Categorieën
Teamdoelen

Team commitment – unanimiteit en SMART

Team Commitment

Team Commitment

Is unanimiteit noodzakelijk voor team commitment?

Veranderingen kunnen alleen succesvol worden doorgevoerd als betrokkenen uit vrije wil kiezen voor de verandering, niet omdat het ‘moet’ was mijn stelling in mijn blog ‘vroeger was alles beter’.

Een lezer stelde hierop de volgende vraag (bedankt!):

Dienen alle teamleden dan een besluit inzake veranderingen goed te keuren en zo nee, heeft dit dan invloed op het team commitment?

error: Content is protected !!