Categorieën
Teamdoelen

Teamdoelen en Agile. Waarom teamdoelen ‘agile’ maken?

Teamdoelen en agile

Teamdoelen en agile
Niet alleen bij persoonlijke doelen is de ‘waarom’ vraag belangrijk. Ook bij teamdoelen dient dezelfde ‘waarom’ vraag gesteld en beantwoord te worden. Iedereen wil immers weten waarvoor hij het doet. Wat is de relatie tussen teamdoelen en agile? En welke rol speelt het jaarplan hierin?

Vaak zijn teamdoelen afgeleid van de missie en visie van het team en/of bedrijf. Veelal worden deze (team)doelen in het jaarplan benoemd.

Hierbij kan je onderscheid maken tussen:

 1. De strategische doelen (voor de (middel)lange termijn).
 2. En de jaardoelen uit het SMART actieplan.

Teamdoelen geven richting en focus.

Deze doelen maken duidelijk waar het team heen gaat.

Teamdoelen geven aan wat:

 • Het team wil bereiken.
 • De stip op de horizon is waarnaartoe gewerkt wordt.
 • De ambitie van het team is.
 • Hoe hoog men de lat legt.

Een team bestaat uit individuen met ieder hun eigen principes, eigen routines en eigenaardigheden. De eigenaardigheden komen naar voren in het gedrag. De ene keer ergeren en irriteren de individuele leden zich aan het gedrag van de ander. En een andere keer accepteren zij elkaars eigenaardigheden.

Wat doen teamdoelen?

Wanneer duidelijk is gecommuniceerd aan de leden:

 • Waarom het behalen van de teamdoelen belangrijk is.
 • Wat het gedeelde belang is ofwel de win- win – win (alle teamleden en stakeholders winnen dus).
 • Waarvoor men het doet.
 • Dan ontstaat er automatisch veel meer draagvlak en betrokkenheid bij de teamleden.

Ook is er dan sprake van focus. Het instrument om afstemming te bereiken is het jaarplan.

De focus is dan gericht op de gezamenlijke doelstellingen. En niet op de eigenaardigheden van de individuen.

Dat wat je aandacht geeft groeit. Geef aandacht aan de gezamenlijke teamdoelen. Onderlinge acceptatie is dan het bijproduct. En het draagvlak en de betrokkenheid die daarmee ontstaan zijn voorwaarden voor agiliteit.

Teamdoelen en agile

Teamleden werken samen om (extra) waarde te creëren. Flexibiliteit wordt hierbij steeds belangrijker.

Wil een organisatie in dynamische marktomstandigheden goed kunnen opereren dan dient de organisatie zelf maximaal flexibel te zijn.

Om als organisatie maximaal flexibel te zijn dienen de teamleden elkaars eigenaardigheden te accepteren.

SMART geformuleerde teamdoelen met een win-win-win plus weten ‘waarom’ het belangrijk is de teamdoelen te bereiken zijn een vereiste voor agiliteit.

De teamleden zijn maximaal flexibel als zij achter de teamdoelstellingen staan, deze begrijpen, actief supporten, en deze teamdoelstellingen ook daadwerkelijk willen bereiken.

Breng Teamdoelen en agile op 1 lijn

Een win – win – win verbindt de bedrijfsdoelstellingen met de individuele drijfveren van de teamleden en met de waarden van alle andere stakeholders.

Teamdoelen en agile en persoonlijk doelen komen dan op 1 lijn te liggen. Dit biedt een goede basis om extra toegevoegde waarde in de meest brede zin te creëren. Een toegevoegde waarde vormt het bestaansrecht van organisaties en begint met het beantwoorden van de vraag: waarom deze teamdoelen?

 • Dan is voor iedereen duidelijk waarvoor hij het doet.
 • Alleen dan kunnen echte veranderingen plaatsvinden en zal men bereid zijn om actie te ondernemen om de visie te realiseren.

Wil jij als teamlid smart doelen gaan stellen, download dan ons gratis ebook.

 

error: Content is protected !!