Categorieën
Teamdoelen

Team commitment – unanimiteit en SMART

Team Commitment

Team Commitment

Is unanimiteit noodzakelijk voor team commitment?

Veranderingen kunnen alleen succesvol worden doorgevoerd als betrokkenen uit vrije wil kiezen voor de verandering, niet omdat het ‘moet’ was mijn stelling in mijn blog ‘vroeger was alles beter’.

Een lezer stelde hierop de volgende vraag (bedankt!):

Dienen alle teamleden dan een besluit inzake veranderingen goed te keuren en zo nee, heeft dit dan invloed op het team commitment?

Team Commitment

Er zijn meerdere manieren om team commitment te bewerkstelligen.

Het is dus niet nodig dat elke besluit met unanimiteit genomen dient te worden.

Dit zou namelijk betekenen dat alle teamleden – zonder uitzondering – het met elkaar eens dienen te zijn en aanwezig dienen te zijn.

In heel veel situaties dienen dagelijks besluiten genomen te worden en indien unanimiteit dan als uitgangspunt zou worden genomen dan:

 • Gaat dit ten koste van de snelheid.
 • Kan dit uitgangspunt uitmonden in besluiteloosheid.
 • Levert dit verder ook geen toegevoegde waarde.

Zolang een genomen besluit:

 • In lijn ligt met de ambitie en de doelstellingen van het team.
 • Dan zal het genomen besluit ook automatisch gedragen worden door de teamleden.
 • Daar is geen unanimiteit voor nodig.
 • Wat wel nodig is voor teamcommitment is een jaarplan.

Dit geeft wel direct het belang van heldere teamdoelstellingen aan.

Doelstellingen zijn helder en specifiek als deze SMART zijn omschreven.

Hoe helderder de doelstellingen zijn omschreven, des te duidelijker is:

 • S  – wat het doel is,
 • M – of er vorderingen gemaakt worden / zijn,
 • A – welke acties ondernomen dienen te worden om het doel te realiseren,
 • R – welke resultaten met de ondernomen resultaatgerichte acties behaald gaan worden,
 • T – wanneer het doel gerealiseerd dient te zijn.

Ook is dan volkomen duidelijk of de genomen besluiten in lijn liggen met de teamdoelstellingen.

Daarentegen, als een doel vaag is omschreven, zal het voor de teamleden niet duidelijk zijn of het genomen besluit in lijn ligt met de ambitie en doelstellingen van het team.

Smart doelstellingen dragen bij aan het Team commitment!

Doelen stellen doe je samen met de Doelen Stellen Gids

error: Content is protected !!