Verbeteren van bedrijfsresultaten en Newton

Verbeteren van bedrijfsresultaten en newton

Het verbeteren van bedrijfsresultaten en de wetten van Newton hebben alles met elkaar te maken. De wetten van Newton maken duidelijk dat er een kracht nodig is om een resultaatverbetering in gang te zetten.

Verbeteren van bedrijfsresultaten en Newton

  • Want als er geen kracht wordt aangewend blijft de organisatie in rust volgens deze natuurwet.
  • En hoe groter de gewenste of noodzakelijke resultaatverbetering moet zijn, des te meer kracht hiervoor aangewend zal moeten worden.
  • En er is dus echt heel veel kracht nodig om een grote resultaatverbetering bij een grote (re)organisatie te bewerkstelligen!

En dat is dan ook meteen de reden waarom er te vaak ook helemaal niets terecht komt van een grote reorganisatie. Dit kost volgens deze natuurwet gewoonweg heel veel energie. En zonder de aanwending van genoeg energie is er niet voldoende kracht om de resultaatverbetering in gang te zetten, en dus gebeurt er helemaal niets volgens deze natuurwet. Misschien is onderstaand plaatje van veranderingen en chaos wel herkenbaar voor je?

En natuurwetten gelden altijd, daar zijn het nu eenmaal natuurwetten voor. Het proces van order naar verval wordt beschreven in de 2e wet thermodynamica.

2e wet thermodynamica

Iets kan goed zijn, maar het kan altijd beter. Sterker nog, als je het niet beter maakt wordt het automatisch slechter.

Zonder het toevoegen van energie ontstaat er automatisch verval en chaos. Je hoeft er helemaal niets voor te doen! Hoe ik dat bedoel? Heel simpel, ruim je kamer, keuken of kantoor een maand lang niet op en het wordt vanzelf vies en stoffig. Het vergt een actieve inspanning om verval en viezigheid te voorkomen.

En dat geldt niet alleen voor je kamer of keuken!

Het vergt eveneens een constante actieve inspanning om verval en chaos binnen jouw bedrijf te voorkomen. Lever je deze actieve inspanning niet, dan krijg je automatisch verval en chaos in processen, kwaliteit en kwantiteit en onrust bij je mensen en collega´s.

Het gevolg laat zich raden … LAGERE BEDRIJFSRESULTATEN.

Dit verval, deze chaos heeft een naam in de natuurkunde. Men noemt dit entropie.

En wil je dit verval aanpakken en probeer je jouw organisatie in beweging te krijgen dan miet je heel veel energie aanwenden om deze beweging op gang te krijgen. Ook als de organisatie in beweging begint te komen dan moet er nog steeds veel energie worden aangewend om de beweging te versnellen en momentum te creëren. Is er eenmaal momentum dat moet nog steeds voldoende energie worden aangewend om het momentum in stand te houden. Maar de meeste energie is nodig om de beweging op te starten. Het begin is het moeilijkst, kost veruit het meeste energie en daarom stranden heel veel initiatieven ook al in de beginfase. 

Grote projecten vergen heel veel energie en dus ook een heel team van gedreven mensen die de verandering omarmen! Denk hierbij altijd aan de vitaliteitscurve.

Ontstaat er beweging en begint het momentum op gang te komen, laat het dan nooit stoppen! Maak altijd het project af! Het is een enorme verspilling van energie als je een in gang gezette beweging laat stilvallen en daarna vanuit stilstand weer op gang moet brengen.