Wat is jouw missie

Wat is jouw missie in jouw leven? De vraag ‘wat is mijn missie’ is een vraag die je vroeger of later stelt.

Wat is jouw missie

Wat is jouw missie?

Twee grote vragen die je kan stellen.

Wat zijn de twee grote vragen die iedereen zich op een bepaald moment in zijn leven stelt? De een stelt deze vragen op jonge leeftijd en de ander doet dit pas veel later. Soms moet je eerst iets meemaken, in positieve of negatieve zin, om jezelf deze vragen te stellen. Maar vroeger of later stel ook jij jezelf deze 2 vragen.

1: Wat is mijn levensdoel?

En als jij jezelf deze vraag stelt, op deze vraag terug blijft komen en telkens een stukje van de puzzel oplost en dus een antwoord op de vraag ‘wat is mijn levensdoel’ gaat formuleren komt direct de tweede vraag naar voren.

2: Hoe ga ik dit levensdoel ooit bereiken?

Hoe kan ik zo’n groot levensdoel ooit bereiken? Is er werkelijk een manier om te slagen? Of is dit gewoon onhaalbaar? Neem ik mezelf in de maling en kan ik dit idee van ‘een levensdoel’ maar beter loslaten?

Voor mij is het startpunt – bij alles wat je succesvol wilt doen – het hebben van een natuurlijke missie. Een groot levensdoel bereiken is onmogelijk zonder het hebben van een goede fundatie. En deze goede fundatie is jouw natuurlijke missie. De vraag beantwoorden wat is jouw groter doel ofwel missie in jouw leven is het startpunt voor succesvol zijn. En daarbij geef jij zelf betekenis aan het woord succesvol.

Misschien heb je eerder een poging ondernomen om je natuurlijke missie te ontdekken en is dit niet gelukt? Wellicht heb je de moed zelfs opgegeven om ooit nog jouw levensdoel te ontdekken? Ook kan het zijn dat je tot de conclusie bent gekomen dat er niet zoiets als een levensdoel bestaat?

Maar wat nu als er wel een natuurlijke missie voor iedereen bestaat?

Zou je deze dan willen ontdekken? En ben je dan bereid om er alles aan te doen om te achterhalen wat deze missie dan is? Ben je bereidt tijd en energie aan te wenden om er achter te komen wat jouw groter doel ofwel missie in jouw leven is?

Wat is jouw missie?

Het goede nieuws is dat het niet moeilijk is om jouw natuurlijke missie te ontdekken en te gaan benoemen. En de oplossing zit hem in het woordje ‘natuurlijk’. Je bent niet op zoek naar een missie maar op zoek naar jouw NATUURLIJKE missie. En NATUURLIJK wil zeggen dat het echt van jou is, omdat jij het bent, niet omdat je het verzint of denkt dat jij het bent. Natuurlijk wil zeggen dat het een missie is die jou op jouw lijf geschreven is, omdat jij dit bent. Dit maakt jouw natuurlijke missie WAARDEVOL. Waardevol voor jou en waardevol voor anderen, omdat je jouw natuurlijke aanleg inzet.

Het enige wat je hoeft te doen is een helder voorspelbaar proces te volgen. Een proces waarbij jij jouw basiswaarden identificeert en een betekenis geeft aan deze waarden. Vervolgens ga je een inspirerende visie hieruit afleiden. Aansluitend bepaal je wat de juiste rol is die je moet oppakken om de grootste impact te hebben om jouw visie ook daadwerkelijk te realiseren.

Wil jij de twee levensvragen voor jezelf beantwoorden?

Indien jij voor jezelf deze twee levensvragen wil beantwoorden dan wil ik je hier graag bij helpen. En als jij samen met mij dit voorspelbare proces doorloopt dan ga je antwoorden op deze 2 vragen krijgen. 100% gegarandeerd!

Wie heeft het meeste baat bij dit traject?

Ben jij geïnteresseerd in deze twee levensvragen en heb je min of meer de hoop opgegeven om nog antwoord op deze 2 levensvragen te krijgen dan is dit traject perfect voor jou. Ook wanneer je meer uit het leven wil halen dan je nu haalt dan is dit het ideale startpunt. Een missie vormt immers de stevige fundatie waar je verder op kan bouwen.

Bestel mijn boek, ga aan de slag en ontdek jouw eigen missie.

Een missie vormt de basis

Een missie vormt de basis voor verder succes in jouw leven. Waarom?

Omdat een missie jou RICHTING en ENERGIE geeft.

Zonder richting en energie begin je niets en krijg je niets groots gedaan.

Een missie geeft richting aan jouw leven en je creëert een levensdoel. Een levensdoel waarbij de richting en de reis zelf belangrijker worden dan alleen het eindresultaat. Je krijgt antwoord op de vraag ‘wie ben ik’ en ‘waarom ben ik hier’.

Een waardengedreven missie geeft aan wat jouw ‘grote doel’ is, het beantwoord de ‘grote waarom je het allemaal doet’ vraag.

Het geeft de richting aan waar al je acties op gericht zijn. 

Heb je geen missie, dan ontbreekt jouw ‘grote doel en grote waarom’ en heb je geen richting en dus is het gevolg dat je automatisch van links naar rechts gaat.

De missie vormt een logisch geheel met de visie. Het is jouw visie die grote verwachtingen wekt. En grote verwachtingen zijn een voorwaarde om betere resultaten te behalen. 

Zonder grote verwachtingen ontbreekt de drive om grote inspanningen te leveren. Het antwoord op de vraag ‘waarom zou ik dit allemaal doen’ ontbreekt en dus doe je het ook niet. 

De missie en visie zijn dus allesbepalend voor je toekomstig succes! De missie en visie vormen de energie- en inspiratiebron en geven altijd de juiste richting aan.

Een waarden gedreven missie geeft aan wat jouw ‘grote doel’ is, het beantwoord de ‘grote waarom je het allemaal doet’ vraag. 

Bovendien geeft het de richting aan waar al je acties op gericht zijn. 

Samenvattend:

  • Een missie beantwoord de grote ‘waarom’ vraag.
  • Jouw missie geeft de stip op de horizon aan waar al je acties op zijn gericht.
  • De missie vormt een logisch geheel met de visie. Het is jouw visie die grote verwachtingen wekt. En grote verwachtingen zijn een voorwaarde om betere resultaten te behalen.
  • Zonder grote verwachtingen ontbreekt de drive om grote inspanningen te leveren.
  • De missie en visie zijn dus allesbepalend voor je toekomstig succes!
  • Betere resultaten behalen begint met het ontdekken van je eigen missie.

Jouw missie vormt de basis voor de vier J’s in jouw leven.

De vier J’s

Je krijgt zicht op de vier J’s en dat betekent dat jij:

  1. De juiste dingen doet.
  2. Om de juiste redenen.
  3. De juiste actie onderneemt.
  4. In de juiste volgorde.

En dit leidt tot meer succes, meer succesvol zijn en meer zingeving in jouw leven!

Veel mensen worstelen onnodig met het stellen van haalbare doelen.

Als je dezelfde oude dromen hebt en je doelen geen stap dichter bij komen, praat dan met iemand die erom geeft … die het eerder heeft gedaan  … en het proces kent.

En blijf je na het lezen van mijn boek met vragen zitten? Geen probleem, mail mij/bel mij en ik help je gratis een volgende stap te zetten.

error: Content is protected !!