Categorieën
Stap 2 - Maak een plan op hoofdlijnen

Weerstand tegen Veranderingen

 Weerstand tegen veranderingen.

weerstand tegen veranderingen

De meeste mensen omarmen niet graag veranderingen.

Ik heb me ook vaak genoeg niet prettig gevoeld bij veranderingen.

Alleen soms is het wel nodig.

Op momenten is het zelfs noodzakelijk.

Op die momenten kan je maar beter mee gaan in de beweging.

Maar de logische vraag die jij jezelf stelt is of het ook voor jou beter of noodzakelijk is?

Je kan ook dwars tegen de veranderingen ingaan, er figuurlijk voor gaan liggen of je er tegen verzetten. Dit is veelal wel de eerste natuurlijke reactie van heel veel mensen.  

Het is de vraag of dit je verder brengt?

Het kost je sowieso heel veel energie en bovendien, de verandering is noodzakelijk en zal hoe dan ook plaatsvinden. Ook zonder jouw instemming en medewerking. Veranderingen roepen vragen op. Iedere betrokkene stelt voor zichzelf de vraag “wat betekent deze verandering voor mij persoonlijk?”.

Duidelijke antwoorden op deze vraag maakt het voor de betrokkenen eenvoudiger om mee te gaan in de noodzakelijke veranderingen.

Weerstand tegen veranderingen

De enige zekerheid die wij hebben is dat alles zal blijven veranderen. Hoe verminder je weerstand tegen veranderingen?

Het is veel eenvoudiger om veranderingen door te voeren als de betrokkenen uit vrije wil voor de verandering kiezen en niet omdat het ‘moet’.

Dit is een veel effectievere aanpak. De jaaropdracht aanpak is een voorbeeld van een effectieve aanpak.

Wanneer kies jij uit vrije wil voor een verandering? Waarschijnlijk kies jij uit vrije wil voor veranderingen als het jou persoonlijk een voordeel oplevert? Wanneer er ook een win voor jou in zit dan heb je een reden om actief bij te dragen aan de verandering. 

Kies je uit vrije wil voor de verandering dan blijf je ook niet roepen dat vroeger alles beter was. Het was vroeger natuurlijk ook helemaal niet allemaal beter. Mensen roepen dit al snel. Het klopt niet, het is slechts de perceptie van iemand die niet wil veranderen.

Iemand die niet wil veranderen zal de voordelen van de verandering niet (willen) zien. Hij zal weerstand tegen de veranderingen houden totdat hij ‘gedwongen’ wordt om te veranderen. En dat is vaak niet de meest slimme manier om met veranderingen om te gaan.

In mijn blog over weerstand heb ik aangegeven dat anderen eerst het ‘probleem’ wat je oplost dienen te herkennen en erkennen voordat men open zal staan om jouw oplossing te accepteren.

Het spreekwoord luidt niet voor niets: je kan een paard wel naar het water leiden, je kunt het niet dwingen te drinken.

Om de oplossing te omarmen zal de ander ook de voordelen van de veranderingen voor zichzelf dienen in te zien.

Wat word ik hier beter van is de veelal niet uitgesproken vraag?

Beantwoord deze vraag en de weerstand zal snel verminderen of geheel verdwijnen.

Een win voor het bedrijf (de beoogde resultaten van de verandering) en een win voor de betrokkene (zijn persoonlijk voordeel) laat weerstaand tegen veranderingen als sneeuw voor de zon verdwijnen.

Soms kost dit tijd.

Ga daarom ook bij weerstand tegen veranderingen altijd met gezond verstand om met de factor tijd.

 

 

error: Content is protected !!