Categorieën
Teamdoelen

Concrete teamdoelen stellen is concrete afspraken maken

Concrete teamdoelen stellen

Concrete teamdoelen stellen

Wanneer je meer controle over jouw leven wil krijgen, dan dien je allereerst meer controle over je eigen gedachten te krijgen.

Waarom?

Je gedachten beïnvloeden in belangrijke mate je emoties.

En jouw emoties beïnvloeden weer je gedrag.

Dit gedrag heeft aansluitend natuurlijk weer een enorme invloed op de resultaten die je ervaart.

Resultaten welke zowel positief als negatief kunnen zijn.

Samenwerking om doelen te bereiken

Categorieën
Teamdoelen

Team commitment – unanimiteit en SMART

Team Commitment

Team Commitment

Is unanimiteit noodzakelijk voor team commitment?

Veranderingen kunnen alleen succesvol worden doorgevoerd als betrokkenen uit vrije wil kiezen voor de verandering, niet omdat het ‘moet’ was mijn stelling in mijn blog ‘vroeger was alles beter’.

Een lezer stelde hierop de volgende vraag (bedankt!):

Dienen alle teamleden dan een besluit inzake veranderingen goed te keuren en zo nee, heeft dit dan invloed op het team commitment?

Categorieën
Teamdoelen

Teamdoelen stellen en Focus

Teamdoelen stellen en focus in relatie tot een jaarplan

Teamdoelen stellen en focus

Teamdoelen stellen en focus in relatie tot een jaarplan.

Heeft jouw team een teamdoel?

Heeft jouw team focus?

Een team zonder doelstellingen is geen team, immers als er geen gezamenlijke doelstellingen zijn is er ook helemaal niets wat het team bindt.

Natuurlijk kan het leuk en gezellig zijn met elkaar, maar dat is niet wat ik bedoel en dit is natuurlijk ook geen doel op zich.

error: Content is protected !!