Waarom zou je doelen gaan stellen

Waarom zou je doelen gaan stellen?

waarom zou je doelen gaan stellen
Laten we een antwoord op de vraag formuleren waarom zou je doelen gaan stellen. Mijn stelling is dat als je meer succes wil hebben in het leven en succesvol wil zijn dan dien je te bepalen wat je wilt:

 • Bereiken.
 • Realiseren.
 • Ervaren.
 • Ontwikkelen.
 • Bezitten.

Als je niet weet wat je wilt dan ben je in feite stuurloos.

Doelen stellen is voor heel veel mensen geen vanzelfsprekendheid. Slechts een enkeling stelt persoonlijke doelen. De vraag die al snel opkomt is zijn doelen dan haalbaar?

En het antwoord op deze vraag is bepalend of je doelen gaat stellen of niet. Wanneer je ervan overtuigd bent dat jouw doelen niet haalbaar zijn, dan ga je logischerwijs geen doelen stellen. Echter als jij ervan overtuigd bent dat jouw doelen wel haalbaar zijn dan ga je natuurlijk wel doelen stellen.

In plaats van de vraag “zijn doelen haalbaar?” kan je beter de vraag stellen:

Hoe kan ik met PLEZIER mijn doelen realiseren?

Dit is een versterkende vraag die je op het spoor zet om antwoorden te gaan vinden die resulteren in het bereiken van jouw doelen. Op de Doelen Stellen Gids site krijg je een gestructureerde manier aangereikt om je doelen te realiseren en ik ga nog een stap verder. Je krijgt namelijk een manier aangereikt om je doelen met plezier te realiseren! Door de stappen helder, gestructureerd en stap voor stap toe te lichten ga je inzien ‘hoe’ jij met plezier jouw doelen gaat realiseren. Dit de is de vraag die wij onszelf gesteld hebben bij de Scheybeeck Academy.

Waarom stellen bedrijven een jaarplan op?

Voordat we de vraag beantwoorden waarom zou je doelen gaan stellen kijken we eerst naar het bedrijfsleven. Binnen het bedrijfsleven is het een vanzelfsprekendheid dat er jaarlijks doelen worden gesteld. Soms noemt men dit targets, jaarplannen of verbetervoorstellen. Je kunt het samenvatten onder de noemer doelen stellen.

Laten we eens kijken waarom succesvolle ondernemingen jaarlijks doelstellingen formuleren en dan samen vaststellen of deze argumenten ook voor ons persoonlijk kunnen gelden.

Er is een groot aantal redenen waarom bedrijven doelen stellen. Bedrijven stellen doelen omdat het belangrijk is dat zij succesvol zijn en blijven.

Net zoals succes voor individuen een persoonlijke betekenis heeft geldt dat natuurlijk ook voor bedrijven. Succesvol zijn gaat verder dan alleen geld verdienen. Binnen het bedrijfsleven blijft dit echter wel een belangrijk aspect omdat het voor het voortbestaan van een bedrijf nu eenmaal noodzakelijk is dat er genoeg geld verdiend wordt. Als er (een aantal jaren) geen geld wordt verdiend  is de kans groot dat het bedrijf failliet gaat en werknemers hun baan verliezen.

Conclusie waarom bedrijven doelen stellen

Bedrijven stellen dus niet alleen doelen om succesvol te zijn en succesvol te blijven maar ook om te blijven bestaan!

Welke doelen gesteld worden om succesvol te zijn en te blijven verschilt van bedrijf tot bedrijf.

De doelen kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld omzetgroei, het imago, kostenreducties, het veroveren van nieuwe markten, duurzaamheid, het verhogen van klanttevredenheid en medewerkerstevredenheid, het openen van nieuwe vestigingen, het voeren van nieuwe producten, etc.

Door het stellen van doelen, creëren bedrijven een focus waardoor werknemers zich op de juiste zaken richten.

Zij zijn hierdoor met de juiste dingen bezig waardoor zowel de gewenste verandering als waardevermeerdering gecreëerd wordt.

Waarom zou je doelen gaan stellen?

Deze lijst is zeker nog niet volledig maar geeft ons al heel snel een groot aantal antwoorden op de vraag waarom zou je doelen gaan stellen. Doelen stellen doet men om:

 • Succesvol te zijn.
 • Succesvol te blijven.
 • Te overleven.
 • Banen te behouden.
 • Focus te creëren.
 • Zich bezig te houden met de juiste zaken.
 • Gewenste verandering te realiseren.
 • Waarde te creëren.

Waarom persoonlijke doelen stellen?

De vraag is nu of al deze redenen ook voor ons persoonlijk kunnen gelden?

Kom jij net als ik tot de conclusie dat al deze redenen ook voor jou persoonlijk gelden, uitgezonderd wellicht het stellen van doelen om te overleven?

Net als bedrijven dienen ook jij en ik doelen te stellen om succesvol te zijn en te blijven.

Als er situaties in ons leven voorkomen die verandering behoeven of als we extra waarde willen creëren zullen wij doelen moeten stellen.

Als je een doel stelt en actie onderneemt dan creëer je een beweging die tot die gewenste verandering kan leiden. Focus is hierbij onontbeerlijk.

Maar misschien zijn er nog wel andere goede argumenten te bedenken die met name van toepassing zijn voor het stellen van persoonlijke doelen?

Persoonlijke doelen stellen brengt nog meer voordelen

Doelen stellen brengt een aantal voordelen mee omdat je:

 • Verantwoordelijkheid voor jouw eigen leven neemt en je niet leiden door anderen.
 • Bepaalt wat jou gelukkig maakt en waar je plezier  aan beleeft en hier ga jij je dus op richten.
 • Veel meer resultaatgericht bezig  gaat zijn in plaats van inspanningsgericht.
 • Actie  onderneemt omdat de actie je iets brengt wat je leuk vindt en waarvan je energie krijgt.

Al met al genoeg redenen waarom je doelen zou gaan stellen.

Wat wil je veranderen de komende 3 maanden?

Ga er maar van uit dat zonder koerswijziging de komende 3 maanden er ongeveer net zo uit zien als de afgelopen 3 maanden.

Als je nu vaststelt dat de afgelopen 3 maanden niet gebracht hebben waar je op had gehoopt dan zal je nu actie moeten ondernemen. Je dient doelen te stellen om over 3 maanden niet weer dezelfde conclusie te hoeven trekken. Namelijk de conclusie dat de afgelopen 3 maanden wederom niet gebracht hebben waar je op had gehoopt.

Als je andere resultaten wilt behalen dan zal je andere acties vanuit een andere mind set dienen te ondernemen. Het is natuurlijk waanzin om een ander resultaat te verwachten terwijl je acties hetzelfde blijven.

Wil jij starten met doelen stellen?

Wanneer jij nu wil gaan starten met doelen stellen en meer verantwoordelijkheid voor jouw eigen leven wil gaan nemen dan heb ik een aantal suggesties voor je.

Ga vooral iets oppakken wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt. Zet plezier centraal op de doelen stellen reis.

“Hoe kan ik met PLEZIER mijn doelen realiseren?” is een hele krachtige vraag. Deze vraag stellen geeft je ook antwoorden. En door vervolgens op een gestructureerde manier aan de slag te gaan ga je met plezier doelen bereiken.

Wat kan je tegenhouden van het realiseren van jouw doelen als je:

 • 100% gecommitteerd bent om dit doel te bereiken.
 • 100% vertrouwen hebt in de haalbaarheid van jouw doelen.
 • Je plezier beleeft aan de acties, een gevoel van geluk ervaart tijdens de reis en volop energie hebt om actie te blijven ondernemen net zolang totdat je doel bereikt is.

Ik ben tot de conclusie gekomen dat wanneer jij aan twee voorwaarden voldoet, jij met plezier jouw doelen gaat bereiken. Wil je meer lezen over deze twee voorwaarden download hier mijn gratis eboek waarin ik deze voorwaarden met je deel.

Wil je meer lezen over hoe ik gekomen ben tot het opzetten van de deze site? Hier krijg je mijn antwoorden en deel ik tevens mijn visie en missie met jou.

error: Content is protected !!