Juiste Prestatie Indicatoren bepalen

Juiste prestatie indicatoren bepalen

De juiste prestatie indicatoren bepalen maakt onderdeel uit van het jaarplan traject.

De juiste prestatie indicatoren bepalen is van cruciaal belang en deze wil je in een dashboard met KPI’s monitoren, want meten is weten.

Je wil weten (en dus meten) of jij met je bedrijf op schema ligt of niet op schema ligt om je visie te realiseren en je budget te halen. Meten is feedback krijgen en feedback krijgen is een voorwaarde voor succes. Je moet constant bijsturen op de feedback die je krijgt om jouw doelen te behalen en daarom moet je meten waar je staat in het proces.

De juiste navigatie-instrumenten zijn hiervoor cruciaal. Deze navigatie instrumenten worden ook wel prestatie indicatoren, Key Performance Indicators of KPI’s genoemd.

Een korte herhaling van de vorige stappen in het Jaarplan

Elk groot doel wat je wilt bereiken zal je eerst als doel moeten stellen, of dit nu een nieuw huis is, een andere baan is of een verlies in winst ombuigen bij jouw bedrijf.  

Bedrijven stellen een jaarplan op om een samenhangend geheel te krijgen om hun belangrijkste speerpunten afgeleid van de visie te realiseren en de hiervan afgeleide concrete doelen te behalen. Jouw visie zet je hierbij centraal.

Een visie is het perfecte plaatje van een ideale toekomst.

 • Dit is wat je wil bereiken. 
 • Hier heb je altijd naar gestreefd.
 • En dit is wat je altijd wilde bereiken.
 • En daarom zet jij jouw visie centraal.

Jouw visie is de heldere stip aan de horizon waar al jouw acties op gericht zijn.

De volgende stap voor jou is om een aantal (circa 5 – 8) speerpunten te gaan benoemen hoe je jouw visie denkt te gaan realiseren. Op hoofdlijnen weet je dan wat jou te doen staat.

Aansluitend ga je bepalen wat de ± 5 belangrijkste factoren zijn die voor jouw succes en bestaansrecht bepalend en daarmee kritisch zijn.

Waarom is het meten van een KPI belangrijk?

Een KPI meet iets wat kritisch is voor het succes van jouw bedrijf. Alles wat kritisch is voor het succes van. jouw bedrijf dat wil je natuurlijk meten.

Je wilt niet alleen weten of je voor of achter op schema loopt, je moet dit weten als CEO van jouw bedrijf(afdeling)!

Het is jouw taak om de juiste prestatie indicatoren te bepalen.

 • Jij als CEO van jouw bedrijf(afdeling) moet jij dit weten.
 • Alleen dan heb je een bepaalde mate van controle over het proces.
 • Alleen dan kan je tijdig bijsturen indien nodig.
 • Jij wil verrassingen uitsluiten als CEO en dus moet je meten om te weten waar je staat.

Wat je kan/moet doen als je moet bijsturen op feedback beschrijf ik uitgebreid in mijn boek.

Relatie KPI’s en juiste succesbepalende factoren bepalen

Gebruik uitsluitend KPI’s die een directe relatie hebben met een of meerdere van de succesbepalende factoren.

Hiermee krijg je een duidelijk beeld of jullie als team en organisatie goed bezig zijn of niet. Het succes (of falen) op een KPI is immers een goede indicatie voor het succes (of falen) op de cruciale factoren van de organisatie.

Aanvullende tips juiste succesbepalende factoren bepalen

 • Beperk het aantal KPI’s tot circa 6-10. Niet alles is even belangrijk en meet alleen wat echt belangrijk is.
 • De KPI’s die je wil gebruiken die meet je vanzelfsprekend ook op frequente basis.
 • Gebruik resultaatgerichte KPI’s en voorkom inspanningsgerichte KPI’s.
 • Koppel aan elke KPI meetbare doelen per jaar, maand en week. Zodat kan worden vastgesteld of de resultaten op/boven/ onder de norm zitten en er tijdige en doelgerichte bijsturing mogelijk is.

 

Heb jij support nodig?

error: Content is protected !!