle visie en ervaar plezier, enthousiasme en volop energie.

Ook als je nu slechte resultaten behaalt, somber gestemd bent en ongemotiveerd bent.

Juist als je tot de conclusie komt dat 2020 een slecht jaar voor je is geweest!

Groeien de zorgen, stress en angstgevoelens je boven het hoofd?

Kom dan nu in de actiemodus!

Vergoot je probleemoplossende vaardigheden en verminder stress, angst en reactiviteit.

Blijf niet continueren wat je het afgelopen jaar hebt gedaan.

Groeien de zorgen, stress en angstgevoelens jou boven het hoofd?

Doorbeek deze vicieuze cirkel nu, volg een routekaart met een voorspelbare uitkomst en maak succes voorspelbaar voor jezelf.

De Doelen Stellen Gids – Doelen bereiken vanuit een visie 

Mijn nieuwe boek – Doelen Bereiken vanuit een visie  – kan een geweldig hulpmiddel voor jou hierbij zijn.

Je krijgt dan een stappenplan in handen welke jou continu helpt om te bepalen waar je staat en welke volgende stap je dient te zetten. En natuurlijk gaat niet alles vanzelf. Elk ambitieus jaardoel wat je stelt brengt uitdagingen met zich mee.

En dan is het een voordeel als je weet welke uitdagingen op je pad komen en hoe je hier mee kan omgaan.

Ook creëer je een enorm voordeel voor jezelf als je actie onderneemt vanuit een mindset van 100% vertrouwen. De acties die je onderneemt zijn totaal anders als je vanuit zelfvertrouwen handelt dan als je vanuit onzekerheid handelt.

 • In De Doelen Stellen Gids schep jij voor jezelf de voorwaarden om te starten met 100% vertrouwen.
 • Je onderneemt dus geen halfslachtige pogingen maar zelfverzekerde acties.
 • Je weet waarom en waarvoor je het doet en wat het jou oplevert.

Doorbreek jouw niet productieve patronen. Vergroot je probleemoplossende vaardigheden en verminder stress, angst en reactiviteit.

Ontwerp een eigen visie en ga ervoor! Start vandaag nog.


Behoefte aan begeleiding bij het ontwerpen van jouw visie?

Jeroen Langeveld

Jeroen Langeveld (1966) is ruim 25 jaar werkzaam bij een succesvolle middelgrote onderneming. Als lid van het managementteam begeleidt hij de onderneming bij interne veranderingstrajecten. Als trainer begeleidt en adviseert Jeroen Langeveld sinds 2012 leidinggevenden op het terrein van persoonlijke ontwikkeling, strategie en management.

Wil jij in contact met mij komen:

Mail: Jeroen@DoelenStellenGids.nl

Telefoon: 06 51 32 83 84

De Doelen Stellen Gids