Risico geen visie hebben | waarom gaan bedrijven failliet?

Geen visie hebben wordt in meerdere onderzoeken als belangrijke reden aangevoerd waarom bedrijven failliet gaan en is dus een risico.

Risico geen visie hebben

Op de sites van bijvoorbeeld het CBS en Graydon kan je informatie hierover vinden. Natuurlijk heb jij niet op alle zaken invloed en daarom is een faillissement niet altijd te voorkomen. Wanneer jouw belangrijkste opdrachtgever plotseling failliet gaat en jij bent voor meer dan 25% afhankelijk van deze opdrachtgever, dan kan dat ook voor jou direct het einde van je business betekenen. En zit jij in een sector die nu door de COVID crises keihard geraakt wordt, dan kan je hier ook niets aan doen.

Er zijn dus omstandigheden en zaken waar je geen invloed op hebt. Vaak zijn er ook zaken waar je wel invloed op hebt.

Risico geen visie hebben is eenvoudig weg te nemen

Nogmaals, je hebt niet over alles controle. Maar er zijn ook altijd zaken waar je wel controle over hebt. Je hebt absoluut controle over jouw visie en of je deze wel of niet regelmatig actualiseert. Focus je op zaken waar je wel controle over hebt.

En ook al is je invloed nog zo beperkt, er is altijd wel iets wat je wel kan veranderen. Wend je invloed aan en verander wat je wel kan veranderen. Op de meest genoemde redenen waarom bedrijven failliet gaan heb je wel degelijk invloed.

Risico geen visie hebben

De top 5 redenen waarom bedrijven failliet gaan:

 1. Slecht management.
 2. Gebrek aan visie.
 3. Niet op tijd mee veranderen.
 4. Slecht/geen financieel inzicht.
 5. Slecht risicomanagement

Risico geen visie hebben en relatie slecht management

Risico geen visie hebben en relatie slecht management

Wanneer er sprake is van slecht management worden hiervoor vaak de volgende argumenten en voorbeelden voor aangevoerd:

 • Geen heldere visie en richting hebben.
 • Focus is vooral gericht op de uitvoering en niet op de strategie en beleid.
 • Slechte samenwerking binnen het team.
 • Weerstand hebben tegen veranderingen.
 • Geen progressie binnen het team, geen teamontwikkeling, geen team doelen.

Een risico van geen heldere visie hebben is dat dit geassocieerd wordt met slecht management, hetgeen weer als belangrijk argument wordt aangevoerd als oorzaak van een faillissement.

Gebrek aan visie

In gaf het al aan, als voorbeeld voor slecht management wordt vaak genoemd het niet hebben van een heldere visie en richting. Maar ook stand alone wordt een gebrek aan visie als belangrijke reden genoemd waarom bedrijven failliet gaan!

Direct en indirect is een gebrek aan visie daarmee een risicofactor. Een risicofactor die bedrijven mee zouden kunnen nemen in de risico inventarisatie. De visie is een van de 10 stappen die in het jaarplan aan bod komen. Alle verbeteringen en veranderingen beginnen met het hebben van een visie.

Wil een organisatie alle neuzen in dezelfde richting krijgen dan is een inspirerende visie noodzaak en geen luxe.

Een inspirerende visie brengt:

 • Richting.
 • Overtuiging.
 • Toewijding.
 • Stimuleert de creativiteit.
 • En leidt tot meer plezier, enthousiasme en energie binnen jouw organisatie.

Niet op tijd mee veranderen

Wanneer een bedrijf al lange tijd succesvol is dan kan er binnen het management de overtuiging ontstaan dat dit succes vanzelfsprekend is en zich automatisch zal continueren. Dat deze overtuiging haaks staat op de 2e wet thermodynamica die stelt dat succes niet vanzelfsprekend is, wordt dan over het hoofd gezien. Wanneer je jaarlijks jouw jaarplan actualiseert dan schenk je aandacht aan veranderingen. Een van de eerste onderwerpen uit een jaarplan is de visie. Een jaarplan sluit het risico van geen visie hebben volledig uit.

Slecht/geen financieel inzicht

Wanneer je geen of slecht inzicht hebt in de financiële cijfers dan ontbreekt ook alle sturingsinformatie. En als de juiste sturingsinformatie ontbreekt dan kan je ook niet (effectief) bijsturen. Om te kunnen verbeteren en bij te sturen dien je over de juiste informatie te beschikken. De kwaliteitscirkel van Deming bestaat niet voor niets uit vier opeenvolgende stappen: plan do check act. Je maakt een plan, voert dit uit, checkt of het plan goed is uitgevoerd en stelt je ambities of uitvoering bij.

Slecht risicomanagement

Ondernemen brengt risico’s met zich mee. Risicobeperking, risicobeoordeling en risicobeheersing zijn taken waar een goed management team invulling aan geeft. Gebrek aan visie heb ik bovenstaand al als risicofactor aangemerkt, maar er zijn natuurlijk veel meer risicofactoren waar aandacht aan geschonken dient te worden. Deze risicofactoren kan je/dien je mee nemen in je jaarplan aanpak.

Wat kan jij zelf doen?

 1. Ontwikkel een waardevolle visie
 2. Ga aan de slag met het jaarplan.
 3. Ga met je team jaardoelen uit het jaarplan bereiken.

Nog meer redenen waarom bedrijven failliet gaan

In een vrij gedetailleerd onderzoek waarom Amerikaanse start-ups failliet waren gegaan scoorden hoog in de lijst:

 • Geen echte marktbehoefte vervullen.
 • Niet het juiste management team hebben.
 • Prijs issues (te duur zijn).
 • Slechte kwaliteit producten.
 • Geen goed/duidelijk verdienmodel hebben.
 • Niet voldoende cash hebben.

Ook dit zijn voor 71% oorzaken waar je zelf invloed op hebt!

En misschien lijken deze oorzaken heel basic te zijn en voor de hand liggend te zijn, als 50% van de start-ups binnen 36-48 maanden failliet gaat, waarbij 42% hiervan als oorzaak aangeeft dat zij (achteraf gebleken) geen echte marktbehoefte vervulden dan is dat wel schokkend!

Als je een business gaat starten dan mag je verwachten dat er goed onderzocht is welke marktbehoefte er is en in hoeverre jij hier invulling aan geeft en dus aan deze vraag voldoet. En dat geldt natuurlijk ook voor de andere genoemde oorzaken.

Bij 29% van de bedrijven lag de oorzaak in een tekort aan cash.

Maar hoe zat het met de andere 71%?

71% van de oorzaken faillissement betrof geen (overleving)strategie hebben

De overige 71% aan oorzaken was te wijten aan zaken die men zelf had kunnen beïnvloeden.

Men had geen:

 • Visie
 • Geen strategie om deze visie te realiseren.
 • Geen marketing strategie.
 • Geen strategie om het verdienmodel uit te bouwen.

Je kan je dan afvragen of men überhaupt enig idee had in welke business men was gestapt? Als je toch niet weet aan welke marktbehoefte jij met je bedrijf invulling geeft dan had je beter niet kunnen starten.

De oplossing

Er is een eenvoudige oplossing …..

Denk meer strategisch en maak business succes meer voorspelbaar door een eigen waardevolle en inspirerende visie te ontwikkelen en dan een methodiek met een voorspelbaar eindresultaat te volgen. 

Ga jouw business doelen bereiken met je team.

error: Content is protected !!