Hoge verwachtingen inlossen en doelen bereiken

Hoge verwachtingen inlossen is niet eenvoudig. Maar hoge verwachtingen hebben is wel het startpunt om betere resultaten te gaan behalen. Waarom dit zo is? Heel eenvoudig, zonder het hebben van positieve verwachtingen kom jij niet in beweging en waarom zou je ook? Dus het startpunt voor betere resultaten zijn hoge verwachtingen.

Hoge verwachtingen inlossen

Vervolgens moet je deze hoge verwachtingen wel inlossen.

Los je de verwachtingen niet in dan krijg je in het meest gunstige geval alleen te maken met teleurstellingen. In een meer ongunstig geval ben je jouw baan kwijt of gaat jouw bedrijf failliet om maar eens twee voorbeelden te geven.

Hoge verwachtingen inlossen – Hoe?

Wij beginnen bij een turnaround altijd met een NUL meting om vast te stellen waar het bedrijf nu staat en hoe het bedrijf ervoor staat. Je moet weten waar je nu staat voordat je iets zinnigs kan zeggen of jij met jouw team de hoge verwachtingen kan inlossen of dat het uit gaat lopen op teleurstellingen.

Hoe hoger het ambitieniveau is, des te meer energie zal moeten worden aangewend om dit ambitieniveau te realiseren. Hoge verwachtingen los je niet eventjes in. Iedereen die dat denkt zal van een koude kermis thuiskomen. Je beste doen en laten heeft jou/jouw team tot dit punt gebracht en gaat je niet verder brengen. En wat voor bedrijven geldt, geldt natuurlijk ook voor personen.

Dus als jij als persoon ambitieus bent dan moet:

 • De WIE jij bent groeien als mens.
 • Moet de WAT je doet groeien/beter worden.
 • En moet de HOE je jouw werk doet groeien en naar een hoger niveau gaan.

Hoge verwachtingen inlossen heeft dus alles te maken met de groei van de WIE, WAT en HOE.

De NUL meting van de WIE, WAT en HOE

De nul meting afgezet tegen een ‘gouden standaard’ maakt in een oog opslag duidelijk waar je staat en op welke factoren je MOET groeien om verder te komen. Alleen dan kan je de hoge verwachtingen inlossen.

Tenminste als er factoren zijn die je zelf kan beinvloeden om daarmee de WIE, WAT en HOE aspecten te verbeteren en hierop te groeien.

Dit roept direct de vraag op of er een gouden standaard is waar een nul meting tegen afgezet kan worden om tot een score te komen?

Maar daarover later meer.

Hoge verwachtingen inlossen – Onbewust Onbekwaam is het grootste probleem

Zolang je denkt dat je goed bezig bent – terwijl je laag scoort ten opzichte van de gouden standaard – ga jij nooit de hoge verwachtingen inlossen!

Wanneer iemand denkt dat hij goed bezig is, terwijl hij dat helemaal niet is – afgezet tegen het referentiekader – dan ontbreekt bij die persoon elke prikkel en dus noodzaak om te gaan verbeteren. Dit is het grote probleem wat je moet tackelen als je een turnaround wil laten slagen of grote veranderingen wil doorvoeren. De bulk van de medewerkers denkt dat zij het goed doen en bij hen ontbreekt elke prikkel om te veranderen. Mensen weten niet van zichzelf dat zij ondermaats presteren en dit is het GROTE probleem omdat het elke verbetering in de weg staat.

Bewust onbekwaam is de oplossing

De oplossing ligt in de volgende fase. Zodra iemand bewust wordt van zijn onbekwaamheid ontstaat WEL de prikkel om te groeien en stappen voorwaarts te zetten.

Het is dus zaak om iemand (of een heel team) zo snel mogelijk van fase I naar fase II te krijgen.

Maar HOE krijg je iemand zo snel mogelijk in fase II?

Hoe wordt iemand zich bewust van zijn sterktes en zwaktes?

Want als dit lukt dan kan iemand verder door naar de de volgende fase, fase III.

Bewust bekwaam worden – het leertraject

Zodra je bewust wordt van hetgeen je nu nog tegenhoudt om een volgende stap te zetten, dan kan je dit oplossen. Maar je kan niet oplossen wat je niet weet. En als jij denkt dat er geen probleem is dan komt het niet eens in je op om te verbeteren.

Maar als je WEET wat de ‘GAP’ is dan kan je de ‘GAP’ wel overbruggen!

Natuurlijk kan je dan andere acties vanuit een andere mindset ondernemen!

Iedereen kan dat! Jij ook!

En als jij:

 • De juiste stap.
 • In de juiste volgorde.
 • Op het juiste moment.
 • Om de juiste redenen zet.

Dan ga jij de volgende stap zetten en worden jouw prestaties beter.

En met wat doorzettingsvermogen kan iedereen stappen voorwaarts zetten. En doorzettingsvermogen is geen issue als je iets doet waar je plezier aan beleeft, waar je enthousiast over bent en waar je energie van krijgt. Nieuwe routines vorm je op deze manier spelenderwijs.

Onbewust bekwaam en flow

En dan wordt het echt leuk. Nieuwe routines vormen is leuk en levert heel veel op. Zodra je nieuwe routines hebt gevormd gaan dingen ‘vanzelf’. Door vol te houden en nieuwe routines te vormen kom je vanzelf in fase IV terecht!

In fase IV ben je onbewust bekwaam en neem je intuïtief de juiste beslissingen en onderneem je automatisch slimmere acties. Logischerwijs presteer je beter en behaal je betere RESULTATEN.

Je komt NOOIT in fase IV terecht als je een ander kopieert. Je kan heel ver komen met het kopiëren van anderen, maar je gaat waarschijnlijk niet ONBEWUST ONBEKWAAM worden omdat je met kopieergedrag niet van EIGEN KRACHT uitgaat. En iedereen is anders, dus je kan NOOIT alle van belang zijnde aspecten van een ander KOPIËREN.

Om betere resultaten in minder tijd te behalen moet je doorgroeien naar fase IV, de fase waarin je kan zeggen dat je onbewust bekwaam bent geworden. 

Wil jij meer flow ervaren?

Hoge verwachtingen inlossen – de NUL meting als vertrekpunt

Ik gaf eerder aan dat een nul meting afgezet tegen een ‘gouden standaard’ in een oog opslag duidelijk maakt waar je staat en op welke factoren je moet groeien om hoge verwachtingen in te lossen

Ik eindigde met de vraag: ‘is er een gouden standaard waar een nul meting tegen afgezet kan worden om tot een score te komen?’

NUL meting voor bedrijven

Zelf hanteer ik altijd een NUL meting voor bedrijven om heel snel een overzicht te krijgen waar een bedrijf staat. Er zijn genoeg boeken geschreven over succesvolle bedrijven waar genoeg succes factoren in beschreven staan.

Hoe eenvoudig is het dan om een eerste snelle indruk te krijgen hoe een bedrijf ervoor staat door een score te geven op een aantal succesfactoren. Vervolgens kan je nog een slag dieper gaan en een probleemanalyse gebaseerd op het INK-model maken.

Het resultaat van de score en de probleem analyse is dat je precies weet wat de ‘GAP’ is en dus ook exact weet waar de prioriteiten liggen om betere RESULTATEN te gaan behalen. Heel moeilijk is dit niet. Het GROOTSTE probleem blijft het verkeren in fase I – de fase van het Onbewust Onbekwaam zijn.

Nulmeting voor bedrijven

NUL meting voor individuen

Er zijn niet alleen genoeg boeken geschreven over succesvolle bedrijven maar er zijn nog meer boeken geschreven over succesvolle personen. Alle data is voorhanden! Lang niet alle boeken zijn volledig, sommige boeken spreken elkaar zelfs tegen, maar als je:

 • Alle data op een grote hoop gooit.
 • Onderzoekt over welke factoren de experts het eens zijn.
 • De succesfactoren waar de experts het niet over eens zijn buiten beschouwing houdt.
 • De resterende succesfactoren categoriseert.

Dan krijg je een ingang om heel snel een eerste test te doen (de NUL meting) en deze af te zetten tegen de ‘gouden standaard’ zoals gedefinieerd door de verschillende experts die succesvolle mensen hebben bestudeerd en onderzocht. Je ziet dan in een oogopslag hoe jouw score zich verhoudt tot de ‘gouden standaard’.

En als de score laag uitvalt dan WEET je dat volgens de experts, jij of jouw bedrijf, ondermaats presteert. En dan kan je nog steeds de uitslag negeren en afdoen als onzin en fout … maar verwacht dan ook geen betere resultaten. Het is dan jouw keuze om je kop in het stand te steken en lekker in fase I (Onbewust Onbekwaam) te blijven hangen. Blijkbaar is de PIJN nog niet GROOT genoeg voor je om in BEWEGING te komen.

Als jij de uitslag wel accepteert dan zit je direct in fase II.

Hoge verwachtingen inlossen

Vanuit de NUL meting eventueel aangevuld met de uitkomsten van de probleemanalyse, kan jij de hoge verwachtingen gaan inlossen.

Je weet:

 • Waar je nu staat.
 • Wat de GAP is die jij (met jouw team) moet overbruggen.
 • Waar je heen wil gaan, dus weet wat jouw visie is en wat jouw doelen zijn.

Dat impliceert natuurlijk wel dat jij een visie moet hebben!

Waar sta jij nu?

Als je wel weet waar jij nu staat maar niet weet waar je heen wil, dan weet je natuurlijk ook niet wat de juiste stappen zijn om te zetten. Stappen zijn juist als deze stappen jou leiden naar het punt waar jij wil aankomen. Zie doelen stellen en doelen bereiken als een doelen stellen navigator, gelijk aan de routenavigator van je auto.

Het is natuurlijk waanzin om geen eindbestemming in je routenavigatie systeem van jouw auto in te tikken en toch te verwachten dat je de juiste aanwijzingen krijgt om ergens aan te komen, al weet je niet waar dat ergens is. Iedereen begrijpt dit. Alleen als het aankomt op doelen bereiken dan is dit niet zo logisch.

Dan doet men liever maar wat of volgt men hun gevoel zoals ik vaak hoor, terwijl men niet de RESULTATEN behaalt die men wel wil behalen. De mensen die deze strategie volgen zitten overduidelijk nog in fase I, zijn niet bewust van hun onbekwaamheid.

Maar als jij de NUL meting wel hebt gedaan, dan zit jij in fase II en kan je WEL verder.

Wat is de eerste stap die je dan kan zetten?

Begin een duidelijke visie te formuleren! Een visie is voor mij altijd het startpunt voor BETERE RESULTATEN en MEER SUCCES.

Een visie is het startpunt voor meer succes

Het juiste startpunt voor meer succes is een visie. 

Waarom? 

Als jij er 100% van overtuigd bent dat wat jij doet het juiste is om te doen, dit doet met 100% vertrouwen en hier energie van krijgt, dan staat niets jou in de weg om meer succes te gaan ervaren.

En dit geldt voor een persoonlijke visie en een bedrijfsvisie. 

Uiteindelijk gaat het bij een bedrijf om de mensen die daar werken en of deze mensen ervan overtuigd zijn dat zij de juiste dingen, om de juiste redenen doen en hier energie van krijgen.

Het succes van een bedrijf heeft een directe relatie met de verwachtingen die de mensen die bij dit bedrijf werken hebben. Zonder hoge verwachtingen bij de medewerkers gaat niemand die extra stap zetten die wel nodig is voor het succesvol runnen van een business. 

Het is de visie die hoge verwachtingen wekt!

Daarom is de visie het startpunt voor succes voor mij.

 • Een visie houdt de droom levend.
 • Een visie creëert hoge verwachtingen.
 • Hoge verwachtingen zetten mensen in beweging.
 • Hoge verwachtingen zorgen ervoor dat mensen kunnen en willen omgaan met de uitdagingen die op hun pad komen.

Wil jij een eigen persoonlijke visie ontwerpen?

Een visie creëert hoge verwachtingen die je wil inlossen

Heb jij een eigen persoonlijke visie ontworpen of een bedrijfsvisie geformuleerd dan heb jij/hebben jullie een helder richtpunt waarop al jouw acties/jullie acties gericht dienen te zijn.

En dan wordt het eenvoudig, leuk en avontuurlijk.

De gap overbruggen

Je weet:

 • Waar je nu staat.
 • Wat de GAP is die jij (met jouw team) moet overbruggen.
 • Wat de visie en stip aan de horizon is waar jij/jullie heen wil(en) gaan.

En dan begint de avontuurlijke doelen stellen reis.

De doelen stellen reis

Wie houdt er nu niet van een spannend avontuur?

Wie onderneemt er nu niet graag actie op een avontuurlijke reis?

Natuurlijk kan je dan dealen met de uitdagingen die op jouw pad komen! Uitdagingen maken de reis immers spannend toch?

Een 1 ding weet je zeker … op het moment dat jij een ambitieuze visie hebt ontworpen en aanvangt met de doelen stellen reis … dan krijg je te maken met uitdagingen.

Om de doelen stellen reis zo aangenaam mogelijk te maken is het handig (net als je op een echte avontuurlijke reis zou doen!) om je voor te bereiden op de doelen stellen reis.

En dit is wat wij bij de doelen stellen gids doen.

Zowel ten aanzien van persoonlijke doelen en een persoonlijke visie als bedrijfsdoelen en een bedrijfsvisie.

Hoe ga je hoge verwachtingen inlossen?

Dat is eenvoudig. Overtref de verwachtingen en je hebt voldaan aan de verwachtingen, hebt deze ingelost. Maar dit vergt wel kracht en energie!

Dus de vraag is o.a:

 • Beschik jij over voldoende kracht en energie?
 • Weet jij wat jouw ‘gap’ is?
 • Heb jij helder op je netvlies staan wat je moet verbeteren om de ‘gap’ te dichten?
 • Weet jij wat de juiste stappen zijn die je moet ondernemen om jouw doelen te bereiken?
 • Heb jij een goed feedback systeem?
 • Heb jij een heldere visie voor ogen?
 • Weet jij wat jouw meeste belangrijke waarden zijn die je moet inzetten om plezier, enthousiasme en energie te ervaren?
 • Kan jij zelfstandig jouw score verhogen op die succes factoren waarop je nu laag scoort?
 • In het duidelijk voor je hoe jij deze factoren in je acties gaat meenemen om zodoende deze factoren te verbeteren en je geheel eigen te maken?

Heel veel aspecten zijn van belang

Dit zijn best veel aspecten die van belang zijn als je met een eigen visie aan de slag gaat die je wil realiseren.En dus zal dit onwennig zijn in het begin. Logisch toch? Het zijn nieuwe acties, je zal ervaring op moeten doen en dat kost tijd. Alles wat jij tot nog toe in je leven hebt geleerd, daarbij heb jij een soort gelijk traject doorlopen!

Het probleem is dat heel veel mensen op een bepaald punt in hun leven besloten hebben dat het wel goed is zo.

Op het moment dat iemand een besluit neemt – veelal natuurlijk ONBEWUST – dat het wel goed is zoals het is, dan begint het verval.

Alles doet er toe, niets staat stil! Alles is energie en energie staat nooit stil.

 • De WIE jij bent doet er toe.
 • De WAT je doet, doet er toe.
 • En de HOE je jouw werk doet, doet ertoe.

Alles doet er dus toe als jij hoge verwachtingen wil gaan inlossen!

Vorm nieuwe routines en los hoge verwachtingen in

Ga aan de slag met de succes factoren waarop je laag scoort door deze BEWUST mee te nemen in jouw actieplan. En dan is het een kwestie van doen, nog meer doen en blijven doen, net zolang dit een ROUTINE is geworden. Nieuwe routines vormen is niet moeilijk als je bereidt ben het tijdelijk ongemak te dragen en te accepteren. Meer weten hoe jij nieuwe routines vormt, lees dan dit stuk over nieuwe routines vormen.

De stip aan de horizon

Om op de bestemming aan te komen dien je een duidelijk beeld van de bestemming te hebben. De visie is de stip aan de horizon waar jij aan wil komen. Dat betekent ook dat de visie helder en duidelijk dient te zijn. Een vage visie resulteert in vage acties. Vage acties leiden wel tot inspanningen maar NIET tot RESULTATEN.

Zorg ervoor dat de VISIE helder een duidelijk is. De visie is de stip aan de horizon waar alle acties op gericht zijn. En je kan alleen de juiste acties ondernemen als je precies weet waar deze acties je moeten brengen, dus wat de RESULTATEN van de acties moeten gaan zijn.

Maak een plan op hoofdlijnen om de hoge verwachtingen in te lossen

Als je geen plan hebt dan weet je niet wat je moet doen.

Hoe kan je de hoge verwachtingen inlossen als je niet weet wat je moet doen om de hoge verwachtingen in te lossen?

Een plan op hoofdlijnen is noodzakelijk.

Als je geen plan hebt hoe jij jouw visie denkt te gaan realiseren, hoe realistisch is het dan dat jij jouw visie zal gaan realiseren?

En dit is geen oordeel maar een vraag. Heb je wel een plan dan ga jij met jouw team aan de slag om dit plan uit te voeren. En ja, het verloopt in de praktijk nooit volgens plan. Natuurlijk niet! Geen enkele avontuurlijke reis verloopt precies volgens plan.

Als alles wel volgens plan verloopt is de reis saai en niet avontuurlijk en heb je de lat te laag gelegd voor jezelf!

Iedereen kan een plan op hoofdlijnen maken. Wil je nog meer lezen waarom een een plan op hoofdlijnen belangrijk is? Je leest er hier alles over.

Hoge verwachtingen inlossen samen met de doelen stellen gids?

Ontwerp een eigen visie en ga ervoor.

Als jij het besluit hebt genomen dat het anders moet en jij wil ervoor gaan, dan kan jij misschien wat support gebruiken?

Heel veel is niet te plannen en niet te controleren, mee eens!

Maar wat ik dan zeg is dat er gelukkig nog genoeg zaken zijn waar jij wel controle over hebt. In ieder geval genoeg zaken om je eigen visie wel te realiseren!

Wat kan jij gaan doen? Mijn suggestie is:

 • Ontwerp een eigen visie en zet plezier, enthousiasme en energie centraal.
 • Bepaal objectief waar je nu staat en wat nodig is om je visie te realiseren.
 • Benoem deze 3 – 5 doorbraken.
 • Maak een plan op hoofdlijnen hoe jij dit denkt te gaan doen.
 • Focus je op duidelijke doelen waarmee je de doorbraken bereikt.
 • Betaal de prijs om je doelen te behalen en onderneem actie.
 • Blijf bijsturen, blijf je acties verbeteren en blijf actie ondernemen.
 • En zet de volgende stap.

Op de ledensite geven wij jou deze support.

En het is eenvoudig om lid te worden.

Winstgevend Jaarplan Schrijven en betere financiële resultaten behalen?

De Doelen Stellen Gids Trainingen

1 – Training – Doelen Bereiken

2 – Flow-Training

3 – Winstgevend Jaarplan Schrijven

Klik op de link voor meer informatie.

Doelen Stellen Gids
Jeroen Langeveld
error: Content is protected !!