Een inspirerende visie formuleren

Een inspirerende visie formuleren maakt onderdeel uit van het jaarplan traject.

Inspirerende visie formuleren

Een inspirerende visie formuleren is voor mij het startpunt van het jaarplan traject, waar alle andere acties uit volgen. Deze visie is waardevol en belangrijk voor jou en het is de stip aan de horizon waar al je acties op gericht zijn.

Een inspirerende visie formuleren is het startpunt

Een inspirerende visie formuleren geeft focus. Het draagt eraan bij dat je prioriteit gaat geven aan die zaken die echt belangrijk en waardevol voor jou zijn.

Daarmee geeft een visie richting en inspireert jou om in actie te komen. 

De visie geeft aan WAT je wil bereiken en HOE je dit wilt bereiken, dus op welke manier je dit wil bereiken.

Waarom is een inspirerende visie het startpunt?

Een visie is het perfecte plaatje van een ideale toekomst.

  • Dit is wat je wil bereiken. 
  • Hier heb je altijd naar gestreefd.
  • En dit is wat je altijd wilde bereiken.
  • En daarom zet ik een visie centraal.

Niet zomaar een visie, maar een waarden gedreven visie.

Het zijn jouw (bedrijfs)waarden die waardevol voor je zijn. Motivatie moet van binnenuit komen en jouw waarden zetten jou aan tot het ondernemen van actie. Dit is nu eenmaal wat waarden voor jou, mij, iedereen doen.

Motivatie leidt tot actie, geven je een motief om in actie te komen.

Zonder een visie ontbreekt de stip aan de horizon waar al je acties op gericht zijn. De richting ontbreekt, keuzes maken is daardoor moeilijk dan wel onmogelijk, alle opties wil je open houden en dit geeft onrust bij jou.

Doelen bereiken vanuit een visie

De basis van een inspirerende visie vind jij in jouw waarden

Een persoonlijke missie vind je in jouw persoonlijke waarden en een bedrijfsvisie vind je in de bedrijfswaarden.

Wil jij een eigen persoonlijke visie ontwerpen?

Wil jij een bedrijfsvisie ontwerpen, begin dan met de bedrijfswaarden te selecteren.

Wanneer je vanuit waarden een inspirerende visie hebt geformuleerd wordt het eenvoudig om de missie hieruit af te leiden. 

Vanuit de geformuleerde visie ga je een aantal speerpunten bepalen om je visie te realiseren. En deze speerpunten werk je uit in concrete doelen. Het jaarplan vormt hiervoor de basis.

Voorbeeld van een inspirerende visie Doelen Stellen Gids

De drive om te groeien, te verbeteren en betere resultaten te behalen zit in ons. Het universum is gebaseerd op dit principe. Net zoals het universum uitdijt en groeit willen wij mensen groeien en onszelf ontwikkelen.Onze visie:

Wij zien ambitieuze leidinggevenden spelenderwijs bouwen aan hun eigen business, stap voor stap hun visie realiseren, en betere financiële resultaten behalen.

Een waardevolle missie

Nieuwe doelen stellen gids

Een waardengedreven missie geeft aan wat jouw ‘grote doel’ is, het beantwoord de ‘grote waarom je het allemaal doet’ vraag. 

Bovendien geeft het de richting aan waar al je acties op gericht zijn. 

Voorbeelden van bedrijfswaarden heb ik hier voor je verzameld.

Heb je geen missie, dan ontbreekt jouw ‘grote doel en grote waarom’ en heb je geen richting en dus is het gevolg dat je automatisch van links naar rechts gaat.

De missie vormt een logisch geheel met de visie. Het is jouw visie die grote verwachtingen wekt. En grote verwachtingen zijn een voorwaarde om betere bedrijfsresultaten te behalen

Zonder grote verwachtingen ontbreekt de drive om grote inspanningen te leveren. Het antwoord op de vraag ‘waarom zou ik dit allemaal doen’ ontbreekt en dus doe je het ook niet. 

Een inspirerende visie formuleren en een waardevolle missie hieruit afleiden zijn allesbepalend

Je visie is de stip aan de horizon. Begin altijd met een inspirerende visie te formuleren.

Jouw visie is het grote plaatje waar je stap voor stap naar toe werkt. Als je een visie hebt uitgewerkt en helder voor ogen hebt staan, dan ga je bepalen wat er moet gebeuren om deze visie realiteit te maken.

 

Wil jij aan de slag en jouw eigen winstgevend jaarplan schrijven en betere financiële resultaten behalen?

Mijn visie en speerpunten heb ik uitgewerkt en dat betekent dat er nu meerdere trainingen en boeken beschikbaar zijn voor mijn doelgroep. Neem een kijkje in de winkel en als je vragen hebt stuur mij dan een mailtje of bel mij op 0651328384.

 

Winstgevend Jaarplan Schrijven en betere financiële resultaten behalen?

De Doelen Stellen Gids Trainingen

1 – Training – Doelen Bereiken

2 – Flow-Training

3 – Winstgevend Jaarplan Schrijven

Klik op de link voor meer informatie.

Doelen Stellen Gids
Jeroen Langeveld
error: Content is protected !!