Het verbeteren van de performance van bedrijven en mensen, zodat betere bedrijfsresultaten behaald worden.

Verbeteren Performance bedrijven

Betere bedrijfsresultaten zijn altijd haalbaar

Ben jij op zoek naar een ingang om de bedrijfsresultaten te verbeteren? 

Weet jij niet goed hoe jij dit moet aanpakken?

Ben jij niet tevreden over hoe jouw bedrijf zich de afgelopen drie jaar heeft ontwikkeld?

Dit is wat wij doen. 

Wij maken inzichtelijk voor organisaties op welke performance gebieden zij tekortkomen als het gaat om winstgevende jaarplannen en het behalen van betere  bedrijfsresultaten. 

500% sneller business doelen bereiken

En aangezien organisaties de optelsom zijn van de mensen die er werken, betekent een tekort op een performance gebied een tekort aan kennis, middelen, vaardigheden of drive bij de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor deze performance (gebieden).

Verbeteren

Performance bedrijven

Wij kunnen jou helpen bij het verbeteren van de performance van jouw bedrijven en mensen.

De zwakste schakels

Het uitgangspunt wat wij hanteren is dat de ketting zo sterk is als de zwakste schakel. Wil je als bedrijf groeien en betere bedrijfsresultaten behalen, dan moet je op alle performance gebieden goede resultaten laten zien.

Je kan uitblinken op enkele performance gebieden, maar als jij op andere performance gebieden te laag scoort/onvoldoende scoort, dan ga je niet doorgroeien naar het volgende niveau met jouw bedrijf. Dus als jij niet tevreden bent met hoe jouw bedrijf zich de laatste jaren heeft ontwikkeld, dan moet je het vanaf vandaag anders gaan aanpakken. Hoe?

Nulmeting voor bedrijven

 

Onze nulmeting geeft jou een snelle ingang om zicht te krijgen op welke performance gebieden jij als eerste moet verbeteren, om betere bedrijfsresultaten te kunnen laten zien. 

Doelen stellen gids

Weet dat betere bedrijfsresultaten altijd haalbaar zijn, ook voor jou. Zodra jij aandacht gaat geven aan de zwakste performance gebieden dan ga jij groeien en verbeteren op deze nu nog zwakkere performance gebieden.

Onze nulmeting maakt de zwakste en de sterkste schakels binnen jouw organisatie zichtbaar. En als jij aan de slag gaat om verbeter acties op te pakken samen met jouw team, dan is het onontkoombaar dat betere bedrijfsresultaten gaan volgen.

Besef dat een verbeter kans voor jouw organisatie tevens een verbeter kans is voor jouw medewerkers, omdat organisaties nu eenmaal de optelsom zijn van de mensen die er werken.

Hoe verbeter jij de performance van jouw bedrijf?

Verbeteren
Performance
Bedrijven

Verbeteren Performance bedrijven

8 stappen voor het verbeteren van de performance bedrijven

Stap 1: Nulmeting voor bedrijven.

Begin altijd met een nulmeting. Speciaal voor kleine- en middelgrootte bedrijven hebben wij de DSG nulmeting ontwikkeld. Een nulmeting om snel en eenvoudig vast te stellen waar jij nu staat met jouw organisatie en op welke performance gebieden de grootste verbeter kansen voor jouw organisatie liggen.

Stap 2: Ontvang je score en identificeer op welke performance gebieden jij laag scoort.

Je kan niet verbeteren als je niet precies weet wat je moet verbeteren. Met de uitkomst van de nulmeting heb jij het grootste probleem getackeld waar bedrijven mee worstelen. 

Wat is het grootste probleem?

Het grootste probleem is dat mensen niet zelf (in)zien dat hun power (hun score) te laag is. 

Als teveel mensen binnen dezelfde organisatie dit probleem hebben, heeft de organisatie dit probleem eveneens. En weet dat de meeste menen hun eigen beperkingen niet (willen) kennen en erkennen. Dat betekent ook dat zij niet inzien dat hun performance niet goed (genoeg) is. Een nul meting maakt tekorten zichtbaar.

Stap 3: Schrijf een winstgevend jaarplan.

Het winstgevend jaarplan is het instrument om het gehele team in de juiste richting te laten bewegen. Hoe je het jaarplan traject kan invullen hebben wij uitgebreid beschreven.

Stap 4: Bepaal de strategie.

Jij als leider moet strategisch denken. Strategisch denken begint met het hebben van een visie. Strategisch denken is geen luxe maar noodzaak voor iedereen die een business runt of leidinggeeft aan een businessunit of afdeling. Alleen proberen de business draaiende te houden brengt jou (en jouw organisatie) niet verder. Strategisch denken vergt een visie. Zonder visie geen strategie. De juiste strategische keuzes maken kan alleen als de visie geformuleerd is. Een visie is de routekaart voor veranderingen! Strategisch denken begint met een visie. Hoe je jouw visie denkt te gaan realiseren werk je uit in een strategisch plan. 

Stap 5: Verbeter cultuur introduceren.

Als jij binnen jouw bedrijf een verbeter cultuur introduceert en constant kleine noodzakelijke verbeteringen gaat aanbrengen, dan ga jij ook een meer voorspelbare uitkomst en dus ook meer voorspelbare bedrijfsresultaten krijgen. Door continu de performance te blijven monitoren en met jouw team de focus te richten op het continu verbeteren van de performance van jouw bedrijven, ga jij – onontkoombaar – betere bedrijfsresultaten behalen. Een verbeter cultuur introduceren betekent ook dat je jouw mensen in de juiste rol moet zetten, zodat jouw mensen hun sterktes laten zien en deze sterkes/kwaliteiten verder kunnen gaan ontwikkelen.

Stap 6: Teamflow.

Wanneer jij en jouw team vanuit jullie sterktes opereren, dan is er automatisch sprake van betere prestaties, een hogere drive en meer (zelf)vertrouwen. In flow leveren jullie de beste prestaties en laat het team een grote drive zien en beschikt het over veel vertrouwen. Iedereen voelt zich op zijn best en laat zijn beste prestaties zien. 

Weet jij dat er triggers zijn om meer flow in je team te krijgen? 

En weet je ook dat onderzoeken van Deloitte en MCKINSEY hebben aangetoond dat de productiviteit in flow 500% hoger ligt? 

Als jij betere bedrijfsresultaten wil behalen dan kan je niet om de flow triggers heen en moet je deze willen gaan inzetten. Een verbeter cultuur is noodzakelijk om de voorwaarden voor flow goed in te vullen, omdat je dan de vaardigheden blijft verbeteren, waardoor je grotere uitdagingen aan kan gaan.

Stap 7: Volg een voorspelbaar proces om een voorspelbare uitkomst te krijgen.

Weet ook dat als jij de verbeter reis aanvangt en jouw visie tracht te gaan realiseren, dat jij altijd te maken krijgt met meevallers en tegenvallers. Ook dit is een gegeven. Er zal altijd een bepaalde mate van onvoorspelbaarheid in een (organisatie)systeem zitten. Niet alles is te controleren en te voorspellen.

Continu treden er kleine veranderingen op in de vorm van gebeurtenissen, nieuwe klanten, nieuwe concurrenten, nieuwe gebeurtenissen. Hoe meer veranderingen er tegelijkertijd optreden, des te meer willekeur en chaos je zal ervaren. De ene keer zie je de resultaten hiervan terug in de vorm van meevallers en de andere keer in de vorm van tegenvallers. Deze meevallers en tegenvallers horen bij het leven en voorkomen dat het leven saai wordt. 

Maar door een voorspelbaar proces te volgen wat leidt tot een voorspelbare uitkomst, ga jij ondanks alle verrassingen, veranderingen en tegenvallers, onontkoombaar betere bedrijfsresultaten behalen. 

Stap 8: Zet de volgende stap

Ga 500% sneller business doelen bereiken samen met de Doelen Stellen Sids en tackel de 2 grootste belemmerende factoren waar veel ondernemers tegenaan lopen om betere financiële resultaten te behalen. 

Doelen stellen gids

Nulmeting voor bedrijven

Wij maken snel inzichtelijk op welke performance gebieden organisaties nu achterblijven en waar de grootste verbeter kansen liggen. Onze nulmeting geeft jou een vliegende start. Jij gaat direct aan de slag op die performance gebieden waar de grootste verbeter kansen voor jou liggen.

Mijn garantie

Ik ga voor100% tevreden leden en ambassadeurs. Meld je aan en ga aan de slag. Jij hebt niets te verliezen – alle risico’s liggen bij mij. 

© Doelen Stellen Gids - alle rechten voorbehouden

error: Content is protected !!