Nulmeting voor bedrijven

Verbeter de bedrijfsresultaten door de zwakste performance gebieden te versterken

500% sneller winstgevende business doelen bereiken vanuit een jaarplan met visie 

DSG-nulmeting voor organisaties

Speciaal voor organisaties hebben wij een quickscan ontwikkeld om snel en eenvoudig vast te stellen waar jij nu staat met jouw organisatie.

Verbeter experts

Vanuit de nul meting dragen wij 3 - 5 praktische verbeter voorstellen aan, zodat jij direct betere bedrijfsresultaten kan behalen.

Resultaten

Wij maken visueel inzichtelijk op welke performance gebieden jij nu tekort schiet en waar de kansen voor jou liggen.

Bewustwording

Op basis van onze testvragen word jij bewust wat jouw bottleneck is om snel door te kunnen groeien met jouw bedrijf.

Nulmeting voor bedrijven op 10 performance gebieden d.m.v. 30 vragen

“Ik heb zicht gekregen op mijn sterkste en zwakste performancegebieden” 

“Elk kwartaal doe ik de DSG-test en maak ik mijn progressie meetbaar en zichtbaar” 

“Ik heb direct 3 verbeter suggesties opgepakt en behaal nu al betere resultaten” 

Maak succes voorspelbaar

“Ik werk elke dag 15 minuten met plezier aan mijn business en mijn business groeit weer” 

Nulmeting voor bedrijven - Doelen Stellen Gids

Betere bedrijfsresultaten zijn altijd haalbaar

Zodra jij aandacht gaat geven aan de zwakste performance gebieden dan ga jij groeien en verbeteren op deze nu nog zwakkere performance gebieden.

Onze nulmeting geeft jouw inzicht in de zwakste schakels. En als jij aan de slag gaat om verbeteracties op te pakken samen met jouw team, dan is het onontkoombaar dat betere bedrijfsresultaten gaan volgen.

DSG -nulmeting Aanbieding

Wij maken snel inzichtelijk op welke performance gebieden organisaties nu achterblijven en waar de grootste verbeter kansen liggen. 

Onze nulmeting geeft jou een vliegende start. Jij gaat direct aan de slag op die performance gebieden waar de grootste verbeter kansen voor jou liggen.

Business doelen bereiken en verwachtingen inlossen

Doelen Stellen Gids: Voor het spelenderwijs uitbouwen van je business in 15 minuten per dag

Specialisatiegebieden : Winstgevende jaarplannen – FLOW – Betere bedrijfsresultaten

Doelgroep: Ondernemers en leidinggevenden (kleine- en middelgrote ondernemingen). 

© 2023 Doelen Stellen Gids. Alle rechten voorbehouden

error: Content is protected !!