De Doelen Stellen Gids

De Doelen Stellen Gids.
Jeroen Langeveld

Als de doelen stellen gids wil ik een zinvolle bijdrage leveren.

Zelfs in moeilijke tijden is er altijd wel iets dat jij kan doen om de zaken en situatie te verbeteren.

Je kunt niet alles veranderen. Je kunt wel leren om beter om te gaan met veranderingen,

Ook kan jij altijd wel iets op een positieve manier beïnvloeden en daarmee een positieve verandering aanbrengen.

Het is mijn missie om iedereen die een volgende stap wil zetten op het gebied van leiderschap en persoonlijke ontwikkeling een routekaart te geven om jaardoelen te bereiken en een inspirerende visie te ontwikkelen.

Betere resultaten behalen
Betere resultaten behalen met de doelen stellen gids

Betere resultaten behalen begint met het ontdekken van jouw missie.

 • Een missie beantwoord de grote ‘waarom’ vraag.
 • Jouw missie geeft de stip op de horizon aan waar al je acties op zijn gericht.
 • De missie vormt een logisch geheel met de visie.
 • Het is jouw visie die grote verwachtingen wekt.
 • En grote verwachtingen zijn een voorwaarde om betere resultaten te behalen.
 • Zonder grote verwachtingen ontbreekt de drive om grote inspanningen te leveren.
 • De missie en visie zijn dus allesbepalend voor je toekomstig succes!
 • Betere resultaten behalen begint met het ontdekken van jouw eigen missie en het verhogen van je verwachtingen.

Ik kan jou stap voor stap door het  proces heen coachen waardoor jij een super helder overzicht krijgt wat:

 1. Jouw werkelijke verwachtingen zijn voor de komende jaren.
 2. De visie is die je hieruit kan afleiden.
 3. Jouw argumenten zijn waarom je absoluut deze visie wil verwezenlijken!
 4. Jouw missie is.
 5. De speerpunten zijn om een doorbraak te creëren.
 6. Welke rol je dient op te pakken om jouw visie te kunnen realiseren.
 7. De smart doelen zijn die je gaat stellen om stap voor stap de doorbraken te creëren en jouw visie te realiseren.
 8. Welke hindernissen en obstakels je nu nog in de weg staan en hoe je deze wegneemt.
 9. Welke specifieke factoren en specifieke acties acties jouw succes bepalen.

Visie van De Doelen Stellen Gids:

In mijn visie zie ik duizenden waarden gedreven ambitieuze mensen een volgende stap zetten op het gebied van leiderschap en persoonlijke ontwikkeling. Ik zie hen heel enthousiast elke dag vol energie aan hun inspirerende visie werken. Ik zie mensen die succesvol zijn, plezier uitstralen en vertrouwen in hun toekomst hebben.  

De Doelen Stellen Gids en Scheybeeck Academy

Een aantal jaren terug zijn wij een intern opleidingstraject voor ambitieuze medewerkers gestart. En vanaf het eerste moment hebben wij daarbij een jaardoel centraal gezet. Een jaardoel met een helder meetbaar financieel doel (het leverde euro’s op) en met een win-win-win. De euro’s waren overigens geen doel op zich. Het jaardoel was het instrument om persoonlijke groei meetbaar te maken en het realiseren van jaardoelen afgeleid van het jaarplan leverde nu eenmaal euro’s op.

Door een jaaropdracht te selecteren uit het businessplan maken wij persoonlijke groei wel meetbaar. De jaaropdracht (een speerpunt uit het businessplan) is per definitie ambitieus en levert ook nog eens (heel veel) euro’s op. Hier lees je meer over de achterliggende uitgangspunten waarom business groei en persoonlijke groei hand in hand gaan.

Persoonlijke drijfveren als uitgangspunt

De persoonlijke drijfveren van de medewerkers namen wij als uitgangspunt. Door rekening te houden met de persoonlijke drijfveren van de deelnemers bereikten wij dat de deelnemer:

 • Zelf kiest voor een persoonlijk groeipad en veranderingen.
 • Een persoonlijke touch aan zijn jaardoel geeft.
 • Plezier beleeft aan de acties zelf om het jaardoel te bereiken, ook super enthousiast over zijn eigen jaardoel is en bovendien energie krijgt van de acties die hij/zij onderneemt.

En daarmee is een gezonde basis gecreëerd om  congruent te handelen, persoonlijke groei te stimuleren en betere resultaten te behalen.

Doelen bereiken – Hoe?

Doelen bereiken, het lijkt zo eenvoudig. Maar in de praktijk valt dit vaak vies tegen. En eigenlijk is dit ook logisch als het een ambitieus jaardoel betreft. Ambitieus wil immers zeggen dat het uitdagend is. Je moet iets nieuws leren, iets overwinnen of ontwikkelen om dit ambitieuze doel ook te bereiken. Datgene wat je dient te overwinnen noemen wij de ‘gap’.

Iedereen heeft zijn eigen ‘gap’ te overwinnen.

 • Je moet een ‘gap’ overwinnen, maar hoe doe je dit?
 • Vroeg of laat krijg je te maken met weerstand. Hoe ga je hier mee om?
 • Op momenten zit alles tegen en wil je opgeven. Wat kan je dan doen?
 • Hoe creëer je momentum?
 • En hoe selecteer je een passende jaardoel? 
 • Welke criteria moet je hanteren?

De methodiek is voor iedereen gelijk – maak succes voorspelbaar. 

Bovenstaande voorbeelden zijn slechts enkele zaken waar de deelnemers aan de Scheybeeck Academy tegenaan liepen.

Ieder had zijn eigen verhaal, ervaringen en achtergrond en de ‘gap’ was voor iedereen anders.

De methodiek was voor iedereen gelijk.

Ook jij kan deze methodiek eenvoudig toepassen.

Realiseer vol vertrouwen jouw meest waardevolle visie en ga stap voor stap en onontkoombaar jouw doelen bereiken. Maak succes voorspelbaar voor jezelf door een bewezen methodiek te volgen.

Jeroen Langeveld

Jeroen Langeveld (1966) is ruim 25 jaar werkzaam bij een succesvolle middelgrote onderneming. Als lid van het managementteam begeleidt hij de onderneming bij interne veranderingstrajecten. Als trainer begeleidt en adviseert Jeroen Langeveld sinds 2012 leidinggevenden op het terrein van persoonlijke ontwikkeling, strategie en management.

Wil je in contact met mij komen:

Mail: Jeroen@DoelenStellenGids.nl

Telefoon: 06 51 32 83 84

De Doelen Stellen Gids