Een inspirerende visie formuleren

Een inspirerende visie

Een inspirerende visie formuleren is voor mij het start punt van het jaarplan traject, waar alle andere acties uit volgen. Deze visie is waardevol en belangrijk voor jou en het is de stip aan de horizon waar al je acties op gericht zijn.

Een inspirerende visie formuleren is het startpunt

Een inspirerende visie formuleren geeft focus. Het draagt eraan bij dat je prioriteit gaat geven aan die zaken die echt belangrijk en waardevol voor jou zijn.

Daarmee geeft een visie richting en inspireert jou om in actie te komen. 

De visie geeft aan WAT je wil bereiken en HOE je dit wilt bereiken, dus op welke manier je dit wil bereiken.

Waarom is een inspirerende visie het startpunt?

Een visie is het perfecte plaatje van een ideale toekomst.

 • Dit is wat je wil bereiken. 
 • Hier heb je altijd naar gestreefd.
 • En dit is wat je altijd wilde bereiken.
 • En daarom zet ik een visie centraal.

Niet zomaar een visie, maar een waarden gedreven visie.

Het zijn jouw waarden die waardevol voor je zijn. Motivatie moet van binnenuit komen en jouw waarden zetten jou aan tot het ondernemen van actie. Dit is nu eenmaal wat waarden voor jou, mij, iedereen doen.

Motivatie leidt tot actie, geven je een motief om in actie te komen.

Zonder een visie ontbreekt de stip aan de horizon waar al je acties op gericht zijn. De richting ontbreekt, keuzes maken is daardoor moeilijk dan wel onmogelijk, alle opties wil je open houden en dit geeft onrust bij jou.

Doelen bereiken vanuit een visie.

 • Je formuleert een inspirerende waarden gedreven visie.
 • Dit is de heldere stip aan de horizon waar al je acties op gericht zijn.
 • En dan ga je met de juiste methodiek stap voor stap deze visie realiseren.
 • Een visie creëert verwachtingen.
 • Deze grote verwachtingen zijn het startpunt voor betere resultaten.
 • Vanuit de visie leid je een aantal speerpunten af om de visie te gaan realiseren.

De basis voor een inspirerende visie vind jij in jouw waarden.

Een persoonlijke missie vind je in jouw persoonlijke waarden en een bedrijfsvisie vind je in de bedrijfswaarden.

Wil jij een eigen persoonlijke visie ontwerpen?

Wanneer je vanuit waarden een inspirerende visie hebt geformuleerd wordt het eenvoudig om de missie hieruit af te leiden. 

Vanuit de geformuleerde visie ga je een aantal speerpunten bepalen om je visie te realiseren. En deze speerpunten werk je uit in concrete doelen. Het jaarplan vormt hiervoor de basis.

Voorbeeld van een inspirerende visie formuleren

De drive om te groeien, te verbeteren en betere resultaten te behalen zit in ons. Het universum is gebaseerd op dit principe. Net zoals het universum uitdijt en groeit willen wij mensen groeien en onszelf ontwikkelen.

Wij zien ambitieuze leidinggevenden spelenderwijs bouwen aan hun eigen business, stap voor stap hun visie realiseren, en betere financiële resultaten behalen.

Een waardevolle missie

Een waardengedreven missie geeft aan wat jouw ‘grote doel’ is, het beantwoord de ‘grote waarom je het allemaal doet’ vraag. 

Bovendien geeft het de richting aan waar al je acties op gericht zijn. 

Voorbeelden van bedrijfswaarden heb ik hier voor je verzameld.

Heb je geen missie, dan ontbreekt jouw ‘grote doel en grote waarom’ en heb je geen richting en dus is het gevolg dat je automatisch van links naar rechts gaat.

De missie vormt een logisch geheel met de visie. Het is jouw visie die grote verwachtingen wekt. En grote verwachtingen zijn een voorwaarde om betere bedrijfsresultaten te behalen. 

Zonder grote verwachtingen ontbreekt de drive om grote inspanningen te leveren. Het antwoord op de vraag ‘waarom zou ik dit allemaal doen’ ontbreekt en dus doe je het ook niet. 

De missie en visie zijn allesbepalend voor je toekomstig succes!

Een inspirerende visie formuleren is de basis voor succes

Je visie is de stip aan de horizon. Begin altijd met een inspirerende visie te formuleren.

Het is het grote plaatje waar je stap voor stap naar toe werkt. Als je een visie hebt uitgewerkt en helder voor ogen hebt staan, dan ga je bepalen wat er moet gebeuren om deze visie realiteit te maken.

En als je andere uitkomsten wil gaan ervaren dan zal je ook ander gedrag moeten laten zien. En gedragsveranderingen zijn vaak niet makkelijk.

Veel makkelijker is het om te blijven doen wat je altijd gedaan hebt. Je standaard routines zitten in je systeem en kosten geen moeite.

(Gedrag)veranderingen kosten veel energie.

Bovendien voelt het oncomfortabel. En zoals gezegd kost het ook nog eens heel veel energie en dit heeft alles te maken met de wetten van Newton.

Maar wanneer je een inspirerende visie voor ogen hebt, dan ben je bereid het ongemak, de tijd en de energie erin te stoppen. Een inspirerende visie en een waardengedreven missie geven je de energie die nodig is om in beweging te komen. 

Maar dan moet je dus wel een heldere visie voor ogen hebben staan. 

De missie en visie vormen de energie- en inspiratiebron en geven altijd de juiste richting aan.

Het jaarplan is het instrument.

Wanneer ambitieuze collega’s jaardoelen afgeleid van het jaarplan gaan oppakken dan ontstaat een vliegwiel. Het logische gevolg is dat de bedrijfsresultaten beter worden.

En als je het goed aanpakt, draagvlak creëert en een stap voor stap systeem hanteert, dan BEHAAL JE BETERE BEDRIJFSRESULTATEN.

In mijn ideale wereld trekken ambitieuze werknemers jaardoelen uit het jaarplan naar zich toe en leveren daardoor een hele grote bijdrage aan de bedrijfsdoelstellingen en bedrijfsresultaten.

Waar begin je? Je begint zoals gezegd met een inspirerende visie te formuleren. Er zijn meerdere wegen naar Rome, en er zijn meerdere vervolgstappen die je aansluitend kan zetten.

Vitaliteitscurve

Heb je een een team van 10-20 mensen om je heen, begin dan met bijvoorbeeld de vitaliteitscurve in kaart te brengen.

Vitaliteitscurve

Elk bedrijf heeft een laag top performers. De wetten van Newton laten zien dat je deze top performers ook keihard nodig hebt om de bedrijfsresultaten te verbeteren. Alleen ga je misschien sneller maar samen kom je veel verder!

Deze top performers zijn ambitieus , willen vooruit en willen ook resultaten behalen. Wanneer je hen op de juiste wijste inzet en de tools geeft om stap voor stap betere resultaten te behalen, dan BEHAAL JE BETERE BEDRIJFSRESULTATEN.

Bovendien weten deze top performers heel goed waarom zij bereid zijn een grote  bijdrage aan de bedrijfsdoelstellingen en bedrijfsresultaten leveren. Zij laten namelijk overduidelijk zien:

 • Gepassioneerd te zijn en doelbewust onder uitdagende omstandigheden resultaten te kunnen behalen.
 • Hun ambities, visies en dromen waar te kunnen maken.
 • En tonen aan toe te zijn aan een volgende stap.

Vraag jij je af: hoe maak ik een jaarplan?

Wij bieden jou een stap voor stap  overzicht aan om een jaarplan te maken. 

Een speerpunt uit het jaarplan oppakken en doelen bereiken

Een speerpunt uit het jaarplan oppakken

 • Stel je voor wat er gebeurt als alle top performers van bedrijf een speerpunt uit het jaarplan naar zich toe trekken?
 • En dan vervolgens vanuit deze speerpunten smart doelen gaan stellen?
 • Mag je dan verwachten dat de bedrijfsresultaten omhoog gaan of niet?

Hoe je het ook went of keert, elke onderneming heeft uitdagingen.

Bij de een zijn de uitdagingen levensgroot en vecht men voor het voortbestaan, bij de ander zijn deze kleiner maar is er niettemin de constante noodzaak om te blijven verbeteren.

Hoe jij vanuit jouw rol een grote bijdrage kan leveren aan de resultaten is de vraag die je zelf dient te beantwoorden. 

Er zijn altijd volop kansen om te verbeteren! En ook genoeg mogelijkheden om jaardoelen afgeleid van het jaarplan te selecteren.

Jaardoelen afgeleid van het jaarplan

Jaardoelen afgeleid van een visie zijn voor ons een voorspelbaar instrument gebleken om:

 • Positieve verwachtingen te creëren. 
 • Vertrouwen in de toekomst terug te krijgen.
 • De eigen accu weer op te laden.
 • Weer grip op je leven te krijgen.
 • Leidinggevenden een volgende stap in hun leiderschap en persoonlijke ontwikkeling te laten zetten.
 • Doelen te bereiken.
 • Dagelijks meer plezier, enthousiasme en energie te ervaren.

En dus resultaten te leveren.

Een jaardoel waar jij 100% vertrouwen in hebt en 100% commitment voor hebt. En door een stap voor stap aanpak en borg jij dat jij:

 1. Plezier beleeft aan de acties zelf.
 2. Energie krijgt van de acties die je onderneemt.
 3. En natuurlijk super enthousiast over jouw jaardoel bent.

Waarmee jij laat zien dat jij:

 1. Een belangrijke bijdrage aan de bedrijfsdoelstellingen en bedrijfsresultaten levert.
 2. Uit het juiste hout bent gesneden en beschikt over ambitie, vaardigheden en resultaatgericht bent.
 3. Toe bent aan een volgende stap.

Loop jij tegen bepaalde uitdagingen aan en ben je op zoek naar support?

Winstgevend Jaarplan Schrijven en betere financiële resultaten behalen?

De Doelen Stellen Gids

Doelgroep en missie

Op het leden gedeelte staan 3 onderwerpen centraal:

1 – Winstgevende Jaarplannen.

2 – Flow.

3 – De Doelen Stellen navigator.

Als je stappen voorwaarts wil zetten dan moet je weten wat nu het ‘probleem’ is.

Zolang jij niet precies weet en helder hebt wat het is wat jou nu nog tegenhoudt om een volgende stap te zetten, dan weet je ook niet wat de ‘gap’ is.

En dan weet je dus ook niet wat de juiste oplossing is om de ‘gap’ te overbruggen en een volgende stap te zetten en betere resultaten te behalen.

En daarom hebben wij de nul meting ontwikkeld.

30 vragen geven een ingang tot verbetering

Deze nul meting ga jij invullen om te bepalen waar jij nu staat met jouw business en dit geeft jouw de juiste ingang om jouw business resultaten te verbeteren en stappen voorwaarts te gaan zetten. 

Ben jij geïnteresseerd en wil jij meer weten?

Onze ledensite

Meld je dan nu aan voor het ledengedeelte van de doelen stellen gids en doe ik jou een scherpe aanbieding.

Onze belofte

Doelen Stellen Gids
Jeroen Langeveld

Vergeet niet ons gratis ebook te downloaden.

Klik op ons gratis ebook en je wordt doorverwezen naar de site van enormail, waar jij je mailadres kan invullen om vervolgens direct het gratis eboek te downloaden.