Categorieën
Stap 1 - Bepaal je doel Stap 5 - Betaal de prijs en onderneem actie

Weerstand – Hoe overwin ik weerstand?

Hoe overwin ik weerstand?

weerstand

Heb jij een ambitieus doel gesteld waar meerdere mensen bij betrokken zijn?

Ervaar jij onvoldoende draagvlak?

Ervaar je weerstand tegen jouw plannen?

Boek je geen resultaten?

 • Het feit dat jij doelen stelt is positief.
 • Negen van de tien mensen stellen helemaal geen doelen.
 • Er zijn binnen deze groep wel mensen die denken dat ze doelen stellen, maar hun doelen zijn niet meer dan nieuwjaarswensen.
 • Je weet wat er eind januari over is gebleven van alle goede voornemens ……… namelijk helemaal niets.

Hoe overwin ik weerstand?

Als je doelen stelt en weerstand ervaart dan helpt het om de volgende stappen te doorlopen:

 • Geef eerst aan welk probleem je oplost.
 • Vraag of anderen het probleem herkennen.
 • Geef bijvoorbeeld voorbeelden om het probleem beter herkenbaar te maken.
 • Vraag dan of anderen dit ook als een probleem zien?
 • Erkenning voor het probleem is belangrijk.
 • Alleen herkenning van het probleem is niet genoeg.
 • Wanneer je herkenning en erkenning voor het probleem hebt gekregen, dan kom je pas met oplossingen.

Zolang er sprake is van weerstand dan heeft het geen zin om met oplossingen te komen.

Om weerstand te overwinnen dien je deze volgorde aan te houden.

Pas na de herkenning en erkenning van het probleem ontstaat een ingang om aan te geven waarom jouw oplossing de beste oplossing is.

Waarom is dit een probleem?

Maak altijd duidelijk waarom iets een probleem is.

Hoe maak je duidelijk dat iets een probleem is en ook relevant is? Dat doe je door aan te geven:

 • Wat de kosten zijn van dit probleem.
 • Welke opbrengsten misgelopen worden door dit probleem en wat de gevolgen hiervan zijn. Denk hierbij zowel aan de gevolgen voor de korte- als lange termijn.
 • Of het een urgent en/of groot probleem is of gaat worden als het probleem nu niet wordt aangepakt.

Als je dit helder op het netvlies hebt staan dan maakt dit het ook veel makkelijker om een groter draagvlak te creëeren en de weerstand bij anderen weg te nemen.

Als het probleem herkend en erkend wordt door anderen, dan heb je ook een opening gecreëerd voor de oplossing.

Vervolgens kan je dan aantonen waarom jouw oplossing de beste oplossing is voor dit probleem.

Dan ga je ook feedback krijgen.

Feedback heb jij nodig om je plan beter te maken. 

Jouw doel biedt weinig kans van slagen als het ‘probleem’ wat je oplost niet eens herkend, laat staan erkend word.

Begin dus altijd met herkenning en erkenning van het probleem te krijgen als je te maken krijgt met weerstand.

Zorg dus altijd voor herkenning en erkenning van het probleem!  

error: Content is protected !!