Categorieën
Smart Doelen Voorbeelden

SMART doel voorbeeld 3 – Nu met gratis eboek

Smart doel voorbeeld 3

SMART doel voorbeeld 3

In deze blog nog een voorbeeld HOE jij een SMART doel kan bepalen op het moment dat je een opdracht krijgt / doel wil gaan stellen:

Ingang:
Er is een algemene bedrijfsdoelstelling geformuleerd voor de werknemers, namelijk: 

Bepaal SMART doelen om zodoende meer omzet te genereren. 

SMART doel voorbeeld 3 – uitwerking:

Het bewustzijn bij de bedrijfsleiding is aanwezig dat het noodzakelijk is om doelen SMART te formuleren.

Dit is een goede start en basis om ook daadwerkelijk extra omzet te gaan genereren.

Uitwerking smart doel voorbeeld 3:

De 1e stap is nu maak de globale doelstelling ook SMART, dus vraag je af: 

Met welk % of met hoeveel euro’s wil ik de omzet laten groeien?

Om te kunnen vaststellen of de doelstelling ook gerealiseerd is dien je eerst de huidige situatie in kaart te brengen (de nulmeting).

Stel – de huidige omzet is € 1.000.000

De doelstelling kan zijn om de omzet met 10% te laten stijgen, of wel € 100.000.

Het gevaar van doelstellingen die alleen maar omzetgericht zijn is:

 • Dat de focus alleen maar op extra omzet gericht zal zijn.
 • Waardoor de winstmarge veel minder zal meegroeien.
 • Of wellicht helemaal niet meegroeit!

Uiteindelijk wil je extra omzet genereren om ook het bedrijfsresultaat / winst te laten stijgen.

Het is geen doel op zich om extra omzet te genereren.

Om te voorkomen dat het bedrijfsresultaat niet mee groeit is het aan te bevelen om bijvoorbeeld ook een bruto-winstmarge te koppelen aan de omzet groei.

Hiermee borg je dat extra omzet ook resulteert in extra resultaat / winst.

Als er meerdere marktsegmenten zijn dan kan je SMART doelstellingen per marktsegment gaan bepalen.

Hoe specifieker je bent, des te gerichter de acties zullen gaan worden.

Stel het bedrijf opereert in 3 marktsegmenten:

 • 1e segment- € 500.000 omzet met een brutowinstmarge van 70%
 • 2e segment – € 300.000 omzet met een brutowinstmarge van 65%
 • 3e segment – € 200.000 omzet met een brutowinstmarge van 75% 

Ik focus 80% van mijn tijd op:

 • Extra verkoopactiviteiten.
 • Om zodoende de omzet in 2015 (in Marktsegment 1) met 10% te laten groeien.
 • Tegen een brutowinstmarge van minimaal 65%.

Op soortgelijke wijze doe je dit voor de overige marktsegmenten.

Hier lees je meer over de 80/20 regel.

Smart doel voorbeeld 3

S – Specifiek: Is nu duidelijk wat je specifiek gaat doen?

==> Ja, ik ga de omzet met 10% laten groeien tegen een brutowinstmarge van 65%.

M – Meetbaar: Kan je de voortgang meten en vaststellen of je doel gerealiseerd is?

==> Ja, ik kan (wekelijks / maandelijks / jaarlijks) meten of ik € 50.000 extra omzet in marktsegment 1 heb gerealiseerd (of op schema lig om te realiseren) met een brutowinstbijdrage van € 32.500.

A – Ambitieus: Is dit een ambitieus doel? Geeft dit mij een drive om in actie te komen?

==> Ja, 10% omzetstijging is in de huidige marktomstandigheden m/i best wel ambitieus.

Het vooruitzicht dat ik mij 80% van mijn tijd kan focussen op verkoopactiviteiten geeft mij plezier en energie!

R – Resultaatgerichte actie: Weet ik nu wat ik dien te doen om de 10% extra omzet te genereren?

==> Benoemd heb ik extra verkoopactiviteiten.

Dit is wel resultaatgericht maar niet specifiek genoeg.

In DDSG werken wij dit verder uit in stap 3 – de voorbereiding.

In stap 3 stel je de vraag:

 • Hoe ga ik ervoor zorgen dat ik 10% meer omzet ga genereren?
 • Welke acties kan ik ondernemen om mijn doel te realiseren?

Mogelijkheden voor de extra verkoopactiviteiten zouden bijvoorbeeld kunnen zijn:

 • 100 extra offertes gaan uitbrengen in 2015
 • Extra verkoopacties bedenken om de omzet te stimuleren
 • Wekelijks 10 extra belacties doen om nieuwe klanten te benaderen.
 • De doorlooptijd van de offertes terugbrengen van 10 dagen naar 3 dagen, zodat de klant 7 dagen eerder een passende offerte krijgt aangeboden en sneller zijn bestelling kan plaatsen.
 • Etc.
 • Etc.

Gratis eboek

Hier kan je mijn gratis boek downloaden.

 

T – Tijdgebonden: Heb ik aangegeven wanneer ik mijn doel heb gerealiseerd?

==> Ja, namelijk in 2015.

Je kan dit natuurlijk nog specifieker maken door voor jezelf te bepalen hoeveel omzet je per maand wil gaan realiseren, dus bijvoorbeeld:

Maand:

 1.                                 €   1.000
 2.                                 €   3.000
 3.                                 €   3.000
 4.                                 €   4.000
 5.                                 €   7.000
 6.                                 €   5.000
 7.                                 €   6.000
 8.                                 €   5.000
 9.                                 €   4.000
 10.                                 €   5.000
 11.                                 €   4.000
 12.                                 €   3.000

Totaal derhalve € 50.000

Dit geeft je de mogelijkheid om continu vast te stellen of je op schema ligt en indien dit niet het geval is, de mogelijkheid om bij te sturen daar waar nodig.

Waarom je doel SMART maken?

SMART doelen is een voorwaarde om je goed te kunnen focussen en dat wat je aandacht geeft dat groeit zegt men.

Maar wat gebeurt er nu precies als je begint te focussen?

Wanneer je begint te focussen op iets dan gebeuren er een paar dingen.

 1. Als eerste begin je ideeën te krijgen over hoe je deze ideeën kan realiseren.
 2. Als tweede, doordat je ideeën begint te krijgen word jij je ook bewust van de hulpbronnen welke jij kan gaan inschakelen.
 3. En als derde ga je motivatie voelen om ook in actie te komen.

Je bent geïnspireerd om werkelijk actie te gaan ondernemen. Doordat je focus behoudt op jouw doel ontwikkel je nieuwe vaardigheden die jou in staat stellen om jouw ambitieuze doelen ook te bereiken. En je krijgt constant feedback. Deze feedback stelt je in staat om bij te sturen daar waar nodig en stap voor stap in de richting van jouw doel te blijven bewegen.

Focus en SMART doel voorbeeld 3

Wanneer ik mijn focus op mijn website richt dan begin ik ideeën te krijgen wat ik kan doen om mijn website verder uit te bouwen. Ik krijg ideeën over nieuwe blog onderwerpen, nieuwe boeken en mogelijke video ́s.

Ik vraag mezelf af waar bezoekers van mijn site geïnteresseerd in zijn en waarmee ik hun van dienst kan zijn. Aansluitend vraag ik mij af hoe ik mijn bezoekers kan prikkelen om mijn blogs te lezen en mijn ebook te downloaden?

Daarbij ga ik op zoek naar inspirerende voorbeelden en websites die dit al goed doen.

 • Wat kan ik van hen leren?
 • Ik vraag mezelf af: wat doen zij goed?
 • En wat kan ik nog beter doen?

Wanneer ik blijf focussen en aandacht blijf geven aan mijn website dan groeit mijn website, het aantal blogs groeit, het aantal te downloaden ebooks groeit en de bezoekersaantallen groeien.

Alleen aandacht geven is slechts een eerste stap. Wat ik vaak zie en hoor is dat mensen zeggen dat zij geloven hun doel te kunnen behalen. Natuurlijk moet je geloof hebben in de haalbaarheid van je doel, maar geloof alleen levert je helemaal niets op, in ieder geval geen resultaten.

Je zal focus dienen te behouden en ook geïnspireerde actie dienen te ondernemen.

 Focus is belangrijk

Maar het is onmogelijk om focus te behouden als je niet precies weet wat je wil bereiken. Je dient jouw doel helder en scherp op je netvlies te hebben staan.

Alleen dan kan je heel geconcentreerd je aandacht en energie op je doel richten.

Binnen je focusgebied neem je veel meer waar en ook neem je veel scherper waar. Denk hierbij maar aan het brandpunt van een vergrootglas. Je gaat oplossingen zien voor de uitdagingen waarmee je geconfronteerd wordt.

 Focus is derhalve een belangrijke eerste stap in het doelen stellen proces.

En SMART doelen zijn een voorwaarde om focus te behouden en ik heb jou in dit smart doel voorbeeld 3 een goed uitgewerkt voorbeeld willen aanreiken.

error: Content is protected !!