Categorieën
Stap 1 - Bepaal je doel

Positieve veranderingen creëren

Positieve veranderingen creëren

Positieve veranderingen creëren.Lang niet altijd gaat het zoals ik wil dat het gaat.

En hoe sterker dit gevoel is, des te groter mijn bereidheid is om in beweging te komen. In die zin draagt een tegenslag ook een boodschap in zich mee, namelijk de boodschap dat het misschien wel tijd wordt om een positieve verandering aan te gaan brengen?

De boodschap van emoties en gevoelens 

Wanneer het niet gaat zoals ik wil dan kan ik allerlei emoties ervaren, bijvoorbeeld verveling, irritatie, boosheid, rusteloosheid, ongeduld, angst, zorgen over de toekomst etc. En waarschijnlijk kan jij nog een aantal andere emoties toevoegen aan dit rijtje? 

Het positieve aan negatieve emoties en gevoelens is dus dat deze jou in beweging kunnen zetten. Alles wat jou niet bevalt, alle negatieve emoties die jij nu ervaart, kan duiden op de noodzaak om een verandering in jouw leven aan te brengen. En door deze verandering ook werkelijk in jouw leven aan te brengen groei jij als mens! Zonder deze negatieve gevoelens had jij hoogstwaarschijnlijk lekker comfortabel blijven hangen op het niveau waar jij toen stond en was je nooit gekomen op het niveau waar je nu staat.

Dus wanneer je (te) vaak negatieve emoties ervaart dan zal je actie moeten gaan ondernemen om een verandering in de situatie aan te kunnen brengen.

Elke verandering komt van binnen uit. Dat betekent dat je eerst bewust zal moeten worden van de behoefte. Positieve veranderingen creëren en persoonlijke groei gaan dus samen. Je maakt een persoonlijke groei door omdat je bewustzijnsniveau groter wordt. Vergroot je bewustzijn en je realiseert positieve veranderingen en groeit automatisch als mens.

Positieve veranderingen creëren

Positieve veranderingen creëren kan alleen nu, dus in het huidige moment.

 • Terug blijven kijken.
 • Spijt hebben van eerdere handelingen.
 • Boos blijven naar mensen die je ooit slecht hebben behandeld.
 • Blijven treuren om de verliezen die je op de beurs hebt geleden. 

Het heeft allemaal geen enkele zin.

Positieve veranderingen beginnen met de acceptatie dat het is zoals het is.

 • Angst en twijfel over wat de toekomst je gaat brengen leveren echt geen positieve veranderingen op maar wel angst en twijfel nu!
 • Angst en andere negatieve emoties kosten je ook nog eens heel veel energie.
 • Je kan deze energie beter aanwenden om de gewenste verandering aan te brengen.

Want als je weet wat je niet wil, dan weet je ook wat je wel wil. Laat je nooit weerhouden door angst. 

 • Angst lost jouw problemen niet op maar continueert jouw problemen.
 • Alles waar jij je focus op richt groeit, dus angst creëert alleen maar meer angst.
 • Onderneem actie, ondanks je angst.
 • Laat je niet door angst tegenhouden.

Hoe kun je actie ondernemen, ondanks angst?

 • Wanneer je hele sterke ‘waaroms’ hebt, ‘waaroms’ die sterker zijn dan de angst die je nu voelt, dan onderneem je actie ondanks de angst.
 • Zorg dat de win-win-win groot genoeg is. Een win voor de ander, een win voor de maatschappij en natuurlijk een hele grote win voor jezelf.  Zonder grote win voor jezelf ga je nooit door de angst heen breken. 
 • Onderneem actie. Door je alleen maar af te vragen “Wat kan ik verliezen?” ga je nooit actie ondernemen. Zolang je geen actie onderneemt zal er ook niets veranderen.
 • Sta open voor feedback. Feedback krijg je constant en feedback is wat je verder helpt. Altijd! Daarmee wordt elke uitkomst een positieve uitkomst. Elke uitkomst welke je in eerste instantie als slecht of negatief had beoordeeld is feitelijk goed. Elke positieve uitkomst was al goed voor je.

Fout = Goed en Goed = Goed.

Alles is dus goed. Alles is feedback.

Elke uitkomst is er om je verder te helpen, is een kans om je te laten groeien als mens. 

 • Belangrijk is daarbij wel dat je wat doet met de feedback die je krijgt. Stug doorgaan met iets wat niet werkt creëert geen positieve verandering, maar creëert meer pijn.

Hoe kun je meer positieve veranderingen creëren?

Wil je meer positieve veranderingen creëren? Dan helpt het om meer:

 • Open te staan voor veranderingen.
 • Bewust te worden van datgene wat je niet meer wil.
 • Doelen te stellen en te bepalen wat je wél wil.
 • Actie te ondernemen.
 • Bewust te worden van de feedback die je continu krijgt.
 • Positieve mensen op te zoeken die ook een win-win-win voor ogen hebben.
 • Ideeën te delen met mensen die dat volgens jou verdienen.

Stel een doel om je angst te overwinnen

Wat ook helpt is om een doel te stellen waarmee je de strijd met je angst aangaat. Stel heel bewust een mentaal doel waarvan je weet dat jij jezelf hiermee enorm uitdaagt!

En dan ga je ondanks de angst het toch doen!

Wanneer je biografieën van grote sterren leest dan lees je ook dat dit is wat zij allemaal gedaan hebben.
Allemaal hebben zij hun eigen angsten moeten overwinnen. Allemaal hebben zij actie ondernomen ondanks hun angsten. En sommige hebben nog steeds angsten en blijven ondanks hun angst niettemin actie ondernemen!

Angst is de grootste factor die jou ervan weerhoudt om jouw doelen te bereiken. Laat dit je niet gebeuren! Dus onderneem actie, juist ook als je angst voelt.

Hoe?

error: Content is protected !!