Categorieën
Teamdoelen

Teamdoelen en Persoonlijke Doelen

Teamdoelen en persoonlijke doelen kunnen elkaar versterken.

Teamdoelen en persoonlijke doelen
In de vorige teamdoelen blog hebben we gekeken naar de basis om extra toegevoegde waarde te creëren. Door meer uit te gaan van een win – win – win komen teamdoelen en persoonlijke doelen ook meer op 1 lijn te liggen.

En wanneer teams  zelf snel beslissingen dienen te nemen, dan dienen de belangen van alle betrokkenen in de afwegingen meegenomen te worden. Een win – win – win maakt dit mogelijk.

Teamdoelen en Persoonlijke Doelen.

Doelen stellen is 1. Maar aansluitend dienen ook vragen gesteld te worden als:

Categorieën
Teamdoelen

Concrete teamdoelen stellen is concrete afspraken maken

Concrete teamdoelen stellen

Concrete teamdoelen stellen

Wanneer je meer controle over jouw leven wil krijgen, dan dien je allereerst meer controle over je eigen gedachten te krijgen.

Waarom?

Je gedachten beïnvloeden in belangrijke mate je emoties.

En jouw emoties beïnvloeden weer je gedrag.

Dit gedrag heeft aansluitend natuurlijk weer een enorme invloed op de resultaten die je ervaart.

Resultaten welke zowel positief als negatief kunnen zijn.

Samenwerking om doelen te bereiken

Categorieën
Teamdoelen

Team commitment – unanimiteit en SMART

Team Commitment

Team Commitment

Is unanimiteit noodzakelijk voor team commitment?

Veranderingen kunnen alleen succesvol worden doorgevoerd als betrokkenen uit vrije wil kiezen voor de verandering, niet omdat het ‘moet’ was mijn stelling in mijn blog ‘vroeger was alles beter’.

Een lezer stelde hierop de volgende vraag (bedankt!):

Dienen alle teamleden dan een besluit inzake veranderingen goed te keuren en zo nee, heeft dit dan invloed op het team commitment?

Categorieën
Stap 1 - Bepaal je doel Stap 5 - Betaal de prijs en onderneem actie

Weerstand – Hoe overwin ik weerstand?

Hoe overwin ik weerstand?

weerstand

Heb jij een ambitieus doel gesteld waar meerdere mensen bij betrokken zijn?

Ervaar jij onvoldoende draagvlak?

Ervaar je weerstand tegen jouw plannen?

Boek je geen resultaten?

error: Content is protected !!