Wekelijkse Inspiratie – behaal betere resultaten

Hier vind je jouw wekelijkse inspiratie momentje. Lees je mee?

Wekelijkse inspiratie

Bepaal wat echt belangrijk voor je is – week 52

Wanneer je vanuit jouw visie de 3 belangrijkste speerpunten hebt afgeleid, wordt het eenvoudiger om besluiten te nemen welke in lijn hiermee zijn.

En speerpunten afgeleid van een waarden gedreven missie zijn automatisch waardevol en belangrijk.

Wanneer jij je laat leiden door urgenties, dan kom je nooit toe aan de echt belangrijke zaken. Je zal heel bewust ja dienen te zeggen tegen hetgeen echt belangrijk voor je is en nee tegen alles wat je tegenhoud om hier aan te werken. Laat je niet leiden door urgenties maar laat je leiden door hetgeen waardevol voor jou is.

Speerpunten afgeleid van een visie zijn echt belangrijk voor jou.

 • Wat zijn jouw 3 belangrijke speerpunten per levensgebied?
 • Welke doelen kan je afleiden uit deze speerpunten?
 • Hoe kan je dit doel heel concreet, heel smart maken?

Vecht, vlucht of bevries – week 51

Angst is de grootste hindernis om in actie te komen.

Ambitieuze doelen vergen dat je in de actie modus komt. En dat betekent ook dat vluchten en bevriezen je geen stap verder brengen.

Vluchten en/of bevriezen heeft op sommige momenten absoluut voordelen, maar wil je doelen bereiken dan zal je bereid moeten zijn je niet door angsten tegen te laten houden. Ook niet als je weerstand tegen veranderingen hebt.

Onderneem actie, kom in de vechtmodus en ga ervoor, ook als je bang bent! Als jij door angst laat tegen houden dan bereik je geen doelen, zeker geen ambitieuze doelen. En wanneer jij weet waarom en waarvoor je het doet, dan zou je ook bereid moeten zijn om de prijs te betalen die nodig is om je doelen te bereiken.

Controleer je gedachten en daarmee je angsten en ga ervoor. Doe het, toon moed en laat je niet tegenhouden door angsten. Blijf stap voor stap op je doel afgaan en dan ga jij jouw doelen bereiken als jij je niet door angst laat tegenhouden.

Op welke gebieden mag jij komende week meer moed tonen?

Cirkel van invloed – week 50

Enkele activiteiten zijn altijd belangrijker en van meer waarde dan alle andere acties bij elkaar. Het zijn deze enkele acties waar jouw invloed maximaal is. Focus je altijd op je cirkel van invloed en blijf je cirkel van invloed telkens vergroten. Binnen je cirkel van invloed los je problemen op. Wel betrokken zijn en geen invloed hebben kan frustraties oproepen en gevoelens van onmacht. Blijf daarom altijd je cirkel van invloed vergroten.

 • Op welke levensgebieden mag jij je cirkel van invloed vergroten?
 • Welke rol die je nu al vervult vraagt om een grotere cirkel van invloed?
 • Op welke belangrijke doelen moet jij je meer gaan focussen om je cirkel van invloed te vergroten?

Maak je doel SMART – week 49

 • Je kan jouw dromen niet realiseren als je niet heel specifiek weet waar jij je op moet richten.
 • Het is onmogelijk om een stappen plan op hoofdlijnen te maken als je doel niet SMART is.
 • Feedback is van geen waarde als je geen helder doel voor ogen hebt staan.

En wanneer je niet precies weet wat je doel is, maak dan een lijst met condities die hier aan bijdragen. Voorbeeld: ik wil meer plezier ervaren in mijn leven. Schrijf dan de condities op die jou meer plezier geven in jouw leven, dus wat kan je meer gaan doen van hetgeen jou plezier oplevert.

 • Meer naar de film gaan, vaker gaan sporten, meer tijd voor je partner vrij maken of voor je kinderen?
 • En vervolgens ga je deze condities verder smart maken.
 • Hoe vaak wil je naar de film, naar welke soort films, met wie en wanneer?

Je doel smart maken is eenvoudig en een voorwaarde om doelen te bereiken. 

Vraag je ook af: welk groot doel/visie is het waard om een leven lang aan te werken?

Doorzettingsvermogen – week 48

Niets is sterker dan doorzettingsvermogen gecombineerd met feedback.
Talent zonder doorzettingsvermogen brengt je nergens. De perfecte opleiding zonder doorzettingsvermogen idem.

Wanneer je een doel stelt en vastbesloten bent dit te behalen, omdat je weet waarom en waarvoor je het doet, dan is het jouw doorzettingsvermogen wat je jouw doel laat realiseren.

 • Doorzettingsvermogen heb je nodig en kan je ontwikkelen.
 • Ambitieuze doelen bereik je niet vanzelf en zonder slag of stoot.
 • Je zal moeten laten zien dat je er volledig voor gaat.
 • Je zal je doorzettingsvermogen dienen in te zetten.
 • Wanneer je halverwege afhaakt sta je met lege handen en ben je geen stap verder gekomen.
 • Om dit te voorkomen dien je vastberaden te zijn, helder jouw waaroms op je netvlies te hebben staan en je doorzettingsvermogen te laten zien. 

Op welke gebieden mag jij meer doorzettingsvermogen laten zien?

Bepaal wat echt belangrijk is – week 47

Wanneer je 3 speerpunten bepaald welke het meest belangrijk voor jou zijn, wordt het eenvoudiger om besluiten te nemen welke in lijn hiermee zijn.

En speerpunten afgeleid van een waardengedreven missie zijn automatisch waardevol en belangrijk.

Wanneer jij je laat leiden door urgenties, dan kom je nooit toe aan de echt belangrijke zaken. Je zal heel bewust ja dienen te zeggen tegen hetgeen echt belangrijk voor je is en nee tegen alles wat je tegenhoud om hier aan te werken.

Laat je niet leiden door urgenties maar laat je leiden door hetgeen waardevol voor jou is.

 • Wat zijn jouw 3 belangrijke speerpunten per levensgebied.
 • Welke doelen kan je afleiden uit deze speerpunten?
 • Hoe kan je dit doel heel concreet, heel smart maken?

Zeg vaker NEE – week 46

Zeg vaker nee om meer tijd te creëren voor de echt belangrijke dingen.

Je kan niet steeds meer doen in de beperkte tijd die je hebt.

Dat is een doodlopende weg.

Je zal vaker nee moeten gaan zeggen tegen bepaalde zaken en verzoeken om tijd vrij te maken voor de echt belangrijke zaken.

Zaken waar je wel het verschil maakt en waarde toevoegt.

Denk aan de 80/20 regel. 

 • Waar maak jij het verschil komende week?
 • Waar ga jij NEE tegen zeggen komende week?
 • Ga jij tijd vrij maken om je eigen visie en missie op papier te zetten?

Commitment – week 45

Uitspreken dat je gecommitteerd bent is eenvoudig. Je commitment in al je acties laten zien is minder eenvoudig.

Op een schaal van 0-100; wat is jouw commitment deze week voor je belangrijkste opdracht/doel deze week?

 • En waar blijkt dat uit?
 • Wat is nodig om je commitment verder om hoog te krijgen?
 • En heb jij al een missie geformuleerd? 

Is je commitment 100% ten aanzien van jouw missie?


Weten, Plannen en Handelen – week 44

Wat is het geheim van doelen bereiken als je hem helemaal plat slaat?

Als je het geheim van doelen bereiken plat slaat dan blijven er 3 woorden over.

Weten – Plannen – Handelen.

Weten: Je moet weten wat je wil.

Plannen: Je moet een plan hebben.  

Handelen: Je moet actie ondernemen. Je moet de ‘prijs betalen’ en volhouden tot je jouw doel bereikt.

 • Weet jij wat jij deze week wil bereiken?
 • Heb jij een plan opgesteld?
 • Onderneem je ook de juiste krachtige actie?

Succes deze week! Vergeet niet om te weten, te plannen en te handelen.

Veranderingen bieden kansen – week 43

Veranderingen zijn de enige constante. Omarm de veranderingen, beweeg mee en blijf je ontwikkelingen. Dat laatste is nodig om ook mee te kunnen blijven bewegen met de veranderingen en niet in de weerstandsmodus terecht te komen. 

Veranderingen brengen vooruitgang. 

Jezelf ontwikkelen en vooruitgang boeken betekent ook dat je in staat bent om meer waarde toe te voegen en bovenop de kansen te springen die veranderingen meebrengen.

Welke kansen zie jij?

Op welke gebieden wil jij je verder ontwikkelen?

Omarm veranderingen – week 42

De enige manier om veranderingen te kunnen omarmen is je te blijven ontwikkelen. Des te meer jij je blijft ontwikkelen, des te meer effectief je zal zijn.

 • Leer open te staan voor nieuwe ideeën. 
 • Wanneer jij je niet ontwikkelt dan raak je achterop.
 • Je gaat vooruit of achteruit in je ontwikkeling.
 • Niets staat stil

Als jij je echt ervan bewust bent dat alles altijd zal blijven veranderen, dan kan je niet anders dan ook tot de conclusie komen dat ook jij zal moeten blijven veranderen en je dus ook moet blijven ontwikkelen. En de ontwikkeling die je doormaakt brengt nieuwe kansen voor jou mee.

Associeer veranderingen met vooruitgang.

Op welk gebied mag jij veranderingen meer omarmen?

Een inspirerende missie – week 41

Een missie gebaseerd op je belangrijkste waarden maakt een missie inspirerend en belangrijk.

Een missie draagt uit wat jouw bijdrage is en waar je voor staat. Doorzettingsvermogen en vastberadenheid krijg je er ‘gratis’ bij. 

Voor elke rol die je oppakt dien je een inspirerende missie te hebben. 

Bepaal wat het meest belangrijk is in de rol die je vervult en maak dit jouw missie voor deze rol.

 • Dit is de bijdrage die jij levert!
 • Hier maak jij het verschil.
 • Dit vind jij belangrijk.

Wanneer je bepaalt wat de belangrijkste speerpunten voor deze rol zijn om te slagen en het verschil te maken, maak dit dan ook je missie.

En vanuit deze missie werk je – dag en nacht – aan jouw ideale visie.

Het is de visie waar je stap voor stap naar toe werkt. Dit is jouw richtpunt waar al je acties op gericht zijn.

Dit is mijn missie.