Kritische succesfactoren bepalen

Kritische succes factoren

Kritische succesfactoren bepalen maakt onderdeel uit van het Jaarplan traject.

Kritische succesfactoren bepalen

Bij het bepalen van de kritische succesfactoren draait het om het bepalen van de sleutelfactoren voor jouw toekomstig succes.

Waarop (op welke factoren) moet jij je richten en focussen om jouw visie te gaan realiseren?

Kritische succesfactoren bepalen is maatwerk en geheel afhankelijk waar jij met jouw bedrijf staat. De kritische succesfactoren voor een start-up zijn > 90% verschillend t.o.v. de kritische succesfactoren van een marktleider die al 10 jaar operationeel is.

Succes bepalende factoren in algemene zin zijn bijvoorbeeld:

 • marktaandeel,
 • servicelevel,
 • leverbetrouwbaarheid,
 • productiviteit,
 • innovatie,
 • duurzaamheid,
 • veiligheid, etc.

5 Kritische succesfactoren bepalen

 • Wat zijn de ± 5 belangrijkste factoren die voor jouw succes en bestaansrecht bepalend zijn?

 • Welke 5 factoren/doorbraken moet jij realiseren om echt succes te gaan boeken en jouw visie te realiseren?

Deze vragen zet jij centraal. Het gaat hierbij om focus op die factoren die kritisch zijn voor het (toekomstige) succes.

Door deze sleutelfactoren te benoemen krijgt het hele team heel helder voor ogen waarin de organisatie moet (gaan of blijven) uitblinken om succesvol te worden of te blijven.

Er is dus een directe relatie met de visie en speerpunten/doorbraken, die eerder al aan bod zijn gekomen.

KPI’s zijn cruciale stuurinformatie

KPI’s gebruik je in samenhang met de visie en de strategische speerpunten/doorbraken en zijn nooit een doel op zich! Het gaat om de samenhang, hierin zit de kracht van KPI’s.  

De score op een KPI laat zien hoe jij ervoor staat wat betreft de allerbelangrijkste speerpunten van jouw bedrijf. Datgene waarvan jij bepaalt hebt dat het een echte doorbraak is en ook cruciaal is om de doelen te bereiken, dat maak jij meetbaar. Hiermee krijg jij belangrijke stuurinformatie in handen.    

Wat hebben we eerder behandeld, een korte samenvatting:

Elk groot doel wat je wilt bereiken zal je eerst als doel moeten stellen, of dit nu een nieuw huis is, een andere baan is of een verlies in winst ombuigen bij jouw bedrijf.  

Bedrijven stellen een jaarplan op om een samenhangend geheel te krijgen om hun belangrijkste speerpunten afgeleid van de visie te realiseren en de hiervan afgeleide concrete doelen te behalen. Jouw visie zet je hierbij centraal.

De visie is de heldere stip aan de horizon waar al je acties op gericht zijn. En dan ga je met de juiste methodiek stap voor stap deze visie realiseren.

Aansluitend heb jij een aantal speerpunten benoemd om jouw visie te gaan realiseren.

Kritische succesfactoren bepalen het bestaansrecht

Wat zijn de ± 5 belangrijkste factoren die voor jouw succes en bestaansrecht bepalend zijn?

Voor een start-up is het bijvoorbeeld absoluut kritisch om conform het afgegeven budget de geprognosticeerde omzet te gaan realiseren. Zonder omzet droogt de aanwezige cash snel op en zeggen de financiers vroeger of later het vertrouwen in jouw business op.

Feitelijk ben je nog niet eens in business als je geen omzet draait en dus ook geen klanten hebt.

In dit voorbeeld is het verkrijgen van omzet absoluut doorslaggevend om in business te blijven en bestaansrecht te gaan krijgen.

Voorbeeld Kritische succesfactoren bepalen

Voorbeeld Kritische succes factoren bepalen

Een speerpunten om mijn visie te realiseren was een nieuw boek te laten drukken en te verkopen bij boekengestellen.nl.

Dit jaardoel heb ik inmiddels gerealiseerd en daarmee dus ook 1 van mijn 5 speerpunten.

De Doelen Stellen Gids is een middel wat ik inzet om mijn visie te realiseren.  

Kritisch voor het succes van jouw bedrijf

Wat jij kan doen is bepalen wat voor jouw bedrijf de ± 5 kritische succes factoren zijn. Er is een directe relatie met de visie en speerpunten/doorbraken. Werk vanuit visie naar doorbraken/speerpunten en vanuit de speerpunten bepaal je de bijbehorende KPI.

Wat zijn de absolute kritische succes factoren voor jou en als jij deze:

 • Invult ==> bestaansrecht geven voor jouw business.
 • Niet invult ==> het voortbestaan van jouw business in gevaar brengen.

Bestaansrecht is nodig om je visie te verwezenlijken.

Een KPI opstellen is zoals gezegd maatwerk.

 • Het is belangrijk dat er samenhang is tussen visie, speerpunten en KPI’s.
 • Als je de verkeerde in formatie meet, ga je ook verkeerd sturen. Teveel KPI’s hanteren is ook niet handig. Meer is niet automatisch beter.
 • Verkeerde KPI’s of teveel KPI’s zorgen ervoor dat je het zicht op de echt belangrijke zaken verliest en verkeerd gaat sturen.
 • Dit is levensgevaarlijk en kan het voortbestaan van jouw bedrijf in gevaar brengen.

error: Content is protected !!