Categorieën
Teamdoelen

Teamdoelen stellen en Focus

Teamdoelen stellen en focus in relatie tot een jaarplan

Teamdoelen stellen en focus

Teamdoelen stellen en focus in relatie tot een jaarplan.

Heeft jouw team een teamdoel?

Heeft jouw team focus?

Een team zonder doelstellingen is geen team, immers als er geen gezamenlijke doelstellingen zijn is er ook helemaal niets wat het team bindt.

Natuurlijk kan het leuk en gezellig zijn met elkaar, maar dat is niet wat ik bedoel en dit is natuurlijk ook geen doel op zich.

Zonder teamdoelstellingen kunnen de teamleden wel degelijk een inspanning verrichten, maar zijn dan niet resultaatgericht bezig.

Om resultaatgericht als team aan de slag te gaan dient het team een richtpunt te hebben.

Wat helpt is een inspirerende visie. Wanneer een bedrijf een inspirerende visie heeft geformuleerd, dan hebben alle medewerkers een richtpunt waar alle acties op gericht zijn. Deze inspirerende visie beschrijft het verwachte eindresultaat waar jullie alles voor willen doen. Wil jij een eigen inspirerende visie ontwikkelen?

Teamdoelen stellen

De teamdoelstellingen geven het team focus en zijn het richtpunt voor het team. Hierbij kan je concrete jaardoelen met elkaar bepalen welke afgeleid zijn van de strategische speerpunten uit het jaarplan. 

Zo maak je een doel in 5 stappen smart.

In de doelen stellen gids geef ik een eigen invulling aan de term smart, tenminste wat de a en de r betreft. Veelal staat de a van smart voor acceptabel en de r van smart voor realistisch.

Acceptabele en realistische doelen geven echter weinig energie en roepen geen passie op bij mensen.

Je komt natuurlijk niet een uur eerder je bed uit om aan een acceptabel doel te gaan werken!

Bij de doelen stellen gids staat de A voor Ambitieus en de R voor Resultaatgericht.

In tegenstelling tot acceptabele doelen kom je voor ambitieuze doelen wel een uur eerder je bed uit.

Ambitieuze teamdoelen stellen levert een intrinsieke motivatie op bij de teamleden en laten het team de volgende stap zetten.

Het geeft het team inspiratie, energie en motivatie om in beweging te komen en er met 100% commitment voor te gaan.

Feedback, Teamdoelen stellen en focus

De teamdoelstellingen geven naast richting en focus een mogelijkheid tot verbeteren.

Immers als vastgesteld wordt dat de doelstellingen uit het jaarplan niet gehaald zijn, of niet in het gewenste tempo gerealiseerd gaan worden, dan geeft deze vaststelling een ingang voor het team om te verbeteren en daardoor succesvol te groeien als team.

Feedback is altijd belangrijk.

Niet alleen voor persoonlijke doelen maar ook bij teamdoelen.

Bovendien, als je helder communiceert dat (team)doelstellingen belangrijk zijn om te kunnen verbeteren, dan creëer je een veilige omgeving voor de teamleden om ook ambitieuze doelen te gaan stellen.

Teamrollen, team doelen stellen en focus behouden

Vanuit de jaarplan aanpak is stap 1 om een team te formuleren.

Alleen ga je sneller maar samen kom je natuurlijk veel verder.

Het maken van een bedrijfsjaarplan in teamverband verbindt en inspireert. En wanneer je dit samen met collega’s die een duidelijke toegevoegde waarde leveren op bepaalde onderdelen uit het plan doet, dan volgt een succesvol traject.

Zodra je een team samenstelt dien je ook te kijken naar de verschillende teamrollen. Als verschillende mensen in een team gaan samenwerken gaan meer factoren een rol spelen is niet alleen meer de vakinhoudelijke kennis van belang. Samenwerking vergt afstemming en dan moet ook duidelijk zijn wat de verwachtingen over en weer zijn. Welke rol ga jij oppakken? Waar komen jouw kwaliteiten het beste tot hun recht? Ben je de leider of meer de creatieveling van de groep? Of kom jij juist tot je recht als de advocaat van de duivel speelt? De juiste rol oppakken en je kwaliteiten inzetten is een succes bepalende factor.

error: Content is protected !!