Omgaan met veranderingen – zo kan het ook

Omgaan met veranderingen is voor de meeste mensen niet makkelijk.

Omgaan met veranderingen

Het tempo van veranderingen is de laatste jaren enorm toegenomen. En trendwatchers zijn het over 1 ding eens met elkaar. Het tempo van veranderingen gaat alleen maar verder toenemen de komende jaren.

Of je nu wil of niet, je zal mee moeten gaan met deze veranderingen. Heel veel mensen lopen vast omdat ze niet mee willen/kunnen gaan met de veranderingen. En dan ontstaan uitdagingen en problemen omdat men zich niet aanpast. Veel te lang wordt gewacht met het bijsturen van de eigen houding, denkwijze en gedrag. En dus ga je door op een manier die jou geen oplossingen brengt en je vroeg of laat helemaal vastzet.

Maar wanneer jij wel in staat bent om jouw houding en mindset t.a.v. veranderingen te wijzigen, dan wordt omgaan met veranderingen veel eenvoudiger.

De meeste mensen houden niet van veranderingen

De meeste mensen houden niet van veranderingen zoals de grafiek duidelijk maakt. Een portie ambitie en de bereidheid om uitdagingen aan te gaan hoort er dus ook bij. En ja het kost tijd en energie … maar blijven hangen in de weerstand kost nog veel meer energie …. toch?

Het zijn niet de sterkste of slimste mensen die overleven, maar het zijn die mensen die zich het beste weten aan te passen aan de veranderende omgeving

Charles Darwin

Darwin gaf al aan dat evolutie een onstuitbaar aanpassingsproces aan een voortdurend veranderende omgeving is.

Omgaan met veranderingen omdat jouw omgeving verandert 

Dus de wereld en jouw omgeving veranderen continu.

 • Hoe ga jij overleven?
 • Hoe ga jij om met veranderingen?
 • Ben jij in staat om je aan te passen?
 • En heb je een proces en strategie om met veranderingen om te gaan?

Doelen bereiken vergt een stap voor stap aanpak en methodologie, een visie, de juiste mindset en een stevige fundatie. De betere resultaten volgen dan aansluitend. Resultaten zijn belangrijk! Zonder genoeg winst/inkomen worden de uitdagingen groter voor je en niet kleiner. Vanzelfsprekend bepaalt ieder voor zich wat genoeg is voor hem/haar en wat zijn/haar ambitieniveau is.

ebook Doelen Stellen Gids - versie 2021

 

Met het gratis ebook van de doelen stellen gids ga jij in korte tijd een paar grote stappen voorwaarts zetten.

Er zijn heel veel zaken waar jij GEEN controle over hebt.
 
Gelukkig zijn er genoeg zaken waar jij WEL CONTROLE over hebt. Er zijn in ieder geval genoeg zaken waar jij wel controle over hebt om stappen voorwaarts te blijven zetten en jouw persoonlijke doelen te bereiken.

Meld je nu aan en je krijgt direct het gratis ebook toegezonden.

Je kunt je op elk gewenst moment uitschrijven via de link onderaan in de mailing.

Omgaan met veranderingen

Veranderingen zijn de enige constante, of we deze veranderingen nu wel willen of niet willen.

Wil jij beter leren omgaan met veranderingen?

Wil jij dat veranderingen gaan plaatsvinden?

Dan is de kans vrij groot dat jij deze gewenste veranderingen zelf – proactief – in gang zal moeten gaan zetten. Je zal eerst moeten bepalen wat je wel wil in plaats van te blijven roepen wat je niet wil. En als je weet wat je wilt, dan wordt het eenvoudig om een doel hieruit af te leiden.

De meeste mensen houden niet van veranderingen en veranderen dus ook niet … of komen veel te laat tot dit inzicht. Zij blijven vasthouden aan wat ze hebben en wat ze al bereikt hebben … en klampen zich hieraan vast om dit vooral niet te verliezen. En in het beste geval verlies je niet … maar winnen doe je zeker niet met deze strategie.

Omgaan met veranderingen en niet willen veranderen

Niet willen omgaan met veranderingen

Misschien herken je deze mensen wel? Mensen, collega’s, vrienden die het volgende denken … en hun gedachten soms zelf naar elkaar uitspreken:

 • Het waait wel over.
 • Ook deze keer stopt de ingezette veranderingen vanzelf wel weer.
 • Als we tegenwerken dan krijgen we de oude situatie wel weer terug.
 • Vroeger was alles beter.

En dan heb je ook van dichtbij ervaren dat uiteindelijk deze mensen altijd de strijd verliezen. Weerstand tegen veranderingen kost hen uiteindelijk altijd de kop. Weet dit, onthoudt dit en laat dit jou niet gebeuren. Beweeg mee met de stroom als je synchroniciteit wil ervaren.

Doorbreek niet productieve patronen. Realiseer jouw visie en krijg vertrouwen in betere financiële resultaten.

Weerstand kost energie

Ga je in de weerstand modus dan ga je een strijd aan die je niet kan winnen. Weerstand kost zo enorm veel energie, het is zo onnatuurlijk om tegen de stroom in te blijven zwemmen … niemand houdt dit vol … ook jij niet.

Vroeg of laat geef je op.

 • Hoe uitgeput ben je dan?
 • Hoeveel energie heb je dan nog over om wel een verandering in te zetten?
 • En heb je dan nog werkelijk een keuze?

Misschien heb jij ook wel te lang gewacht met het veranderen van jouw houding, mindset en acties? Kom je er nu achter dat je geen andere keus meer hebt en je moet veranderen, omdat:

 • De resultaten misschien wel zwaar tegenvallen.
 • Jij verlies maakt met je bedrijf.
 • Jij je baan kwijt bent.

Wat zijn jouw energievreters?

Zolang jij niet weet wat het probleem is kan jij het ook niet oplossen. Je moet weten wat jouw energievreters zijn als je over meer energie wilt beschikken. Luister naar je lichaam, voel wat je energie kost en wat je energie geeft. En als je bewust wordt van zaken die jou energie kosten, dan weet je ook wat je te doen staat. Maar de keuze is natuurlijk geheel aan jou.

Omgaan met veranderingen samen met de doelen stellen gids

Alleen elke keuze die je maakt geeft je meer energie of minder energie, brengt je dichter bij jouw doelen of verder weg vandaan van jouw doelen. Je kan ook stug doorgaan met iets waarvan je diep van binnen weet dat dit niet de juiste richting voor jou is. En je kan net zo lang wachten tot je met je rug tegen de muur staat. De vraag is wel of dit een bewuste keuze is want dit wil natuurlijk niemand?

Omgaan met veranderingen en chaos

Je staat met je rug tegen de muur. Dit doet pijn. Dit is zorgelijk. Het maakt je bang en onzeker. Je moet veranderen! Doe je dit niet, dan ontstaat er chaos! Nu is er sprake van urgentie. Nu moet je wel. Beter had je stap voor stap veranderingen kunnen doorvoeren op basis van een visie, dat besef je nu ook, maar daarvoor is het nu wel te laat.

Je voelt paniek, zorgen, boosheid, verdriet etc. Dit was niet de bedoeling. Dit is niet wat je wil, maar wel wat je nu ervaart.

Natuurlijk kan je chaos veel beter voorkomen. Maar dan zal je wel constant energie in het systeem moeten blijven toevoegen. En met systeem bedoel ik jou, jouw afdeling, jouw bedrijf etc.

’’Heb je geen jaarplan dan ben je dus ook niet bezig met winnen. Het automatische resultaat hiervan is dat je gaat verliezen’’

Jeroen Langeveld

En dit heeft alles met een natuurwet te maken.

Doelen bereiken en de 2e wet thermodynamica

Iets kan goed zijn, maar het kan altijd beter. Sterker nog, als je het niet beter maakt wordt het automatisch slechter.

Dus als je niet bezig bent met winnen ga je na verloop van tijd automatisch verliezen. Actie = Reactie.

Zonder het toevoegen van energie ontstaat er automatisch verval en chaos. Je hoeft er helemaal niets voor te doen! Hoe ik dat bedoel? Heel simpel, ruim je kamer, keuken of kantoor een maand lang niet op en het wordt vanzelf vies en stoffig. Het vergt een actieve inspanning om verval en viezigheid te voorkomen.

En dat geldt niet alleen voor je kamer of keuken!

Het vergt eveneens een constante actieve inspanning om verval en chaos (ook binnen jouw bedrijf!) te voorkomen. Lever je deze actieve inspanning niet, dan krijg je automatisch te maken met verval en chaos in processen, kwaliteit en kwantiteit en onrust.

Het gevolg laat zich raden … slechtere RESULTATEN.

Dit verval, deze chaos heeft een naam in de natuurkunde. Men noemt dit entropie.

Doelen bereiken en entropie

Entropie blijkt heel moeilijk voorspelbaar te zijn, ook voor natuurkundigen. Men heeft het over waarschijnlijkheid, complexiteit en chaos en deze begrippen zijn niet bepaald smart.

Er zijn meerdere interessante artikelen te vinden als je meer wilt weten over entropie. Als je even googelt op: tweede wet thermodynamica vind je zeker een goed en leesbaar artikel. De samenhang tussen de noodzaak van doelen stellen en deze natuurwet wordt dan vanzelf duidelijk voor je.

Veranderingen kosten tijd

Veranderingen zijn niet altijd makkelijk en kosten energie en tijd. Gemiddeld kost het zo’n 70-100 dagen om een nieuwe routine aan te leren. Wanneer je een nieuwe routine hebt aangeleerd dan heb jij nieuw gedrag aangeleerd en kan je wel dealen met de veranderingen.

Van onbewust onbekwaam naar onbewust bekwaam

Iedereen kan leren omgaan met veranderingen … als je bereidt bent om iets nieuws te leren. Meer is niet nodig. Het begint met de bereidheid om iets nieuws te leren … en dan de tijd en energie erin te stoppen om datgene wat je moet leren je eigen te maken. En na een dag of 70-100 heb jij de basis eigen gemaakt. De enige vraag die jij moet beantwoorden is of je bereidt bet om 70-100 dagen te investeren om een nieuwe routine aan te leren?

Veranderingen en urgentie

Veranderingen omarmen is dus voor velen niet eenvoudig en het kost ook nog eens tijd. Wil je veranderingen werkelijk doorvoeren creëer dan een bepaalde urgentie voor jezelf. Als jij voor jezelf een echte noodzaak voor de verandering creëert en het urgent maakt, dan zal je veel eerder bereidt zijn om wel actie te ondernemen. En vergeet niet kleine succesjes op te merken. Niets werkt motiverende en aanstekelijker dan het behalen van succesjes, maak hier een goede routine van.

Doorbreek niet productieve patronen. Realiseer jouw visie en krijg vertrouwen in betere financiële resultaten.

 

Veranderingen en veranderingsprocessen

Wanneer bedrijven veranderingen moeten doorvoeren dan hanteren zij een stappenplan om de veranderingen door te voeren. Het veranderproces wat zij hanteren, hanteren zij omdat hier een voorspelbaar resultaat uit volgt. De directie gaat niet telkens opnieuw het wiel uitvinden. Zij hanteren een proces wat leidt tot een voorspelbaar eindresultaat.

De stappen die minimaal gehanteerd worden zijn:

 • Het creëeren van urgentie voor de verandering.
 • Er wordt een team samengesteld met genoeg power en kennis om de verandering succesvol te kunnen doorvoeren.
 • Men ontwikkelt een heldere visie en communiceert deze visie door de gehele organisatie heen. De nieuwe visie wordt niet een enkele keer vertelt maar vele keren. Vaak wordt er zelfs een communicatieplan opgesteld.
 • Ook worden de hindernissen benoemd welke overwonnen moeten worden om de visie te kunnen realiseren.Vanuit deze probleemanalyse wordt een verbeterplan opgesteld.
 • En dan wordt de hele organisatie gemobiliseerd om (per afdeling) bij te gaan dragen aan de speerpunten van de visie en het uitvoeren van het verbeterplan.
 • Succesjes worden 2-wekelijks door de gehele organisatie heen gecommuniceerd, zoals ook geformuleerd in het communicatieplan.
 • Men hanteert de PDCA cyclus.
 • Alles wordt in het werk gesteld om nieuwe gewenste routines te vormen, zodat na verloop van tijd de door gevoerde veranderingen de nieuwe norm zijn geworden. Pas dan is men onbewust bekwaam geworden.

Hoe kan jij omgaan met veranderingen?

Ook jij kan natuurlijk voor jezelf bovenstaande stappen volgen.

Ook jij kan een stappenplan om de veranderingen door te voeren hanteren. Een stappenplan waaruit een voorspelbaar resultaat volgt. Net als de directie niet telkens opnieuw het wiel hoeft uit te vinden, hoef jij dat ook niet. Ook jij kan een proces hanteren wat leidt tot een voorspelbaar eindresultaat.

Ook als er niet sprake is van een urgente situatie kan jij nu al beginnen met het formuleren van een eigen inspirerende visie. Waarom zou je wachten tot er sprake is van een noodzaak tot veranderen? Veel beter is om zelf tijdig in te zien dat veranderingen de enige constante zijn. En dan ga jij – uit eigen wil – stap voor stap, de gewenste veranderingen doorvoeren.

Waar jij mee kan starten is een eigen inspirerende visie te formuleren.  Dit maakt het eenvoudig om heldere keuzes te gaan maken. Accepteren van veranderingen wordt dan veel eenvoudiger.

Een visie brengt:

 • Richting.
 • Overtuiging.
 • Toewijding.

En stimuleert de creativiteit, brengt nieuwe ideeën en leidt tot meer plezier, enthousiasme en energie.

De ingrediënten plezier, enthousiasme en energie maken het eenvoudig(er) om met veranderingen om te gaan. Je kan bijvoorbeeld ambitieuze medewerkers een jaaropdracht uit het businessplan laten oppakken. Business groei en persoonlijke groei gaan dan hand in hand.

Omgaan met veranderingen vanuit een visie

Het startpunt voor – hoe om te gaan met veranderingen? – is een heldere en inspirerende visie. Een visie gebaseerd op jouw persoonlijke waarden is per definitie waardevol voor jou.

 • En omdat jouw visie waardevol voor jou is ben je ook bereidt tijd en energie hierin te steken.
 • De tijdbesteding is dus geen issue.
 • Stap voor stap blijf je in de juiste richting bewegen.
 • Je weet wat je wil en je weet wat je moet doen.

In mijn boek – De Doelen Stellen Gids – krijg jij een methode aangereikt om goed met veranderingen om te kunnen gaan en betere resultaten te behalen. Hoe ga je dit aanpakken?

Wat jij gaat doen is:

 • Een inspirerende visie formuleren waar je 100% vertrouwen in hebt.
 • De speerpunten bepalen om jouw inspirerende visie te realiseren.
 • Actie ondernemen om een jaardoel (een echte doorbraak!), te bereiken waarmee je een speerpunt van jouw visie realiseert.
 • Overzicht gaat krijgen.
 • De rust bewaren.
 • Meer plezier, enthousiasme en energie gaat ervaren.

Doorbreek niet productieve patronen. Realiseer jouw visie en krijg vertrouwen in betere financiële resultaten.

ebook Doelen Stellen Gids - versie 2021

 

Met het gratis ebook van de doelen stellen gids ga jij in korte tijd een paar grote stappen voorwaarts zetten.

Er zijn heel veel zaken waar jij GEEN controle over hebt.
 
Gelukkig zijn er genoeg zaken waar jij WEL CONTROLE over hebt. Er zijn in ieder geval genoeg zaken waar jij wel controle over hebt om stappen voorwaarts te blijven zetten en jouw persoonlijke doelen te bereiken.

Meld je nu aan en je krijgt direct het gratis ebook toegezonden.

Je kunt je op elk gewenst moment uitschrijven via de link onderaan in de mailing.

Wil je meer flow ervaren?

Creëer een heldere inspirerende visie, maak een strategisch plan en zorg voor alignment.

Een visie is een richtpunt en resulteert in focus. Focus, Heldere Doelen en Uitdagingen zijn allen flow-triggers. Een inspirerende visie zet de flow-triggers in beweging.


Doe het en geniet van de reis. 

Jeoen Langeveld en flow
Jeroen Langeveld

Jeroen Langeveld (1966) begeleidt als lid van het managementteam van Scheybeeck de ondernemingen bij veranderingstrajecten, strategie bepaling en turnarounds.

Vitaliteit is mijn hoogste waarde.

Niet uit luxe maar uit noodzaak en overlevingsinstinct. Misschien heb ik het geluk gehad dat ik hier al op jonge leeftijd al achterkwam. Van een zwak jongetje met een broze gezondheid naar een sterke vent die nu vaak de vitaalste man in de kamer is. Op het gebied van vitaliteit heb ik de kracht van compounded interest ontdekt. Compounded interest geldt natuurlijk niet alleen op het gebied van geld, maar op elk levensgebied. 
Mijn Purpose:

Ik zie het als mijn purpose/taak om meer vitaliteit en flow in de wereld te brengen.

 

Wil jij in contact met mij komen:

Telefoon: 06 51 32 83 84

Mail: Jeroen@DoelenStellenGids.nl
Wat levert het jou op?

Een heldere inspirerende visie als startpunt en richtpunt om jouw eigen meest waardevolle waarden te leven en te bouwen aan jouw eigen La Sagrada Familia.

Bestel mijn boek en ga aan de slag met jouw eigen visie. Geniet van de reis en ervaar meer vitaliteit en flow.Waar te beginnen?

 

Begin met de juiste vragen te stellen.

Download ons gratis eboek.

Vitaliteit 100%
Vertrouwen 100%
Bouwen 100%